Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 51-75 z 469.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. zmiany decyzji PRIP 6.3.2017 dot. wału przeciwpowodziowego w Kędzierzynie Koźlu

Obwieszczenie o wydani decyzji o zezwoleniu na budowę obiektu radiokomunikacyjnego OR Kluczbork w Bogdańczowicach

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie” na odcinku od km 00+000,00 do km 0+193,05 (l= 193,05 m).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę systemu infrastruktury pasażerskiej w zakresie inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole.” Przebudowa peronu kolejowego przystanku osobowego Mańkowice wraz z dojściem, wyposażeniem i infrastrukturą.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę systemu infrastruktury pasażerskiej w zakresie inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole.” Przebudowa peronu kolejowego przystanku osobowego Wyszków Śląski wraz z dojściem, wyposażeniem i infrastrukturą.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę zbiornika małej retencji Mosty nr 02-14/P/01/UE/a/10-4 zlokalizowanego w oddziale nr 105L w Leśnictwie Mosty, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 2108 obręb 0062 Piotrówka, jednostka ewidencyjna 161102_2 Jemielnica.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn. „Fragmentaryczny remont zniszczonej zabudowy regulacyjnej wraz z wykonaniem zabezpieczeń przeciwpowodziowych na wody miarodajne i kontrolne rz. Białej Głuchołaskiej w m. Głuchołazy” odcinek km 20+670 – 21+410 rz. Białej Głuchołaskiej.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 72+588,65 do km 74+451,00 w miejscowości Paczków.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie w zakresie linii nr 136 od km 23,150 do km 37,511 oraz linii nr 132 od km 94,281 do km 97,210 w branżach dotyczących elektroenergetyki do 1 kV oraz odwodnienia.

obwieszczenie Wojewody Opolskiego w związku z wydaną w dniu 5 czerwca 2019 r. decyzja nr 37/K/2019 (znak sprawy IN.I.7840.3.4.2019.WP) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę mostu kolejowego w km 0,539 linii kolejowej nr 136 w km 64,701 linii kolejowej nr 137 (rzeka Kłodnica)most w torach nr 2 oraz w torze nr 1 „strzeleckim”, przebudowę mostu kolejowego i w km 0,539 linii kolejowej nr 136 w km 64,701 linii kolejowej nr 137 (rzeka Kłodnica) most w torze nr 1 oraz przebudowę mostu kolejowego w km 2,528 linii kolejowej nr 136 Kędzierzyn Koźle – Opole Groszowice (Kanał Gliwicki) w ramach projektu pn.: Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie” – w zakresie linii nr 136 od km 0,206 do km 37,511 oraz linii 132 od km 94,281 do 97,210.

obwieszczenie Wojewody Opolskiego w związku z wydaną w dniu 4 czerwca 2019 r. decyzja nr 12/Z/2019 (znak sprawy IN.I.7840.4.12.2019.WP) zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmującego przebudowę systemu infrastruktury pasażerskiej w zakresie inwestycji prowadzonej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. o nazwie „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych – wymiana nawierzchni kolejowej wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole realizowanego w ramach projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 287 Nysa-Opole.” Budowa peronu kolejowego przystanku osobowego Nysa Wschodnia wraz z dojściem, wyposażeniem i infrastrukturą.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic Prószkowska (drogi wojewódzkiej nr 414) – Mehla (drogi gminnej nr 106352 O) – Wyszomirskiego (drogi gminnej nr 103652 O) w Opolu

obwieszczenie o wydanej decyzji o pozwoleniu na budowę dot. linii kolejowej nr 287 Nysa – Opole

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I – od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska odcinek od km 0+000,00 do km 3+690,05.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk.

obwieszczenie o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę dot. linii kolejowej E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji nr IN.I.7820.1.2018.WP z 16 kwietnia 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza – Prudnik w km 52+748 do km 54+601 (km lokalny 0+000 do 1+853).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa obwodnicy m. Niemodlin w ciągu drogi krajowej nr 46.

OBwieszczenie o wsczęciu postepowania dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego w Bogdańczowicach

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji (znak sprawy: IN.I.7821.1.2019.MP) utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego z 10 stycznia 2019 r.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika małej retencji Kolonowskie nr 02-14/P/01/UE/a/10-9 zlokalizowanego w oddziale nr 677d w Leśnictwie Kolonowskie, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1935 oraz 1936 obręb 0039 Kolonowskie, jednostka ewidencyjna 161103_4 Kolonowskie miasto.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej w Obrowcu.”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej w Żerkowicach”, (znak sprawy IN.I.747.1.2019.AZ).

o wszczęciu postępowania o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej dot. budowy skrzyżowania w Sieroniowicach

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie infrastruktury wodociągowej dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych w Kompleksie Wojskowym w Jastrzębiu.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.