Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w służbie cywilnej (w celu zastępowanie nieobecnego pracownika) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w służbie cywilnej (w celu zastępowanie nieobecnego pracownika) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-09-18
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 3410 z dnia 13 września 2016 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw: skarg i wniosków

w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

45-082 Opole
ul. Piastowska 14

WARUNKI PRACY

Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych spoza administracji.
Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Rozpatrywanie skarg i wniosków.
 • Nadzorowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez pracowników wydziałów Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostki zespolonej administracji rządowej w województwie oraz organy jednostek samorządu terytorialnego .
 • Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków .
 • Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
 • Dokonywanie rocznej analizy skarg i wniosków załatwionych przez OUW, jednostki wojewódzkiej administracji zespolonej oraz jednostki podległe Wojewodzie.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania administracji publicznej m.in.: ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie; ustawy o służbie cywilnej; ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa.
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w urzędach administracji publicznej.
 • Umiejętność interpretowania przepisów prawnych, organizowania pracy własnej, analizy i syntezy informacji (szczególnie przy pisaniu odpowiedzi na skargi, wnioski i petycje oraz przy przygotowywaniu analiz w tym zakresie).
 • Umiejętność skutecznego komunikowania oraz posługiwania się edytorem tekstów oraz prowadzenia dokumentacji skargowej w formie elektronicznej. Pracownik posiadając umiejętność pracy w zespole, powinien umieć działać w sytuacjach stresowych, szczególnie w kontaktach z „trudnym klientem” (skarżącym).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w administracji publicznej.
 • Asertywność, empatia, umiejętność argumentowania i przekonywania, bardzo dobra znajomość systemu elektronicznego zarządzania dokumentów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 18 września 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem „oferta pracy - nr ogłoszenia...."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro ).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2351 zł. brutto.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 218.

Wykaz osób spełniających wymagania

       

Lista kandydatów

spełniających  wymagania  na stanowisko

                                 inspektora  do spraw skarg i wniosków  - ( w zastępstwie )

 w Wydziale Nadzoru i Kontroli

                    nr ogłoszenia 3410 z  dnia 13 września 2016 r.

 

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy  w  dniu  29 września 2016 r. ( czwartek )

 o godz.9,00  do  sali Osmańczyka  znajdującej  się  na  I  piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu  Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na  test wiedzy.

W tym samym dniu zostaną też przeprowadzone rozmowy kwalifikacyjne z osobami, które

uzyskają  najwyższą ilość punktów .

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-218 lub 77 45-24-255

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1

Gocki Artur

Opole

2

Górniak Agnieszka

Opole

3

Jakubczak Ewelina

Kluczbork

4

Kipka Beata

Krapkowice

5

Komarnicka  Katarzyna

Lewin Brzeski

6

Kowczyk Bartłomiej

Opole

7

Leman Piotr

Opole

8

Lubczyńska Sylwia

Borki

9

Pawlicka Elżbieta

Chmielowice

10

Stocker Marcin

Kluczbork

11

Waksenburg Aleksandra

Opole

Opole, dnia 21 września 2016 r.

                                                                          

Wyniki naboru

Wynik naboru

na stanowisko  inspektora  do spraw skarg i wniosków  

- ( w zastępstwie nieobecnego pracownika)

 w Wydziale Nadzoru i Kontroli

                                                                nr ogłoszenia 3410 z  dnia 13 września 2016 r.

 

Lista wybranych osób:  Aleksandra Waksenburg zamieszkała Opole

Kandydat rezerwowy: Sylwia Lubczyńska zamieszkała Borki

Opole, dnia 30.09.2016 r.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1272

Data wytworzenia: 2016-09-12 11:09:52
Data publikacji: 2016-09-13 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2016-09-30 08:33:33

Historia zmian artykułu:
2016-09-30 08:33:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-09-30 08:23:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-09-21 09:58:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-09-20 13:06:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-09-20 13:05:05 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-09-12 13:58:06 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.