Katalog usług - OUW

<div class="column left grid_6">
<div class="logotype3"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title=""><img src="/files/Naglowek/ouw.png" /> </a></div>

<div class="logotype1"><a href="http://www.bip.gov.pl" target="_blank" title="biuletyn informacji publicznej"><img src="/images/header-logotype-1.png" /> </a></div>

<div class="logotype2"><a href="http://www.bipouw.e-wojewoda.pl/pl.html" target="_self" title="e-wojewoda"><img src="/images/header-logotype-2.png" /> </a></div>
</div>

<div class="column grid_9">
<div class="title">Opolski Urząd Wojewódzki</div>
</div>

 

Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
KARTA OGÓLNA USŁUGI
ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Pełna nazwa usługi
  ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Odbiorca usługi
  obywatele RP
 • Opis skrócony usługi
  ZRZECZENIE SIĘ OBYWATELSTWA POLSKIEGO
 • Wymagane dokumenty
  • Wniosek skierowany do Prezydenta RP, sporządzony czytelnie
   w języku polskim  na formularzu urzędowo określonym.
  • Zdjęcie biometryczne – 1 sztuka.

  Wymogi dotyczące zdjęcia: fotografia nieuszkodzona, kolorowa, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz pokazująca wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.

  • Oryginał aktualnego - nie starszego niż 3 miesiące - odpisu zupełnego aktu urodzenia wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.
  • Poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie wnioskodawcy (np. dowód osobisty, paszport).
  • Poświadczona urzędowo kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.
  • Aktualnie wydany odpis aktu małżeństwa w oryginale wydany przez polski urząd stanu cywilnego.
  • Poświadczona urzędowo kserokopia ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo małżonka wnioskodawcy (np. paszport, dokument podróży, dokument tożsamości obywatela UE).

  Obywatel polski sprawujący władzę rodzicielską nad małoletnim umieszcza dodatkowo we wniosku:

  • Zdjęcie biometryczne małoletniego spełniające wcześniej opisane wymogi.
  • Oryginał aktualnego - nie starszego niż 3 miesiące - odpisu aktu urodzenia małoletniego wydanego przez polski urząd stanu cywilnego.
  • Kserokopię ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie małoletniego.
  • Poświadczoną urzędowo kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez małoletniego obywatelstwa innego państwa lub przyrzeczenie jego nadania.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody  na utratę przez małoletniego obywatelstwa polskiego  przyjmowane do protokołu od drugiego z rodziców przez:

  - właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli rodzic ten zamieszkuje w Polsce,

  - polskiego konsula  - od osoby zamieszkałej za granicą lub przebywającej w Polsce na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym.

  W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument, potwierdzający tę informację. 

  • Oświadczenie małoletniego, który ukończył 16 lat, o wyrażeniu zgody na utratę obywatelstwa polskiego przyjmowane do protokołu przez:

  - właściwego miejscowo wojewodę  - jeżeli małoletni zamieszkuje w Polsce,

  - polskiego konsula  - od małoletniego zamieszkałego za granicą.

  W przypadku złożenia oświadczenia przed innym wojewodą lub konsulem, należy załączyć dokument potwierdzający tę informację.
 • Termin załatwienia sprawy
  • Przekazanie wniosku o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego Ministrowi Spraw Wewnętrznych następuje niezwłocznie.
  • Utrata obywatelstwa polskiego następuje po upływie 30 dni od dnia wydania postanowienia Prezydenta RP, jeśli w postanowieniu nie wskazano innego terminu.
Dodatkowe informacje
 • Sposób odwołania
  brak
 • Opłata
  brak
 • Informacje dodatkowe
  Warunkiem niezbędnym jest uzyskanie zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego.

  • Prezydent RP wyraża zgodę na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego lub odmawia jej wyrażenia  w formie postanowienia.
  • Wniosek o wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego składa się osobiście lub korespondencyjniez podpisem urzędowo poświadczonym za pośrednictwem właściwego miejscowo wojewody lub konsula.
  • Wyrażenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego przez małoletniego pozostającego pod wyłączną władzą rodzicielską osoby lub osób nieposiadających obywatelstwa polskiego następuje na wniosek jego przedstawicieli ustawowych.
  • Odmowa wyrażenia zgody na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego nie wymaga uzasadnienia oraz nie podlega zaskarżeniu.
  • W sprawach wyrażenia zgody na zrzeczenie obywatelstwa polskiego nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, za wyjątkiem przepisów dot. doręczeń.
  • Akty stanu cywilnego należy złożyć w oryginale, pozostałe dokumenty można  poświadczyć urzędowo:

  - odpłatnie - u polskiego notariusza,

  - bezpłatnie - we właściwym Urzędzie Wojewódzkim przy składaniu wniosku. Należy wówczas przedłożyć oryginał dokumentu do wglądu oraz wykonane we własnym zakresie kserokopie.

  Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula (art. 12 ustawy o obywatelstwie polskim).
 • Podstawa prawna
  1. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. Nr , poz.1462)
  2. Klasyfikacje usługi
   1. Usługi dla obywateli - Sprawy obywateli i cudzoziemców - Obywatelstwo
  3. Kategorie życiowe
   1. sprawy obywatelskie
  4. Słowa kluczowe
   zrzeczenie się obywatelstwa polskiego
  W chwili obecnej ta usługa jest realizowana przez następujące podmioty:
  Wyświetlono rezultaty 1-1 z 1.
  NazwaJednostkaMiejscowośćLink do opisu szczegółowego
  Opolski Urząd WojewódzkiOpolski Urząd WojewódzkiOpole

  Bezpieczna przystań

  Projekt nr 11/7-2017/OG-FAMI pn. „Przyjazny urząd dla legalnej migracji” współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

  Infolinia dla cudzoziemców

  Tel. 800 033 010

  Dla tel. komórkowych  77 45 24 336

  Od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00.

   

  UWAGA!!!

  Poligrafia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego wykonuje jedynie kserokopię wniosku w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce oraz paszportu cudzoziemca, którego wniosek dotyczy.

  Pozostałe dokumenty należy dostarczyć w oryginale wraz z ich kserokopią, wykonaną we własnym zakresie.  

  Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
  na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
  © Opolski Urząd Wojewódzki
  Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

  Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.