Kontrole WPSiZ 2015 - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 51-75 z 86.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli w WOJEWÓDZKIM OŚRODKU MEDYCYNY PRACY W OPOLU ZS W KĘDZIERZYNIE-KOŹLU, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, ul. Mikołaja Reja 2A, w zakresie prawidłowości wykonywania i dokumentowania badań lekarskich

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kadłubie z kontroli kompleksowej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kolonowskiem z zakresu oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 ze zm.).

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku w zakresie oceny realizacji działań organizatora rodzinnej pieczy zastępczej określonych w art. 76 ust 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Dziecka im. Marii Konopnickiej w Sowczycach w zakresie oceny standardu opieki i wychowania w placówce, oceny standardu usług w placówce, przestrzeganie praw dziecka oraz kwalifikacji osób zatrudnionych w placówce.

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kluczborku z kontroli doraźnej w zakresie wyżywienia oraz przestrzegania praw mieszkańców.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kolonowskiem, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej z zakresu ocena realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 ze zm.) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kędzierzynie – Koźlu.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w BCH MARKO Zakład Pracy Chronionej Scelina Marek i Spółka Sp. j. w Brzegu w zakresie: Status zakładu pracy chronionej – spełnianie warunków i obowiązków ustawowych.

Wystąpienie pokontrolne Wojewody Opolskiego z kontroli problemowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kędzierzynie-Koźlu, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli problemowej w Fundacji PRODESTE w Opolu w zakresie prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej w zakresie oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 ze zm.) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach.

Wystąpienie pokontrolne z przeprowadzonej kontroli kompleksowej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnie z zakresu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.), w zakresie przyznawania i odmowy przyznania świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej oraz zgodności zatrudnienia pracowników Ośrodka z wymaganymi kwalifikacjami.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Prudniku w zakresie: Aktywizacja zawodowa bezrobotnych poprzez przyznawanie i realizację bonów.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie z zakresu oceny realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. 2012 poz. 1228 ze zm.).

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Kietrzu z kontroli kompleksowej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI DORAŹNEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W OTMUCHOWIE W ZAKRESIE OCENY REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWWDZIAŁNIU PRZEMOCY W RODZINIE.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ W OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W GRODKOWIE W ZAKRESIE OCENY REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWWDZIAŁNIU PRZEMOCY W RODZINIE.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Nysie, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej Urzędu Miejskiego w Paczkowie, z realizacji zadań określonych ustawą o świadczeniach rodzinnych, w zakresie przyznawania świadczeń opiekuńczych.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TARNOWIE OPOLSKIM W ZAKRESIE OCENY REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWWDZIAŁNIU PRZEMOCY W RODZINIE.

Wystąpienie pokontrolne do Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Borkach Wielkich z kontroli kompleksowej w zakresie oceny jakości usług świadczonych przez Dom.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI KOMPLEKSOWEJ W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W CISKU W ZAKRESIE OCENY REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCYCH Z USTAWY O PRZECIWWDZIAŁNIU PRZEMOCY W RODZINIE.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Z PRZEPROWADZONEJ KONTROLI DORAŹNEJ W MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘDZIERZYNIE – KOŹLU W ZAKRESIE OBEJMUJĄCYM FUNKCJONOWANIE ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO/GRUP ROBOCZYCH ORAZ REALIZACJĘ PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY”.

Kontrola problemowa GOPS Pokój w dniu 6 lipca 2015 r. w zakresie oceny zasadności składania miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe z budżetu państwa oraz bieżącego wykorzystania przekazanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego za okres styczeń – czerwiec 2015 r.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.