Program Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności”, edycja 2019. - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 i 1693), ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”.

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów w ramach programu „Od zależności ku samodzielności”.

W 2019 roku na realizację Konkursu Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.

Głównym celem Programu jest umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi przezwyciężenie trudnej sytuacji życiowej w jakiej się znalazły, której własnym staraniem, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości nie są w stanie samodzielnie pokonać. W ramach celu głównego wyznaczone są następujące Moduły Programu:

  • Moduł I -      Wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi.
  • Moduł II -    Samopomoc.
  • Moduł III -   Umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia.
  • Moduł IV -  Integracja i Innowacyjność.

Oferty konkursowe należy składać na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonywania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300).

Ofertę, wraz z załącznikami, należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Od zależności ku samodzielności” do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu (ul. Piastowska 14; 45-082 Opole) lub złożyć osobiście w kancelarii Urzędu w terminie do dnia 4 stycznia 2019 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).

Dodatkowych informacji na temat realizowanego postepowania konkursowego udziela Departament Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez:

  • Panią Agnieszkę Tracewską  tel. 22 661 13 08,
  • Pana Jana Łobarzewskiego tel. 22 661 11 41.

Ponadto szczegóły dotyczące Programu będzie można znaleźć na stronie internetowej: www.mrpips.gov.pl.

Wytworzył(a): Agnieszka Kaźmierska-Bujak
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 799

Data wytworzenia: 2018-12-19 12:53:08
Data publikacji: 2018-12-19 12:53:13
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 14:52:26

Historia zmian artykułu:
2018-12-19 14:52:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v. 3
2018-12-19 14:49:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.