Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 76-100 z 427.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie” na odcinku od km 00+000,00 do km 0+193,05 (l= 193,05m)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żużela – etap II, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem: 755/1, 756/1, 757/4, 757/5, 757/6, 758/1, 759/1, 818/1 AM 6 obręb 0009 Żużela, jednostka ewidencyjna 160502_5 Krapkowice – miasto.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Brzeźce (odcinek km 0+171,33 – km 1+702,00).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w miejscowości Prószków (odcinek od km 15+483,00 do km 19+562,02).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Przebudowa obiektów mostowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w miejscowości Kubice.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w celu realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn -Koźle – Opole Groszowice, obejmującej: linię kolejową nr 136 Kędzierzyn-Koźle – Opole Groszowice od km - 0,206 do km 37,511 oraz linię kolejową nr 132 Bytom – Wrocław Główny od km 94, 281 do kim 97,210, w ramach zadania „Prace na linii kolejowej E30 na odcinku Kędzierzyn-Koźle – Opole Zachodnie.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na wykonaniu zasilania elektroenergetycznego w Składzie Krapkowice, kompleks wojskowy 3729.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. Budowa infrastruktury wodociągowej dla celów bytowo-gospodarczych i przeciwpożarowych w Kompleksie Wojskowym w Jastrzębiu.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbiórka istniejącego oraz budowa nowego mostu nad rzeką Jemielnica w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 110+847 w m. Zawada wraz z budową objazdu oraz mostu tymczasowego.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie – Zawadzkie w km 32+719,89 – 37+485,00.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn: „Budowa drogi serwisowej wzdłuż obwodnicy Malni i Choruli na działkach nr 746/1, 749/2 i 752/3 – w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 423.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn. „Budowa skrzyżowania drogi krajowej nr 88 z drogą gminną nr 105776 O – ul. Europejską typu rondo w km 5+682 ÷ 5+903 w m. Sieroniowice”.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika małej retencji Zarzecze nr 02-14/P/01/UE/a/10-2 zlokalizowanego w oddziale nr 402d, 402i w Leśnictwie Zarzecze, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 102, 2284, 2294 obręb 0092 Żędowice, jednostka ewidencyjna 161107_6 Zawadzkie obszar wiejski.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę zbiornika małej retencji Łaziska Pilawówka nr 02-14/P/01/UE/a/10-6 zlokalizowanego w oddziale nr 129c w Leśnictwie Łaziska, na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 2132 obręb 0062 Piotrówka, jednostka ewidencyjna 161102_2 Jemielnica.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w miejscowości Kietrz do granicy województwa, na odcinku od km 57+020,00 do km 61+171,12 (l= 4151,12m).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Opola nr 2/19 z 25 czerwca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej gminnej (bez numeru) od skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 103779 O- ul. Żwirki i Wigury do skrzyżowania z drogą gminną publiczną nr 103812 O – ul. Leona Powolnego w Opolu – od km 0+002,75 do km 0+165,53.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 w miejscowości Prószków.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej , pn: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Bzionków – Dobrodzień w ramach zadania pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Bzionków – Dobrodzień ETAP I; ETAP II” – rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901.

Obwieszcz. o dec. dot. lokalizacji inii kolej.j Opole Groszowice- Opole Zach.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa części kablowo-napowietrznej linii LPN relacji PT Wilków Namysłowski - PT Oleśnica od PT Wilków do graniczy utrzymania km 117,500 linia kolejowa nr 143, z napowietrzno-kablowej na kablową."

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa skrzyżowania ulic Ozimskiej i Katowickiej w Opolu (droga wojewódzkiej nr 423 w km 4+008,46 – 4+457,64 oraz droga gminna 103793 O w km 0+618,51 – 0+872,72).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanych postanowieniach oraz decyzji kończącej postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym pn. Przebudowa linii nn w miejscowości Prudnik ul. Powstańców Śląskich w skrzyżowaniu i wzdłuż linii kolejowej nr 137 relacji Katowice-Legnica w km 109,765 do 109,867, na działce nr 485/199 AM_6 obręb Prudnik.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym polegającej na rozbiórce napowietrznej sieci elektroenergetycznej 15kV i budowie kablowej, podziemnej sieci elektroenergetycznej 15kV na dz. 4 AM_4 obręb Grabczok, m. Mańczok

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji na terenie zamkniętym dla składu Krapkowice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w Prószkowie - nr IN.I.7820.24.2019.WP

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.