Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej - inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej - inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-05-19
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 10766 z dnia 09 maja 2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów

w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

 

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi, odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.
Zagrożenie korupcją.

Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych - permanentna obsługa klientów zewnętrznych ( spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach .

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówienia publicznego (projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty umów) ;
 • Przygotowanie i prowadzenie inwestycji budowlanych oraz remontów nieruchomości i lokali zajmowanych przez Urząd;
 • Rozliczanie wydatków i zakupów inwestycyjnych realizowanych przez Biuro.
 • Współpraca z Oddziałem Obsługi Urzędu i Oddziałem Księgowości Biura w celu opracowania planów remontów i inwestycji .
 • Bezpośrednia współpraca z inspektorem nadzoru inwestorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych w Opolskim UW ;
 • Uczestniczenie w odbiorach robót budowlanych, usług i dostaw ;
 • Sporządzanie analiz opisowych z realizacji wydatków i zakupów inwestycyjnych ;
 • Prowadzenie badania rynku w celu wyłonienia wykonawcy usług, dostaw i robót budowlanych poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 4 lata w administracji publicznej lub  1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze organizowania, prowadzenia i rozliczania zadań inwestycyjnych i remontowych.
 • Znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość prawa budowlanego.
 • Znajomość ustaw: o finansach publicznych; o służbie cywilnej; o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Ponadto: biegła obsługa pakietu Office, umiejętność pracy w zespole, samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego.
 • Korzystanie z pełni praw publicznych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Wykształcenie: wyższe ogólnobudowlane
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze zamówień publicznych (minimum)
 • Przeszkolenie z zakresu ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych
 • Znajomość zasad rysunku technicznego i kosztorysowania w budownictwie

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 19 maja 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok.251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy " - nr ogłoszenia ..............

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-327 lub 77 45-24-255.

Wykaz osób spełniających wymagania

Niżej  wymienioną  osobę  zapraszamy  w  dniu  30 maja 2017 r.  (  wtorek )

o godz. 1000  do  pok. Nr 221   znajdującego  się  na  II piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14  na rozmowę  kwalifikacyjną

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

 

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-327.

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

 

 

Drozdowska Karolina

Opole

 

 

Opole,  dnia  26 maja   2017 r.

 

 

 

 

 

Wyniki naboru

Nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydata.

 

Opole, dnia 2 czerwca 2017 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1288

Data wytworzenia: 2017-05-08 11:08:30
Data publikacji: 2017-05-09 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2017-06-02 12:25:46

Historia zmian artykułu:
2017-06-02 12:25:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2017-05-26 08:00:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.