Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 226-250 z 493.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie od km 8+716,93 ÷ 11+141,00.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych nr IN.V.7820.1.30.2015.DB z 28 stycznia 2016 r. obejmująca budowę mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi w Opolu wraz z budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego w zakresie rezygnacji z wykonania wzmocnienia filarów poprzez opłaszczowanie.

OBWIESZCZENIE o zmianie dec. pn „Budowa gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn DN1000, 19 km,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą przez Skarb Państwa nieruchomość pod rozbudowę drogi krajowej nr 39 w Lubszy, przy ul. Brzeskiej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej „Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Przyworach (1 i 2)”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową” – Gazociąg DN 1000 Kędzierzyn-Koźle – Granica RP, kanalizacja kablowa, zespół zaporowo-upustowy (ZZU) Roszowice, województwo opolskie (znak sprawy IN.I.7840.1.68.2017.SBW)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.V.7820.1.32.2015.DB z 29.02.2015 roku obejmującej budowę obwodnicy m. Czarnowąsy na odcinku od km 1+ 083,20 ÷ 5+200,00.

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy systemowej stacji redukcyjno-pomiarowej w Przyworach, gm. Tarnów Opolski - nr IN.I.747.8.2017.MBA

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową” – Gazociąg DN 1000 Kędzierzyn-Koźle – Granica RP, kanalizacja kablowa, zespół zaporowo -upustowy (ZZU) Roszowice, województwo opolskie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę inwestycji w obrębie Kędzierzyn, gm. Kędzierzyn-Koźle - towarzyszczącej inwestycjomw zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego - nr IN.I.7840.1.63.2017.MBA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 401 w Obórkach i Przylesiu, gm. Olsznka - nr IN.V.7820.17.2017.EA

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na Uzbrojeniu terenu w rejonie ulic Plebiscytowa i Ozimska w zakresie rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 435 od km 5+297,80 do km 5+704,75 wraz z budową zjazdu na teren działki nr 21/18 w ramach zadania pn.: Budowa skrzyżowania ulicy Monte Casino i ulicy Plebiscytowej – DW 435 z ulicą Kośnego wraz z wykonaniem zjazdu na teren siedziby Urzędu Miasta Opole.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycjiw zakresie dróg publicznych pn.: Rozbudowa autostrady A-4 w rejonie gm. Leśnica

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę Nr 109/D/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. dot. inwestycji pn: „Budowa gazociągu Zdzieszowice -Kędzierzyn DN1000, 19 km,” w zakresie dotyczącym budowy przyłącza energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, fragmentu drogi i przyłącza wodociągowego ppoż., w ramach inwestycji pn: „Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle – granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową”.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla inwestycji polegającej na Uzbrojeniu terenu w rejonie ulic Plebiscytowa i Ozimska w zakresie rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 435 od km 5+297,80 do km 5+704,75 wraz z budową zjazdu na teren działki nr 21/18 w ramach zadania pn.: Budowa skrzyżowania ulicy Monte Casino i ulicy Plebiscytowej – DW 435 z ulicą Kośnego wraz z wykonaniem zjazdu na teren siedziby Urzędu Miasta Opole.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych nr IN.V.7820.1.30.2015.DB z 28 stycznia 2016 r. obejmującą budowę mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi w Opolu wraz z budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo – rowerowego w zakresie rezygnacji z wykonania wzmocnienia filarów poprzez opłaszczowanie, do wymiarów zaprojektowanych w projekcie głównym.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek w km 7+500 – 10+220.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postę. dot. zmiany pozwolenia na budowe ggzociagu Zdzieszowice-Kędzierzyn DN 1000, 19 km

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki w km 10+369 i km 10+497.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 42 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Ligota Górna – Biadacz) km 36+779,00 ÷ 38+490,00.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z droga powiatową nr 1712 O w m. Walidrogi (w km 197+717,62 – 198+577,80).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn. „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III. Zadanie 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725. Zaprojektuj i wybuduj.” Etap II od km 1+477 do km 4+725.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.