Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Informujemy, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 8 pkt 6 i 7  ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”. Projekty mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Projekty w ramach Programu Osłonowego mogą być realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego. Jednostki te mogą wdrażać projekty samodzielnie lub zlecić ich realizację podmiotom, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817).

W obecnej edycji, na którą przeznaczono 3 mln zł, dofinansowane będą działania w ramach czterech priorytetów: 

  1. Priorytet I – Rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie;
  2. Priorytet II – Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie;
  3. Priorytet III – Dostosowanie istniejącej infrastruktury instytucjonalnej do potrzeb osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
  4. Priorytet IV – Zintensyfikowanie pomocy dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych przemocą w rodzinie.

Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Programu wraz z załącznikami należy nadesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie: Program Osłonowy „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie”
 do Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie do dnia 31 grudnia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub złożyć we wskazanym terminie osobiście w tut. Urzędzie.

Urząd Wojewódki dokonuje oceny złożonych wniosków aplikacyjnych w terminie do 31 stycznia 2019 r. Złożone wnioski nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania. Wnioski niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.

Ewentualnych pytań dotyczących konkursu udzieli Departamentem Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - tel. (22) 661 12 77; e-mail: 

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Stanisław Hadzicki
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 668

Data wytworzenia: 2018-12-06 17:46:48
Data publikacji: 2018-12-06 17:46:52
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2018-12-19 12:41:32

Historia zmian artykułu:
2018-12-19 12:41:32 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.2
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.