Kontrole WPSiZ 2014 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 1-25 z 40.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowie kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turawie kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pakosławicach z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z zm.), w zakresie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy „Magnolia” w Opolu z kontroli doraźnej w zakresie przestrzegania praw uczestników Domu.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lewinie Brzeskim kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety w Kędzierzynie – Koźlu z kontroli kompleksowej w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Białej kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wołczynie kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka w Bogacicy w zakresie oceny standardu opieki i wychowania, standardu usług w placówce w zakresie zaspokajania potrzeb bytowych wychowanków, przestrzegania praw dziecka oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Korfantowie kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w OPS Zawadzkie w zakresie oceny realizacji od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r. programu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w OPS Zębowice w zakresie oceny realizacji od 1 stycznia 2013 r. do 30 września 2014 r. programu wieloletniego "pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Zgromadzenie Braci Szkół Chrześcijańskich w Zawadzkiem z kontroli kompleksowej w zakresie jakości usług świadczonych przez Dom.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie z zakresu przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Opolu z zakresu przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy, ul. Pocztowa 6, 48-100 Głubczyce w zakresie przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie z zakresu przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kluczborku z zakresu przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy na finansowanie kosztów przejazdu do pracodawcy zgłaszającego ofertę pracy lub do miejsca pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego, w związku ze skierowaniem przez powiatowy urząd pracy.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzegu kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań, wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493, z późn. zm.).

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu z zakresu prowadzenia rejestru agencji zatrudnienia oraz wydawania certyfikatów o dokonaniu wpisu do rejestru agencji zatrudnienia, opracowywania analiz rynku pracy i badania popytu na pracę, w tym prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych.

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej „Święta Barbara” w Kamionku z kontroli doraźnej w zakresie oceny warunków efektywnej realizacji usług opiekuńczych i wspomagających w zakresie posiadania wskaźnika zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno – opiekuńczego oraz zasadności przyjmowania mieszkańców do Domu, w związku z sygnałami o nieprawidłowościach w tym zakresie.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli przeprowadzonej w Wojewódzkim Urzędzie Pracy, ul. Głogowska 25 c, 45-315 Opole

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.