Nabór na stanowisko kasjera w Biurze Obsługi Urzędu (na zastępstwo) - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na stanowisko kasjera w Biurze Obsługi Urzędu (na zastępstwo)
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-09-23
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskakasjer
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

Kasjer w kasie Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Biurze Obsługi Urzędu (na zastępstwo)

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy:1

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa interesantów w zakresie przyjmowania wpłat i dokonywania wypłat,
 • pobieranie i odprowadzanie gotówki z/do banku,
 • prowadzenie ewidencji depozytów,
 • sporządzanie dokumentacji kasowej,
 • obsługa wpłat bezgotówkowych przy użyciu terminala płatniczego,
 • rozliczanie kosztów delegacji pracowników.

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu i poza Urzędem (wyjścia do banku).

Praca przy ekranie monitora komputerowego powyżej 4 godzin dziennie.

Obsługa klientów zewnętrznych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

konieczne:

wykształcenie: średnie

Pozostałe wymagania konieczne:

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość stosowania przepisów niezbędnych przy realizacji powierzonych zadań, dotyczących zasad gospodarki kasowej, transportowania gotówki, inwentaryzacji składników majątkowych,
 • znajomość przepisów z zakresu zasad rozliczania podróży służbowych.

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość obsługi komputera (Word, Exel),
 • znajomość programów do obsługi kasowej,
 • umiejętność obsługi terminali płatniczych
 • samodzielność, terminowość, odpowiedzialność, skrupulatność, komunikatywność, zdolność do analitycznego myślenia
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kasjera lub pokrewnym, związanym z obrotem gotówkowym,
 • ukończenie kursu znajomości zabezpieczenia banknotów.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub za umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem „oferta pracy nr…”

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Dokumenty należy złożyć do: 23 września  2019 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Pozostałe informacje:

Stanowisko kasjera zaliczone jest do grupy stanowisk spoza korpusu służby cywilnej.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego  samego stanowiska).

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy  w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Telefon kontaktowy: 77 4524 256

 

Wyniki naboru

Nabór anulowano.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Micherda Agnieszka
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka
Opublikował(a): Micherda Agnieszka
Liczba wyświetleń: 693

Data wytworzenia: 2019-09-13 08:08:49
Data publikacji: 2019-09-13 08:12:15
Ostatnio aktualizował(a): Bach-Starzecka Edyta
Data ostatniej zmiany: 2019-10-10 12:46:25

Historia zmian artykułu:
2019-10-10 12:46:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bach-Starzecka Edyta, v4
2019-09-17 08:42:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.