Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 226-250 z 420.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania dla inwestycji ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 41. Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 19+750 w m. Rudziczka."

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce – przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową nr 46, zjazdy indywidualne z drogi krajowej nr 46 w miejscowości Sidzina.

Obwieszczenie (specustawa) o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację Rozbudowy drogi wojeódzkiej nr 423 w Opolu wzdłuż ul. Częstochowskiej - nr IN.V.7820.1.25.2016.EA

Obwieszczenie (środowisko) o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację Rozbudowy drogi wojeódzkiej nr 423 w Opolu wzdłuż ul. Częstochowskiej - nr IN.V.7820.1.25.2016.EA

Obwieszczenie (specustawa) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Rozbudowy drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno-Julianpol - nr IN.I.7820.1.22.2016.EA

Obwieszczenie (środowisko) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Rozbudowy drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno-Julianpol - nr IN.I.7820.1.22.2016.EA

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.01.2016 r nr IN.V.7820.1.30.2015.DB pn.: „Budowę mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem ulgi wraz budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości nabytej z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego, przeznaczonej na budowę obwodnicy miejscowości Czarnowąsy na odcinku od km 1+083,20 do km 5+200,00.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wdaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję drogową pn. budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko-Nysa-Opole-Częstochowa-Szczekociny i w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-granica państwa, od km 47+957,64 (0+000) drogi krajowej nr 46 do km 7+539,70 (16+494,89) drogi krajowej nr 41

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwolenie na odbudowę stopnia wodnego w km 4+335 rz. Białej Głuchołaskiej z jazem powłokowym, budowę Małej Elektrowni Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km 4+335, budowę przepławki technicznej dla ryb.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zmianie decyzji pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce przy stopniu wodnym w km 1 + 680 w miejscowości Bierawa

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę Kanału Odra - Odrzyca, na działkach nr 2503, 2505, 2507, 2506, 736, 754, obręb 0509 Kościerzyce, jedn. ewidencyjna 160105_2 Lubsza oraz działce nr 4991, obręb 0132 Prędocin, jednostka ewidencyjna 160403_2 Laskowice Wielkie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia z mocy prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na budowę, przebudowę i modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w obrębie Rataje, gmina Brzeg

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji - rozbudowa drogi krajowej nr 38 w odcinku Granica Państwa-Pietrowice - nr IN.V.7820.2.2017.AM

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczona pod budownię obwodnicy Nysy w obrębie Jędrzychów, gmina Nysa - dz. nr 22/3

Obwieszczenie Wojewody Opolskie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego : Odcinek I – Brzeg – Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice- Brzeg o długości ok. 84km”, w części dotyczącej odcinka Brzeg – Zębice – Kiełczów, na terenie woj. opolskiego, gmina Skarbimierz

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Mała Panew km 38+360 w m. Staniszcze Małe, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 177/7, 179/2, 180/1 obręb 0078 Staniszcze Małe, jednostka ewidencyjna 161103_5 Kolonowskie – obszar wiejski oraz na działkach nr: 381/114, 509/112, 519/114 obręb 0079 Krasiejów, jednostka ewidencyjna 160908_5 Ozimek – obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę jazu sektorowego Wróblin wraz z budową przepławki dla ryb oraz obiektami towarzyszącymi w ramach zadania pn. „Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, województwo opolskie. Przebudowa jazu sektorowego Wróblin wraz z budową przepławki dla ryb oraz obiektami towarzyszącymi”, zlokalizowanych na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków numerami: 65, 12, 41, 64, 63, 62, 58, 13/5, 13/4, 13/2, 13/1, 59, 17, 92/3, 92/4, 88/1, 88/2, obręb Zakrzów w m. Wróblin.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żłobizna, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 368/8 obręb 0104 Żłobizna, jednostka ewidencyjna 160102_2 Skarbimierz

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji -rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w obrębie Kolonia Gołsaqwicka, gmina Opole - nr IN.I.7820.1.25.2016.EA

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 457 w Dobrzeniu Wielkim - nr IN.V.7820.1..29.2016.AM

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - Rozbudowa drogi wojeódkziej nr 459 w obrębach Pólweiś i Sławice, gmina Opole - nr IN.V.7820.1.2017.AM

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego nieruchomość przeznaczoną na dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - Etap III

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę DK nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 46 odcinek Lędziny - Dębska Kuźnia

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.