Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora d/s zamówień publicznych i nieruchomości w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora d/s zamówień publicznych i nieruchomości w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-12-12
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie o naborze nr 6034 z dnia 01 grudnia 2016 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Inspektor do spraw: zamówień publicznych i nieruchomości

w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Opole

ADRES URZĘDU:

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu.
Zagrożenie naciskami grup przestępczych .
Zagrożenie korupcją.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych .

ZAKRES ZADAŃ

 • Przygotowanie dokumentacji o udzielenie zamówień publicznych ( projekty Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz projekty umów) .
 • Uczestniczenie w pracach komisji przetargowej .
 • Prowadzenie badania rynku.
 • Prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa będących w trwałym zarządzie Urzędu lub użytkowanych przez Urząd .
 • Prowadzenie spraw związanych z regulowaniem stanu prawnego nieruchomości Skarbu Państwa będących we władaniu Urzędu lub użytkowanych przez Urząd .
 • Prowadzenie sprawy związanych z najmem, dzierżawą i użyczeniem podmiotom zewnętrznym części nieruchomości będących w trwałym zarządzie Urzędu.
 • Współpraca z podmiotami zewnętrznymi zarządzającymi nieruchomościami zajmowanymi przez Urząd w ramach administrowania budynkami i lokalami Urzędu.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • Znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych do ustawy.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość przepisów ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.
 • Znajomość przepisów ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa oraz ustawy o własności lokali.
 • Biegła obsługa pakietu Office.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielność i kreatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • Umiejętność korzystania z narzędzi informatycznych.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 12 grudnia 2016 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok.251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy " - nr ogłoszenia ..............

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: 2100 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-327 lub 77 45-24-255.

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista kandydatów

spełniających  wymagania  na stanowisko

inspektora w Oddziale Inwestycji i Administracji

Biura Obsługi Urzędu

                                                                             nr ogłoszenia 6034 z dnia  1 grudnia  2016 r.

Niżej  wymienione  osoby  zapraszamy  w  dniu  28 grudnia 2016 r.  ( środa )

o godz. 900  do  sali Herbowej  znajdującej  się  na  I piętrze w budynku Opolskiego

Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14  na pisemny  test wiedzy.

W tym samym dniu zostaną też przeprowadzone  rozmowy kwalifikacyjne z osobami,

które uzyskają najwyższą ilość punktów.

Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Dodatkowe informacje pod nr tel.77 45-24-327.

 

Lp.

 

 

Nazwisko i imię

 

Adres zamieszkania

   1.

 

Demkowicz  Dariusz

 

Opole

   2.

 

Komaszyło Katarzyna

 

Opole

   3.

 

Komor Michaela

 

Chrzowice

    4.

 

Kurek Dominik

 

Opole

    5.

 

Kurtyka Alicja

 

Kantorowice

    6.

 

Marchut Monika

 

Opole

    7.

 

Podyma Małgorzata

 

Kędzierzyn-Koźle

   8.

 

Sowińska  Ewa

 

Opole

    9.

 

Ukleja Olimpia

 

Opole

  10.

 

Waraksa  Maciej

 

Jesienie

  11.

 

Wizimirska Dominika

 

Szybowice

   12.

 

Żurakowska  Katarzyna

 

 

Opole

Opole,  dnia  16 grudnia  2016 r.

 

Wyniki naboru

Wynik naboru

 na  stanowisko inspektora ds. zamówień publicznych i nieruchomości

 w Oddziale Inwestycji i Administracji

Biura Obsługi Urzędu

                                                                        nr ogłoszenia 6034  z dnia  1 grudnia  2016 r.

 

 

 

Pani  Ewa Sowińska zamieszkała w  Opolu , pozytywnie zakończyła rozmowę kwalifikacyjną w dniu  28 grudnia 2016 r. Spełnia również wszystkie wymagania niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko  inspektora  ds. zamówień publicznych i nieruchomości . Kandydatka wykazała się znajomością zagadnień  i przepisów związanych z pracą na ww. stanowisku. W związku z powyższym Komisja rekomenduje Panią Ewę Sowińską do zatrudnienia.

 

 

Opole, dnia 09.01.2017 r.

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Koziarska Małgorzata
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata
Opublikował(a): Koziarska Małgorzata
Liczba wyświetleń: 1535

Data wytworzenia: 2016-11-30 09:53:44
Data publikacji: 2016-12-01 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Koziarska Małgorzata
Data ostatniej zmiany: 2017-01-09 10:29:58

Historia zmian artykułu:
2017-01-09 10:29:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1.
2016-12-16 09:51:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.2
2016-11-30 10:00:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1
2016-11-30 09:54:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Koziarska Małgorzata, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.