Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Pełna nazwa usługi
  ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Odbiorca usługi
  obywatele RP
 • Opis skrócony usługi

  Zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

 • Wymagane dokumenty

  1)   wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie w języku polskim  na formularzu urzędowo określonym,

  2)   zdjęcie biometryczne – 1 sztuka. Wymogi dotyczące zdjęcia: fotografia nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy,

  3)   oryginał aktualnego odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,

  4)   poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (np. dowód osobisty, paszport),

  5)   poświadczona urzędowo kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,

  6)   oryginał aktualnego - nie starszego niż 3 miesiące - odpisu zupełnego aktu małżeństwa wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,

  7)   poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (np. dowód osobisty, paszport, dokument podróży, dokument tożsamości obywatela UE).

  Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim umieszcza dodatkowo we wniosku:

  1)  zdjęcie biometryczne małoletniego spełniające wcześniej opisane wymogi,

  2)  oryginał aktualnego odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego,

  3)  poświadczoną urzędowo kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie małoletniego,

  4)  poświadczoną urzędowo kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez małoletniego obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania,

  5)  oświadczenie o wyrażeniu zgody  na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez: właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce, polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację. 

  6)  oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce, polskiego konsula  - od małoletniego zamieszkałego za granicą. W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację.

  Uwagi:

  Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo: odpłatnie - u polskiego notariusza lub bezpłatnie - we właściwym Urzędzie Wojewódzkim przy składaniu wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).

 • Termin załatwienia sprawy

  Przekazanie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji następuje niezwłocznie. Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP, jeśli w postanowieniu nie wskazano innego terminu

Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania

  brak

 • Opłata
  brak
 • Informacje dodatkowe

  1)  Warunkiem niezbędnym jest uzyskanie zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  2)  Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia  w formie postanowienia.

  3)  Wniosek o zrzeczenie obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjnie (z podpisem urzędowo poświadczonym) za pośrednictwem właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, wojewody lub konsula.

  4)  Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.

  5)  Odmowa wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.

  6)  W sprawach wyrażenia zgody na zrzeczenie obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dot. doręczeń.

 • Podstawa prawna
  1. ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2018 r. Nr -, poz.1829 z późn. zm.)
  2. Klasyfikacje usługi
   1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
  3. Kategorie życiowe
   1. sprawy obywatelskie
  4. Słowa kluczowe
   zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
  Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
  NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
  Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

  Bezpieczna przystań

  Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Infolinia dla cudzoziemców

  Tel. 800 033 010

  Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

   

  UWAGA!!!

  Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

  Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

  Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
  na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
  © Opolski Urząd Wojewódzki
  Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

  Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.