Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-09-25
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaoperator numerów alarmowych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski  Urząd Wojewódzki w Opolu

poszukuje  kandydatów  na  stanowisko   operatora  numerów alarmowych  (na zastępstwo )

w  Centrum  Powiadamiania  Ratunkowego  w  Opolu,  ul. Oleska 123

Liczba etatów: 1

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

 1. Odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej.
 2. Zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym.
 3. Uzyskanie informacji o:
 • rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
 • miejscu zdarzenia lub zagrożenia,
 • liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,
 • innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze,
 • potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego,
 • przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub dyspozytorom podmiotów ratowniczych,
 • przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,
 • odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora.
 1. Zapewnienie obsługi zgłoszeń obcojęzycznych kierowanych na numery alarmowe.
 2. Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami Państwowej Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego oraz wymianę informacji pomiędzy centrami i dyspozytorami innych podmiotów oraz jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania systemu powiadamiania ratunkowego na podstawie odrębnych przepisów.  

Wymagania konieczne

 • wykształcenie,  co najmniej  średnie,
 • posługiwanie się co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym,

Wymagania dodatkowe:

 • ukończony kurs operatorów numerów alarmowych, zdany egzamin z części teoretycznej i z części praktycznej - posiadanie ważnego certyfikatu operatora numerów alarmowych
 • umiejętność obsługi komputera, 
 • odporność  na stres,
  •  preferowana znajomość języka rosyjskiego i francuskiego,
  •  znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego( Dz. U z 2013r. ,poz.1635) oraz  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U z 2014, poz.574),

  Osoby zainteresowane pracą w CPR (po zakwalifikowaniu) zostaną skierowane na specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych. Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia jest obligatoryjnym spełnieniem wymogów prawnych zatrudnienia  na etacie  operatora  numeru   alarmowego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane będą m.in. scenki sytuacyjne z  zakresu pracy operatora w języku obcym zadeklarowanym przez kandydata.

 Informacje dodatkowe:

 • stanowisko zaliczone jest do grupy stanowisk spoza  korpusem służby cywilnej;
 • praca w systemie zmianowym  12/24 h;
 • praca przez 365 dni w roku - centrum funkcjonuje również w dni wolne, niedzielę i święta;
 • proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2376 zł brutto.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • kopia dowodu osobistego,
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne   przestępstwo  i  niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,
 • oświadczeniu kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • Kopie innych dokumentów i oświadczeń.

 

 

Termin składania dokumentów:

                25-09-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy - zastępstwo"

 

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-130
 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających wymagania na stanowisko

                                                                                operatora numerów alarmowych

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego 

                                           ogłoszenia  z  dnia  14 września  2015r.

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy w dniu 7 października  2015 r. 

o godz. 1200  do  sali „Osmańczyka” znajdującej  się  na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na pisemny test wiedzy. W tym samym dniu odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-255  lub 77 42-16-830

 

 

 

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

1.

Kaczmarek Karolina

Opole

2.

Kalicki Michał

Opole

3.

Kozak Wojciech

Ciężkowice

4.

Lasota Monika

Opole

5.

Matuszewski Piotr

Opole

 

 

 

Wyniki naboru

  W  wyniku  przeprowadzonej  rekrutacji, w  dniu  7 października 2015r., Komisja  postanowiła wskazać Pana Kalickiego Michała zamieszkałego w Opole oraz Pana Kozaka Wojciecha zamieszkałego, Ciężkowicach ,  jako spełniającego wymagania, do  zatrudnienia na stanowisku operatora numerów alarmowych.  

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 2243

Data wytworzenia: 2015-09-09 12:11:50
Data publikacji: 2015-09-14 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-10-07 14:12:34

Historia zmian artykułu:
2015-10-07 14:12:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-10-07 14:10:42 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-09-30 10:59:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-09-14 11:11:59 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.