kontrole 2019 r. WPSiZ - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 26-50 z 80.

Kontrola problemowa w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kluczborku

KONTROLA PROBLEMOWA W GOPS W SKOROSZYCACH

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej w GOPS w Komprachcicach, przeprowadzonej w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w UG Pokój w zakresie realizacji zadań gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i wybranych aktów wykonawczych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Ośrodku Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym „MAX” w Jarnołtówku.

1Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Instytucie Dydaktyczno – Naukowym im. Vincenza Priessnitza Ośrodku Formacyjno – Rehabilitacyjno – Wypoczynkowym w Głuchołazach.

KONTROLA PROBLEMOWA W OPS W KLUCZBORKU W PRZEDMIOCIE REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O POMOCY PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UG Olszanka

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w dniach 11 i 13 września 2019 r. w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub osobom w podeszłym wieku pn. Dom Opieki im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Porębie, w zakresie standardu usług socjalno – bytowych świadczonych przez Placówkę i przestrzegania praw mieszkańców.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Opolu

Wystąpienie pokontrolne DD SENIOR+ Polska Cerekiew

Kontrola w zakresie realizacji zadania w ramach programu MALUCH+ 2018

Kontrola doraźna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świerczowie.

Kontrola kompleksowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Praszce.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej w UM w Namysłowie.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w MOPS w Prószkowie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w OPS w Byczynie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UM w Paczkowie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej TPBA w Jasienicy Górnej z wykorzystania dotacji udzielonej w roku 2018 ze środków publicznych w ramach budżetu Wojewody Opolskiego, na wsparcie realizacji zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Urzędu Gminy w Pakosławicach, przeprowadzonej z zakresu prawidłowości wykorzystania udzielonej dotacji, z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych pod względem: jej zgodności z celowym przeznaczeniem, stanem realizacji dotowanych zadań oraz zachowaniem zasad wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w UM Ujazd

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w OPS w Białej

Kontrolo problemowa w OPS w Grodkowie w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej Dziennego Domu Senior + w Głogówku, przeprowadzonej w zakresie standardu warunków lokalowych i zatrudnienia oraz zakresu usług świadczonych przez Placówkę.

Kontrola kompleksowa w OPS w Praszce w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wytworzył(a): Zajdel Joanna
Wprowadził(a): Zajdel Joanna
Opublikował(a): Zajdel Joanna
Liczba wyświetleń: 6708

Data wytworzenia: 2019-03-08 08:48:02
Data publikacji: 2019-03-08 08:48:06
Ostatnio aktualizował(a): Zajdel Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-03-08 08:53:17

Historia zmian artykułu:
2019-03-08 08:53:17 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Zajdel Joanna, v.1
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.