Kontrole WPSiZ 2015 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 1-25 z 86.

Wystąpienie pokontrolne z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Namysłowie

Wystąpienie pokontrolne GOPS w Strzeleczkach.

Wystąpienie pokontrolne w GOPS w Strzeleczkach

Wystąpienie pokontrolne z MOPS w Prószkowie z ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych

Wystąpienie pokontrolne Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w GOPS Skoroszyce z realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z KONTROLI KOMPLEKSOWEJ PRZEPROWADZONEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY RODZINIE W OPOLU W ZAKRESIE REALIZACJI USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Walcach z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.), w zakresie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich w zakresie oceny realizacji działań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ust 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Prószkowie z zakresu oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 ze zm.).

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Gminie Strzelce Opolskie z zakresu realizacji zadania w ramach Programu Maluch – edycja 2014, Moduł 2.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu w zakresie oceny realizacji działań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ust 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Pomocy Społecznej Maria w Korfantowie

Wystąpienie pokontrolne gabinet prywatny Mieczysław Chudy

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli sprawdzającej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łubnianach z zakresu realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Opolskiego zawartych w Wystąpieniu pokontrolnym z dnia 17 lipca 2014 r. Nr PS.II.431.43.2014.MJ w zakresie wykonywania zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie, z realizacji zadań określonych ustawą o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej, przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie. Zakres kontroli obejmował realizację ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w Gabiniecie Stomatologicznym Aldi-Dent w Krapkowicach kontroli stażu podyplomowego

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Oleśnie w zakresie: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Opolskim Klubie Sportowo-Turystycznym Niewidomych i Słabowidzących CROSS w Opolu w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krapkowicach w zakresie: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzegu w zakresie: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów.

Wystąpienie pokontrolne Całodobowe Centrum Opieki Nad Dzieckiem „Kangurek 24” s.c. Marzena Trojanowska, Ryszard Gorzula

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.