Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 251-275 z 389.

obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 do 20+907,40

Obwiezczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego dot. zezwolenia na budowę drogi łączącej ul. Kłodnicką z Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu - nr IN.V.7821.2.2017.MHB

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „Budowa skrzyżowania ulicy Monte Casino i ulicy Plebiscytowej – DW 435 z ulicą Kośnego wraz z wykonaniem zjazdu na teren siedziby Urzędu Miasta Opole w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej – opracowanie dokumentacji projektowej.”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę obwodnicy Piastowskiej w Opolu – odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycjitowarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej w Brzegu”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej "ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 42 POLEGAJĄCA NA BUDOWIE CIĄGU PIESZO-ROWEROWEGO NA ODCINKU ZALESIE – DOMASZOWICE Km 7+332,81 – Km 8+999,00 (POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO NA DK 42"

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową – budowa tłoczni gazu Kędzierzyn-Koźle – Etap I.”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn. Gazociąg Kędzierzyn – Koźle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa opolskiego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania „ROZBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO W REJONIE DWORCA KOLEJOWEGO OPOLE WSCHÓD”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową”. Przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Brzegu”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej obejmującej budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał poprzeczny gm. Bierawa

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 ÷ 20+907,40

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o nadaniu rygor natychmiastowej wykonalności decyzji nr IN.I.7820.8.2017.AM wydanej w dniu 4 maja 2017 r. - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn:„ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 41. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 W KM 19+750 W M. RUDZICZKA”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn: „POPRAWA BEZPIECZENSTWA RUCHU DROGOWEGO W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM NA DK 94 W M. SKOROGOSZCZ. ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DK 94 Z DW 458 NA ODCINKU OD KM 159+980,00 DO KM 160+240,00”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn. Budowa gazociągu Kędzierzyn – Koźle – Granica RP (Polska – Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Budowa tłoczni gazu Kędzierzyn – Koźle.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowejdla przedsięwzięcia pn: „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Lasaki - Poborszów na terenie gminy Reńska Wieś woj. opolskie -Etap II."

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową”. Przyłącze energetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn. Gazociąg Kędzierzyn-Koźle - Granica RP (Polska - Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową. Gazociąg wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa opolskiego.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś – Większyce- Poborszów”

OBWIESZCZENIE dot. POZWOLENIA NA BUDOWE gazociągu TWORÓG- KĘDZIERZYN

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej obejmującej budowę, przebudowę i modernizację prawego wału rzeki Odry na długości 150 m - wał poprzeczny gm. Bierawa.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn: „ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 41. BUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ W CIĄGU DROGI KRAJOWEJ NR 41 W KM 19+750 W M. RUDZICZKA”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ostateczną znak IN.V.7820.1.30.2015.DB z dnia 28 stycznia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr pn.: „Budowa mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi w Opolu wraz budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego” w taki sposób aby obejmowała swoim zakresem: „Budowę korytarza transportowego w ciągu drogi przywałowej z dopuszczeniem funkcji przejścia pieszo rowerowego.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej relacji Nasiedle – Lubotyń – Gniewkowice, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 729/1 oraz 627, obręb 0009 Nasiedle, jednostka ewidencyjna 160204_5 Kietrz.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.