Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-05-23
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaoperator numerów alarmowych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum powiadamiania Ratunkowego w Opolu, ul. Oleska 123

Liczba etatów: 7

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. Odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej.
 2. Zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym.
 3. Uzyskanie informacji o:

- rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,

- miejscu zdarzenia lub zagrożenia,

- liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

- danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o  zdarzeniu lub zagrożeniu,

- innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze,

- potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego,

- przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu  teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych,

- przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

- poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z   kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,

- odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora.

 1. Zapewnienie obsługi zgłoszeń obcojęzycznych kierowanych na numery alarmowe.
 2. Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami Państwowej Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego oraz wymianę informacji pomiędzy centrami i dyspozytorami innych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania systemu powiadamiania ratunkowego na podstawie odrębnych przepisów.       

Wymagania konieczne

 • wykształcenie,  co najmniej  średnie,
 • posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym,

Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi komputera,  
 • odporność  na stres,
 •  znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego( Dz. U z 2013r. ,poz.1635) oraz  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U z 2014, poz.574),

 

Osoby zainteresowane pracą w CPR (po zakwalifikowaniu) zostaną skierowane na specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych. Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia jest obligatoryjnym spełnieniem wymogów prawnych zatrudnienia na etacie operatora numeru alarmowego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane będą m.in. scenki sytuacyjne z zakresu pracy operatora w języku obcym zadeklarowanym przez kandydata.

 Informacje dodatkowe:

 • stanowisko zaliczone jest do grupy stanowisk spoza  korpusu służby cywilnej;
 • praca w systemie zmianowym  12/24 h;
 • praca przez 365 dni w roku - centrum funkcjonuje również w dni wolne, niedzielę i święta;
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2376 zł brutto.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne   przestępstwo  i  niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczeniu kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • życiorys i list motywacyjny
 • Kopie innych dokumentów i oświadczeń

 

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251 

ul. Piastowska 14

45-082 Opole z dopiskiem " oferta pracy "

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych. Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2370 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-302

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista   kandydatów

                  spełniających wymogi na stanowisko operatora numerów alarmowych

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

                  w Wydziale Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego.

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 6 czerwca  2016 r. o godz. 11:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na test wiedzy.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (077) 4216-830, lub 4524-255

 

l.p

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Chmiel Maria

Otmice

2.

Głowania Katarzyna

Kadłubiec

3.

Szkliniarz Ewa

Opole

4.

Zamorowski Andrzej

Opole

Wyniki naboru

W  wyniku  przeprowadzonej  rekrutacji, w  dniu  6 czerwca 2016r., Komisja  postanowiła wskazać Panią  Chmiel Marię zamieszkałą w Otmicach, Panią Szkliniarz Ewę zamieszkałą w Opolu oraz Pana Zamorowskiego Andrzej zamieszkałego w Opolu ,  jako spełniających wymagania, do  zatrudnienia na stanowisku operatora numerów alarmowych.  

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 2911

Data wytworzenia: 2016-05-09 15:04:11
Data publikacji: 2016-05-09 15:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2016-06-06 14:40:00

Historia zmian artykułu:
2016-06-06 14:40:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-05-30 13:19:03 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-05-30 13:12:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-05-30 12:41:26 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-05-10 12:31:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.