Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 1-25 z 379.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod budowę ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Łubniany

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie – Żędowice” w km 0+000 do km 3+183.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod budowę ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Łubniany

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania oraz możliwości przeglądania akt w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod budowę obwodnicy miejscowości Czarnowąsy

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji po rozpoznaniu odwołania Zastępcy Burmistrza Zdzieszowic w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Zdzieszowice

Zawiadomienie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji po rozpatrzeniu odwołania Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad od decyzji Wojewody Opolskiego o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość nabytą przez Skarb Państwa pod inwestycję pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 46 w m. Karczów (Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 i drogi krajowej nr 46 w m. Karczów)

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną pod rozbudową drogi wojewódzkiej nr 457 – ul. Wrocławską w zakresie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 454 – ul. Namysłowską do budynku nr 32 km 30+560, 15 ÷ 31+0,25,58 w m. Dobrzeń Wielki

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa przez Skarb Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej w Przyworach

OBWIESZCZENIE w wydaniu dec.i o pozwol.na bud. w zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. Budowa Stacji R-P w Buszycach

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. pozwolenia na budowę zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Brzegu

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym Skład Krapkowice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę obejmującą przebudowę linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w zakresie rozbiórki obiektów w km 6,757; 9,709; 21,834, rozbiórki i budowy nowych obiektów w km 2,600; 3,284; 16,995; 20,777 oraz przebudowy obiektu w km 8,163; 31,403.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00” (IN.I.7820.63.2017.SBW).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300."

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice" w km 0+000 do km 3+183.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji radaru meteorologicznego na Górze Św. Anny”, na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 45/1, obręb 0006 Żyrowa, jednostka ewidencyjna 160505_5 Zdzieszowice – obszar wiejski (znak sprawy IN.I.7840.6.5.2018.SBW).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych pn.: Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn – Koźle.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”(IN.I.7820.63.2017.SBW).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, rozbudowę wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w Kędzierzynie-Koźlu - nr IN.I.7840.6.3.2018.WP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji IN.I.746.12.2018.MBA o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dot. budowy 6 budynków o funkcji magazynów wraz z infrastrukturą w kompleksie wojskowym Krapkowice

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn-Koźle-Opole Zachodnie - nr IN.I.7840.3.5.2018.WP

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 409 w obrębach Rożniątów i Strzelce Opolskie - nr IN.V.7820.16.2018.EA

OBWIESZCZ. w wyd. dec.dot. zmiany dec. o ustaleniu lokalizacji drogi publ. - dr. kraj. nr 45 przy węźle Dąbrówka

Obwieszcz. o wyd. dec.ZRID - rozbudowa drogi woj. Rożniątów-Strzelce Op.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.