Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 101-125 z 458.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę linii kolejowej na odcinku Kędzierzyn-Koźle-Opole Zachodnie - nr IN.I.7840.3.5.2018.WP

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 409 w obrębach Rożniątów i Strzelce Opolskie - nr IN.V.7820.16.2018.EA

OBWIESZCZ. w wyd. dec.dot. zmiany dec. o ustaleniu lokalizacji drogi publ. - dr. kraj. nr 45 przy węźle Dąbrówka

Obwieszcz. o wyd. dec.ZRID - rozbudowa drogi woj. Rożniątów-Strzelce Op.

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w km 64+900 ÷ 68+440 w m. Bliszczyce, gm. Branice, pow. głubczycki, woj. opolskie” (znak sprawy IN.I.7840.6.2.2018.SBW).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną na rozbudowę drogi krajowej nr 45 na odcinku Reńska Wieś-Większyce-Poborszów w obrębie Reńska Wieś

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej nr 45 w obrębie Komorno, gm. Reńska Wieś - dzialka nr 509/1

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej nr 43 w obrębie Julianpol, gm. Rudniki - dzialka nr 77/2

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej nr 45 w obrębie Komorno, gm. Reńska Wieś - dzialka nr 523/1

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej nr 45 w obrębie Komorno, gm. Reńska Wieś - dzialka nr 522/1

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o możliwości przeglądania akt sprawy postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod rozbudowę drogi krajowej nr 45 w obrębie Komorno, gm. Reńska Wieś - dzialka nr 515/1

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej w Przyworach.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o możliwości przeglądania akt sprawy w postępowaniu o ustalenie i wypłatę odszkodowania za nabytą na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość przeznaczoną pod budowę systemowej Stacji Redukcyjno - Pomiarowej w Przyworach

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn.: „Budowa, rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Odry przy miejskiej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kędzierzyn – Koźle, woj. Opolskie” (znak sprawy IN.I.7840.6.3.2018.WP).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zamiennej (znak sprawy IN.V.7820.1.16.2016.EA), o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój od km 28+549,25 ÷ 29+ 647,38 L= 1098,13 m.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji po rozpoznaniu odwołania Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle-w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Kędziezryn-Koźle

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 40+078 ÷ 41+260,20 na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie – zadanie A i nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze prowadzone w wyniku wniesienia odwołania przez Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Opolu od decyzji Prezydenta Miasta Opola z 30 maja 2018 r. (znak sprawy UAB.6740.275.2018.WK) stwierdzającej wygaszenie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr 8/ZRID/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. (znak sprawy WB.6740.2.5.2016.AŁ) dla inwestycji polegającej na rozbudowie odcinka drogi gminnej - ulicy Górnej w Krzanowicach.

OBWIESZCZENIE o wydaniu dec. zmieniajacej pozwolenie dot. gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn DN1000, 19 km

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 od km 41+260,20 ÷ 42+782,00 wraz z przebudową (od km 42+250,00 ÷ 42+782,00) na odcinku Rożniątów – Strzelce Opolskie.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji loklaizacyjnej dla zadania pn. Budowa systemowej Stacji Redukcyjno – Pomiarowej w Buszycach

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego znak sprawy IN.I.7820.16.2016.EA z dnia 4.10.2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej (ul. Opolska) w m. Pokój od km 28+549,25 ÷ 29+ 647,38 L= 1098,13 m.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym kompleksu wojskowego Krapkowice.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany w trybie art. 155 k.p.a. ostatecznej decyzji Wojewody Opolskiego z dnia 7 listopada 2008 roku, znak sprawy IG.IV.-GF-7046-18/08 o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej, pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 45 Granica Państwa -Racibórz-Opole-Kluczbork-Złoczew, węzeł "Dąbrówka."

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.I.7820.30.2017.WP z dnia 23 listopada 2017 r., obejmującej budowę ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z droga powiatową nr 1712 O w m. Walidrogi (w km 197+717,62 – 198+577,80).

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.