Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 276-300 z 479.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę obwodnicy Piastowskiej w Opolu - I etap - nr IN.I.7820.14.2017.EA

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję ostateczną znak IN.V.7820.1.30.2015.DB z dnia 28 stycznia 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr pn.: „Budowa mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi w Opolu wraz budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego” w taki sposób aby obejmowała swoim zakresem: „Budowę korytarza transportowego w ciągu drogi przywałowej z dopuszczeniem funkcji przejścia pieszo rowerowego.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu pozwolenia na budowę sieci wodociągowej relacji Nasiedle – Lubotyń – Gniewkowice, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 729/1 oraz 627, obręb 0009 Nasiedle, jednostka ewidencyjna 160204_5 Kietrz.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś - Większyce-Poborszów."

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn. "Budowa gazociągu DN1000 MOP 8,4 MPa Tworóg - Kędzierzyn"

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację rozbudowy drogi krajowej nr 38 na odcinku Granica Państwa-Pietrowice w obrębach Chomiąża i Pietrowice, gmina Głubczyce- nr IN.I.7820.2.2017.AM

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 – ul. Opolskiej na odcinku od km 0+026,30 ÷ 0+164,20 w zakresie budowy ronda, przebudowy zjazdu publicznego na ul. Ceglaną – drogę gminną wewnętrzną i budowy zjazdu publicznego na działkę nr 5/14 AM 62 obręb Półwieś w m. Opole”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 457 w Dobrzeniu Wielkim ul. Wrocławska i Namysłowska - nr IN.I.7820.1.29.2016.AM

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423."

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania dla inwestycji ,,Rozbudowa drogi krajowej nr 41. Budowa sieci kanalizacyjnej w ciągu drogi krajowej nr 41 w km 19+750 w m. Rudziczka."

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Sidzina i Giełczyce w Gminie Skoroszyce – przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod drogą krajową nr 46, zjazdy indywidualne z drogi krajowej nr 46 w miejscowości Sidzina.

Obwieszczenie (specustawa) o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację Rozbudowy drogi wojeódzkiej nr 423 w Opolu wzdłuż ul. Częstochowskiej - nr IN.V.7820.1.25.2016.EA

Obwieszczenie (środowisko) o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację Rozbudowy drogi wojeódzkiej nr 423 w Opolu wzdłuż ul. Częstochowskiej - nr IN.V.7820.1.25.2016.EA

Obwieszczenie (specustawa) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Rozbudowy drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno-Julianpol - nr IN.I.7820.1.22.2016.EA

Obwieszczenie (środowisko) o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację Rozbudowy drogi krajowej nr 43 na odcinku Jaworzno-Julianpol - nr IN.I.7820.1.22.2016.EA

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 28.01.2016 r nr IN.V.7820.1.30.2015.DB pn.: „Budowę mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem ulgi wraz budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania z tytułu wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości nabytej z mocy prawa na rzecz Województwa Opolskiego, przeznaczonej na budowę obwodnicy miejscowości Czarnowąsy na odcinku od km 1+083,20 do km 5+200,00.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wdaniu decyzji ustalającej wysokość odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod inwestycję drogową pn. budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu drogi krajowej nr 46 Kłodzko-Nysa-Opole-Częstochowa-Szczekociny i w ciągu drogi krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-granica państwa, od km 47+957,64 (0+000) drogi krajowej nr 46 do km 7+539,70 (16+494,89) drogi krajowej nr 41

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwolenie na odbudowę stopnia wodnego w km 4+335 rz. Białej Głuchołaskiej z jazem powłokowym, budowę Małej Elektrowni Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w km 4+335, budowę przepławki technicznej dla ryb.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zmianie decyzji pozwolenia na budowę małej elektrowni wodnej na rzece Bierawce przy stopniu wodnym w km 1 + 680 w miejscowości Bierawa

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę Kanału Odra - Odrzyca, na działkach nr 2503, 2505, 2507, 2506, 736, 754, obręb 0509 Kościerzyce, jedn. ewidencyjna 160105_2 Lubsza oraz działce nr 4991, obręb 0132 Prędocin, jednostka ewidencyjna 160403_2 Laskowice Wielkie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu i wypłacie odszkodowania z tytułu wygaśnięcia z mocy prawa współużytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonej na budowę, przebudowę i modernizację wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w obrębie Rataje, gmina Brzeg

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji - rozbudowa drogi krajowej nr 38 w odcinku Granica Państwa-Pietrowice - nr IN.V.7820.2.2017.AM

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przeznaczona pod budownię obwodnicy Nysy w obrębie Jędrzychów, gmina Nysa - dz. nr 22/3

Obwieszczenie Wojewody Opolskie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn: „Budowa gazociągu Zdzieszowice – Wrocław DN1000, MOP 8,4MPa ok. 130km wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, obejmującego : Odcinek I – Brzeg – Ziębice-Kiełczów o długości ok. 46 km, Odcinek II – Zdzieszowice- Brzeg o długości ok. 84km”, w części dotyczącej odcinka Brzeg – Zębice – Kiełczów, na terenie woj. opolskiego, gmina Skarbimierz

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.