Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 1-25 z 491.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska odcinek od km 0+000,00 do km 3+690,05

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę mostu przez rzekę Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 1/3 AM_42; 40/22, 40/23, 39/2, 44, 43, 31/1, 12, 33/1, 33/2, 33/3, 10/3, 37/2 AM_24; 18/5 AM_41 obręb 0103 Opole, jednostka ewidencyjna 166101_1 Opole miasto.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Osobłogą w ciągu drogi krajowej nr 40 w km 39+535 w m. Mochów wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego, na odcinku od km 39+479,40 do km 39+722,22 (l=242,82m).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych - wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa - Opole realizowanych w ramach projektu "Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa - Opole," na dz. 818 AM_1 obręb Sowin, gm. Łambinowice (IN.I.746.36.2019.AB).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie wieży antenowej radiołączności kolejowej na stacji Łambinowice (IN.I.746.40.2019.AB).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na budowie obiektu radiokomunikacyjnego (OR) systemu GSM-R na linii kolejowej nr 288 dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym, polegającej na budowie dwóch elektroenergetycznych kablowych linii 110kV wraz z liniami światłowodowymi i infrastrukturą towarzyszącą do zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem WSSE w pobliżu miejscowości Wrzoski (IN.I.746.38.2019.AB).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: .: Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 110+874 w m. Zawada wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego, na odcinku od km 110+792,04 do km 110+999,21 (L=207,17 m) - znak sprawy IN.I.7820.32.2019.WP.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulicy Prószkowska – Mehla – Wyszomirskiego z budową zatok autobusowych w Opolu w ramach rozbudowy i budowy układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji uchylającej w całości zaskarżoną decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 3/2019 z 2 października 2019 r. i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn-Koźle – Brzeźce, odcinek km 0+171,33 – 1+702,00 (znak sprawy IN.I.7820.31.2019.WP)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice (znak sprawy IN.I.7820.30.2019.WP).

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie – Zawadzkie w km 32+719,89 – 37+485,00.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę linii kolejowej Opole Groszowice-Opole Zachodnie

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej w Obrowcu.”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej w Żerkowicach.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na odbudowę zabytkowego układu wodnego, położonego w mieście Dobra. Odbudowa rzek Biała i Rzymkowicki wraz ze stawem Dorota oraz przyległymi rozlewiskami, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 231/9, 233/28, 233/26, 233/25, 233/24, 233/22, 231/7, 233/23, 233/27, 231/8 AM_4 oraz 858 obręb 0001 Dobra, jednostka ewidencyjna 160503_2 Strzeleczki.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika małej retencji Świerkle 1 nr 02-14/P/01/UE/a/10-7 zlokalizowanego w oddziale nr 436j w Leśnictwie Świerkle, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 2303, 2304, 2308 obręb 0092 Żędowice, jednostka ewidencyjna 161107_5 Zawadzkie obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. Przebudowa części kablowo-napowietrznej linii LPN relacji PT Wilków Namysłowski - PT Oleśnica od PT Wilków do granicy utrzymania km 117,500 linia kolejowa nr 143, z napowietrzno-kablowej na kablową.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 41 w miejscowości Wierzbięcice.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie” na odcinku od km 00+000,00 do km 0+193,05 (l= 193,05m)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem: 755/1, 756/1, 757/4, 757/5, 757/6, 758/1, 759/1, 818/1 AM 6 obręb 0009 Żużela, jednostka ewidencyjna 160502_5 Krapkowice – miasto.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Brzeźce (odcinek km 0+171,33 – km 1+702,00).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w miejscowości Prószków (odcinek od km 15+483,00 do km 19+562,02).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.