Nabór na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania i programowania obronnego w Wydziale Bepieczeństwa i zarządzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania i programowania obronnego w Wydziale Bepieczeństwa i zarządzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-10-23
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 174020
 • Data ukazania się ogłoszenia: 12 października 2015 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor wojewódzki
 • do spraw planowania i programowania obronnego
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul.Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planowanie, nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań operacyjnych wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Województwa,
 • Planowanie i koordynowanie działań planistycznych w celu przygotowania do militaryzacji jednostek specjalnie tworzonych wykonujących zadania na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa,
 • Kontrolowanie realizacji zadań obronnych w województwie z wybranych obszarów problematyki obronnej,
 • Koordynowanie realizacji zadań związanych z ochroną obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa,
 • Opracowywanie projektów decyzji administracyjnych, zarządzeń Wojewody Opolskiego w zakresie wdrażania procedur realizacji zadań obronnych oraz podejmowanie przedsięwzięć organizacyjnych,
 • Prowadzenie szkoleń z udziałem pracowników administracji publicznej i przedsiębiorców,
 • Coroczne koordynowanie, opracowywanie i aktualizowanie zadań dot. opracowania „Narodowego Kwestionariusza Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych” (NKPPO),
 • Sporządzanie Programu Pozamilitarnych Przygotowań Obronnych Województwa Opolskiego na okres 10 letni.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Stres związany z prowadzeniem kontroli i szkoleń,
Krajowe wyjazdy służbowe,
Zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: winda, toalety, podnośnik, drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze spraw obronnych.
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o powszechnych obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
  • znajomość ustawy o organizowaniu zadań na rzecz obronności państwa realizowanych przez przedsiębiorców
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej, o wojewodzie i administracji rządowej, oraz kpa,
  • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,
  • znajomość rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych,
  • znajomość rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony; militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa
  • znajomość rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa oraz ich szczególnej ochrony
  • znajomość rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.
  • Posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do pracy nad dokumentacją niejawną o klauzuli „tajne” lub wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w Siłach Zbrojnych RP.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kserokopie dokumentu potwierdzającego doświadczenie zawodowe w obszarze spraw obronnych.
 • kserokopie dokumentu poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczające do pracy nad dokumentacją niejawną o klauzuli „tajne” lub oświadczenia o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

23-10-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2269.- złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077) 4524-582, lub 4524-434

Wykaz osób spełniających wymagania

                                                                          Lista   kandydatów

                                    spełniających wymogi na stanowisko inspektora wojewódzkiego

                                      w Wydziale Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego.

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 6 listopada  2015 r. o godz. 9:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (077) 4524-582, lub 4524-434.

 

l.p.

nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Bednarz Armand

Opole

2.

Filipowski Witold

Opole

3.

Konopa Mariusz

Ciepielowice

4.

Sadowski Robert

Opole

5.

Zadworny Jan

Czarnowąsy

Wyniki naboru

W  wyniku  przeprowadzonej  rekrutacji, w  dniu  5 listopada  2015 r., Komisja  postanowiła wskazać Pana   Filipowskiego  Witolda   zamieszkałego w Opolu , jako spełniającego wymagania, do  zatrudnienia na stanowisku inspektora wojewódzkiego ds. planowania i programowania obronnego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 1961

Data wytworzenia: 2015-10-09 12:22:10
Data publikacji: 2015-10-12 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-11-19 10:00:21

Historia zmian artykułu:
2015-11-19 10:00:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-10-28 15:01:49 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-10-09 12:55:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.