Kontrole WPSiZ 2015 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 26-50 z 86.

Wystąpienie pokontrolne do Prezesa Stowarzyszenia Koła Bielickiego Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Opolu w zakresie: Status zakładu aktywności zawodowej – spełnianie warunków i obowiązków ustawowych

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej w GOPS Kamiennik kontrola problemowej w zakresie oceny zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ochrony zdrowia w okresie styczeń – sierpień 2015 r.

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Ganie z kontroli kompleksowej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w GOPS Wilków w zakresie oceny zasadności składanych miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i ochrony zdrowia w okresie styczeń – sierpień 2015 r

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w Domu Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, przeprowadzonej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli w Gabinecie Stomatologicznym Aldi-Dent Aldona Aleksandra Grzegorska w Krapkowicach

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Monar-Markot, przeprowadzonej w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z „Programu współpracy Wojewody Opolskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej w latach 2012-2016, Edycja 2014”.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli doraźnej, przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie Opolskim, w związku ze skarga na działalność zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w ODRA Sp. z o.o. w Opolu w zakresie spełniania warunków i obowiązków ustawowych pozwalających na utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej.

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Grodkowie z kontroli kompleksowej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w BCH MARKO Zakład Pracy Chronionej Scelina Marek Spółka Komandytowa w Brzegu w zakresie: Status zakładu pracy chronionej – spełnianie warunków i obowiązków ustawowych.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w AUTO POWER ELECTRONIC w Opolu w zakresie spełniania warunków i obowiązków ustawowych pozwalających na utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej podmiotu SP ZOZ MSW w Opolu w zakresie spełnienia warunków stażu

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Opieki Zgromadzenia Córek Św. Kamila w Sławicach z kontroli kompleksowej w zakresie oceny standardu usług socjalno-bytowych i przestrzegania praw mieszkańców Domu.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w ODNOWA Sp. z o.o. w Opolu w zakresie spełniania warunków i obowiązków ustawowych pozwalających na utrzymanie statusu zakładu pracy chronionej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Wojewódzkim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Opolu w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej podmiotu Prywatna Praktyka Stomatologiczna lek. Grażyna Jędrzejas w Kędzierzynie-Koźlu, w zakresie spełnienia warunków stażu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kędzierzynie-Koźlu w zakresie: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli problemowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Chrząstowicech, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Wystąpienie pokontrolne do Prezesa BRANDA Sp. z o.o. w Częstochowie z kontroli doraźnej w związku z prowadzeniem bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w ramach działalności gospodarczej.

Wystąpienie pokontrolne do Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Fundacji Dom Rodzinnej Rehabilitacji dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu z kontroli kompleksowej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom oraz zgodności zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zębowicach z zakresu oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 ze zm.).

Wystąpienie pokontrolne OPS Strzelce Opolskie

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.