Nabór na wolne stanowisko informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na wolne stanowisko informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-08-28
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainformatyk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 172163
 • Data ukazania się ogłoszenia: 17 sierpnia 2015 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul.Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Opolski Urząd Wojewódzki
  ul.Oleska 123
  45-233 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie czynności instalacji, konserwacji, modyfikacji, napraw oraz wymiany sprzętu teleinformatycznego zainstalowanego w dyspozytorni medycznej, miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołach ratownictwa medycznego,
 • monitorowanie i nadzorowanie stanu zainstalowanego sprzętu teleinformatycznego w Głównej Dyspozytorni Medycznej, miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego i zespołach ratownictwa medycznego niezbędnego do sprawnego funkcjonowania SWD PRM,
 • zapewnienie funkcjonowania stanowisk teleinformatycznego SWD PRM lekarza koordynatora ratownictwa medycznego,
 • testowanie sprzętu teleinformatyczny niezbędnego do funkcjonowania SWD PRM,
 • współdziałanie ze starszym informatykiem w zakresie nadzoru nad prawidłowym działaniem SWD PRM.
 • prowadzenie ewidencji sprzętu teleinformatycznego przekazanego dysponentom zespołów ratownictwa medycznego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

1.Wyjazdy krajowe.
2.Nietypowe godziny pracy (dyżury).
3.Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub telekomunikacyjne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
  • znajomość ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość o ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • umiejętność pracy w zespole
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się sprawdzającej
  • prawo jazdy kat. B
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
  • dyspozycyjność,
  • komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • szybkie podejmowanie decyzji.

wymagania dodatkowe

 • 0,5 roku doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w obszarze systemu powiadamiania ratunkowego.
 • przeszkolenia z sieci teleinformatycznej, łączności radiowej.
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • znajomość sieci LAN, WAN,
 • obsługa urządzeń sieciowych,
 • samoorganizacja pracy.

 

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego pracę na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

28-08-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2650.- złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077) 4216-830 lub (077) 4524-255

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających wymagania na stanowisko

                            informatyka

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego 

                                                           nr ogłoszenia 172163  z  dnia  17 sierpnia  2015r.

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy w dniu 8 września  2015 r.  o godz. 10,00  do  sali 203 znajdującej  się  na I I piętrze

w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na pisemny test wiedzy.

W tym samym dniu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-255  lub 77 42-16-830

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Basta Robert

Oława

2.

Gajdeczka Rafał

Olesno

3.

Łyko Jarosław

Opole

4.

Worożański Radosław

Łubniany

5.

Żłobicki Łukasz

Branice

 

Wyniki naboru

W  wyniku  przeprowadzonej  rekrutacji, w  dniu  8 września 2015 r., Komisja  postanowiła wskazać Pana Radosława Worożańskiego  zamieszkałego w Łubnianach ,  jako spełniającego wymagania, do  zatrudnienia na stanowisku informatyka.  

          Kandydatem  rezerwowym jest Pan Robert Basta zamieszkały w Brzegu.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Kierońska-Ignaciuk Magdalena
Liczba wyświetleń: 1591

Data wytworzenia: 2015-08-13 07:40:44
Data publikacji: 2015-08-17 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:13:46

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:13:46 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-09-08 12:28:45 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-09-02 14:33:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.