Nabór na stanowisko inspektora d/s Grobownictwa Wojennego oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na stanowisko inspektora d/s Grobownictwa Wojennego oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-06-05
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw Grobownictwa Wojennego oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych
 • w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców .

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.
 • ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie monitoringu oraz sporządzanie sprawozdań z oględzin, formułowanie zaleceń lub wniosków z przeprowadzonych wizytacji w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych oraz realizowanie zadań programów na rzecz społeczności romskie,
 • Sporządzanie projektów decyzji administracyjnych dot. Ekshumacji oraz projektów porozumień dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych ,
 • Sporządzanie dyspozycji w sprawie uruchomienia i przekazywania środków finansowych przyznanych w ramach dotacji na zadania z zakresu utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
 • Sporządzanie analiz wykorzystania środków przyznanych w ramach dotacji, w tym kwartalne i roczne sprawozdania,
 • Weryfikowanie pod względem merytorycznym i opiniowanie w imieniu Wojewody wniosków zgłaszanych przez gminy na remonty na cmentarzach, kwaterach i mogiłach wojennych,
 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym wniosków Rad Gmin w sprawie wpisania gminy do Rejestru gmin oraz sporządzanie projektów opinii do wniosków,
 • Prowadzenie wykazów miejsc pamięci narodowej oraz ewidencjonowanie poległych w okresie II wojny światowej na terenie województwa opolskiego żołnierzy radzieckich, współpracowanie w tym zakresie z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Zarządem Głównym PCK w Warszawie,
 • Sporządzanie materiałów do projektu budżetu, w tym zadaniowego, w zakresie środków finansowych przeznaczonych w ramach dotacji na bieżące utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca w siedzibie Urzędu.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych spoza administracji, zagrożenie korupcjąMiejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety, podnośnik, drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość o ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o finansach publicznych,
  • znajomość ustawy o grobach i cmentarzach wojennych,
  • znajomość ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych,
  • znajomość ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa,
  • umiejętność interpretacji przepisów prawa,
  • umiejętność analitycznego myślenia,
  • umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli,
  • umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych,
  • komunikacja interpersonalna,
  • obsługa komputera , znajomość programu EXEL

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Termin składania dokumentów:

05-06-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "
 

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2000 złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077)4524-314

Wykaz osób spełniających wymagania

 

Lista kandydatów

spełniających wymagania na stanowisko

 inspektora  ( zastępstwo ) ds. Grobownictwa Wojennego oraz Mniejszości

Narodowych i Etnicznych

w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

                                                              nr ogłoszenia 169697  z  dnia 22 maja 2015 r.

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy w dniu 29 czerwca 2015 r.  ( poniedziałek )  o godz. 9,00  do  sali 203 znajdującej  się  na  II piętrze

w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę  kwalifikacyjną.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-255  lub 77 45-24-314

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Bednorz Anna

Chrząstowice

2.

Błasik Anita

Opole

3.

Jakubiszyn Anna

Nysa

4.

Juszczyszyn Magdalena

Ozimek

5.

Kajda Malwina

Opole

6.

Michel Paweł

Frączków

7.

Orawczak Monika

Krapkowice

8.

Skupiński Michał

Opole

9.

Stańczak Jolanta

Kędzierzyn-Koźle

10.

Wotka Anna

Łącznik

                                                                                      

Wyniki naboru

Uzasadnienie:

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na stanowisko, inspektora  w   Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców , uwzględniając poziom wiedzy,  przygotowania a także doświadczenie w pracy, postanowiła wskazać  Panią   Annę Wotkę .

Kandydat rezerwowy : Pani Malwina Kajda

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 477

Data wytworzenia: 2015-05-20 10:56:01
Data publikacji: 2015-05-22 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:41:58

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:41:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-07-01 09:23:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-07-01 09:13:08 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2015-07-01 09:07:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-07-01 08:55:55 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-06-22 13:39:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, V.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.