Nabór na wolne stanowisko informatyka CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na wolne stanowisko informatyka CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-09-25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainformatyk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 172988
 • Data ukazania się ogłoszenia: 14 września 2015 r.

 

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul.Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Opolski Urząd Wojewódzki
  ul.Oleska 123
  45-233 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • aktualizowanie bazy danych w systemie teleinformatycznym Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR),
 • zarządzanie dostępem użytkowników do systemu powiadamiania ratunkowego w celu nadania uprawnienia użytkownikom, przygotowania karty do logowania, sprawdzenia daty ważności wgranych na karty certyfikatów upoważniających do logowania się do systemu, aktualizacji w systemie listy użytkowników,
 • monitorowanie parametrów pracy urządzeń technicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, UPS-u, agregatu prądotwórczego, urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni, systemu monitoringu, urządzeń radiowych w CPR,
 • przygotowywanie kopii nagrań dla potrzeb podmiotów zewnętrznych, obsługiwanie rejestratora rozmów w CPR,
 • wykonywanie obsługi teleinformatycznych stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
 • współpracowanie z Centrum Technicznym Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu,

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

1.Wyjazdy krajowe.
2.Nietypowe godziny pracy (dyżury).
3.Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub telekomunikacyjne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość o ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się sprawdzającej,
  • umiejętność pracy w zespole,
  • dyspozycyjność,
  • komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • szybkie podejmowanie decyzji
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.

wymagania dodatkowe

 • 0,5 roku doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w obszarze systemu powiadamiania ratunkowego.
 • przeszkolenia z sieci teleinformatycznej, łączności radiowej
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • samoorganizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego pracę na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "
 

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2700.- złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077) 4216-830 lub (077) 4524-255

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających wymagania na stanowisko

                             informatyka

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego 

                             nr ogłoszenia 172988  z  dnia  14 września  2015r.

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy w dniu 7 października  2015 r. 

o godz. 900  do  sali „Osmańczyka” znajdującej  się  na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na pisemny test wiedzy. W tym samym dniu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-255  lub 77 42-16-830

 

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Basta Robert

Brzeg

2.

Grzesik Łukasz

Krasiejów

3.

Łyko Jarosław

Opole

4.

Żłobicki Łukasz

Opole

 

Wyniki naboru

W  wyniku  przeprowadzonej  rekrutacji, w  dniu  7 października 2015r., Komisja  postanowiła wskazać Pana Łukasza Żłobickiego zamieszkałego w Opolu ,  jako spełniającego wymagania, do  zatrudnienia na stanowisku informatyka.  

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 1529

Data wytworzenia: 2015-09-09 12:59:06
Data publikacji: 2015-09-14 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-10-07 14:13:53

Historia zmian artykułu:
2015-10-07 14:13:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-09-30 10:55:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-09-14 11:12:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.