Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 176-200 z 480.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała Dobroszewice

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Ładza, gmina Pokój - nr INI.7820.67.2017.AM

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące przebudowę „Małej Elektrowni Wodnej Brzeg ul. Kępa Młyńska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 75/2 i 38/3 obręb 1102 Centrum, jednostka ewidencyjna 160101_1 Brzeg.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy” obejmującej budowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od km 5+200,00 do km 5+214,55 (L= 14,55 m).

OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. zezwolenia dot. drogi woj. 414 Lubrza-Prudnik

Obwieszczenie o zmianie decyzji nr IN.I.7820.1.29.2016.AM. o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi woj. nr 457 w m. Dobrzeń Wielki

OBWIESZCZNIE o wszczeciu postępowania w spraweie pozwolenia na budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego z zastawką na potoku Lineta w Kędzierzynie -Koźlu

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 461 od km 1+895,00 ÷ 4+924,00 wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej, obiektów inżynierskich i odwodnienia w ramach zadania pn: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Łubniany oraz nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Ozimskiej”

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia na budowę pn. Zabudowa tokarki podtorowej w hali napraw w Kędzierzynie -Koźlu

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Brzeźce od km 1+700 do km 3+300.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn. pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie” na odcinku od km 17+380,00 do km 18+480,00 (l= 1100 m).

OBWIESZCZENIE o wydaniu pozwolenia na przebudowę mostu w m. Niewodniki

OBWIESZCZENIE O WYDANIU DEC. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Rozbudowa drogi woj.i z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania pn. Rozbudowa drogi woj. nr 414 na odcinku Biała - Dobroszewice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina - Moszna” na odcinku od km 0+026.43 do km 2+478.82

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905 (IN.I.7820.37.2017.WP).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na doprowadzenie wody surowej z rzeki Odry na potrzeby nowo budowanych bloków 5 i 6 w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Opole. Przepompownia wraz z rurociągami doprowadzającymi wodę na teren Elektrowni.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie w km 43+420 – 45+800.”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację budowy drogi wojewódzkiej nr 414 - Aleja Lipowa w obrębach Lubrza i Prężynka, gm. Lubrza - IN.I.7820.44.2017.AM

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200 – 52+730 – Aleja Lipowa.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na pn.: Rozbudowie autostrady A-4 w rejonie gm. Leśnica.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.V.7820.1.32.2015.DB z 29.02.2015 roku obejmującej budowę obwodnicy m. Czarnowąsy na odcinku od km 1+ 083,20 ÷ 5+200,00

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.