Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
POTWIERDZENIE POSIADANIA/ UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Pełna nazwa usługi
  POTWIERDZENIE POSIADANIA/ UTRATY OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Odbiorca usługi
  osoba fizyczna, instytucja
 • Opis skrócony usługi
  Potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego. 
 • Wymagane dokumenty

  Osoba pełnoletnia: 

  1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko zamężne kobiety i mężczyźni, którzy po zawarciu związku małżeńskiego przyjęli nazwisko żony), wydane przez polski urząd stanu cywilnego lub akty na drukach wielojęzycznych (zwracane z poświadczeniem).
  3. Uwierzytelniona kserokopia aktualnego dokumentu tożsamości.  
  4. Uwierzytelniona kserokopia ostatniego polskiego paszportu wnioskodawcy lub jego rodziców (stronyz danymi osobowymi i terminem upływu ważności).
  5. Decyzja o zmianie pisowni imienia i nazwiska wraz z tłumaczeniem (zwracane z poświadczeniem).
  6. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

   Osoba małoletnia:

  1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa  polskiego.
  2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka wydany przez polski urząd  stanu cywilnego (zwracany z poświadczeniem).
  3. Uwierzytelnione kserokopie dokumentów tożsamości  rodzicówdziecka.
  4. Uwierzytelnione kserokopie ostatnich polskich dokumentów rodziców dziecka.
  5. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu tożsamości dziecka.
  6. Dowód dokonania opłaty skarbowej.

  Osoba zmarła:

  1. Wniosek o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
  2. Odpis skrócony aktu urodzenia, odpis skrócony aktu małżeństwa (tylko zamężne kobiety i mężczyźni, którzy po zawarciu związku małżeńskiego przyjęli nazwisko żony) oraz odpis skrócony aktu zgonu wydane przez polski urząd stanu cywilnego lub akty na drukach wielojęzycznych (zwracane wraz z poświadczeniem).
  3. Zobowiązanie do uzyskania poświadczenia obywatelstwa polskiego  dla osoby zmarłej  z sądu lub innego organu.
  4. Uwierzytelniona kserokopia dokumentu tożsamości osoby zmarłej  jeżeli wnioskodawca jest w jej posiadaniu.
  5. Dowód dokonania opłaty skarbowej.
 • Termin załatwienia sprawy
  -
Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania
  • Niezwłocznie.
  • W przypadku sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego – w terminie 1 miesiąca.
  • W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – w terminie  2 miesięcy.
  Do powyższych terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, w tym zajęcia stanowiska przez organy opiniodawcze, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 • Opłata

  Opłata skarbowa: 58 zł

  Tytułem: potwierdzenie obywatelstwa polskiego.

  W przypadku decyzji negatywnej lub umorzenia postępowania, możliwe jest ubieganie się o zwrot wniesionej opłaty skarbowej.
 • Informacje dodatkowe
  Decyzję w sprawie potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego lub jego utraty wydaje na wniosek osoby, której postępowanie dotyczy, lub podmiotu, który wykaże interes prawny lub ciążący na nim obowiązek uzyskania decyzji, wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, której postępowanie dotyczy, a w przypadku braku tej podstawy – wojewoda mazowiecki.

  • Dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałem przez:

  - konsula RP,

  - polskiego notariusza,

  - występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego  adwokatem lub radcą prawnym,

  - pracownika właściwego Urzędu Wojewódzkiego  - w dniu składania wniosku (należy wówczas oryginały dokumentów okazać do wglądu).

  •  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula.
  •  W toku postępowania organ jest uprawniony do żądania złożenia przez wnioskodawcę dodatkowych dokumentów albo informacji, niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego.
  •  Wnioskodawca, który nie ma miejsca zamieszkania lub zwykłego pobytu albo siedziby w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jeżeli nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej i nie działa za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany wskazać w Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnika do doręczeń.
   W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla wnioskodawcy pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.
  • Akty stanu cywilnego dołączane do wniosku powinny być aktualne- nie starsze niż 3 miesiące.


 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. Nr , poz.1462)
   • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. Nr , poz.1257)
   • Klasyfikacje usługi
    1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
    2. Usługi dla instytucji i urzędów - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
   • Kategorie życiowe
    1. sprawy obywatelskie
   • Słowa kluczowe
    poświadczenie obywatelstwa polskiego
   W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
   Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
   NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
   Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

   Bezpieczna przystań

   Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

   Infolinia dla cudzoziemców

   Tel. 800 033 010

   Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

   Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

    

   UWAGA!!!

   Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

   Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

   Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
   ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
   na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
   © Opolski Urząd Wojewódzki
   Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

   Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.