Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 176-200 z 454.

OBWIESZCZENIE o zmianie dec. o pozowleniu na budowęNr 109 D 2017 . Budowa gazociagu Zdzieszowice K-Koźle

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950 – 43+420.”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację rozbudowy z przebudową drogi wojewódzkiej nr 901w obrębach Leśna, Wachowice Wysoka i Olesno, gmina Olesno - nr IN.I.7820.29.2017.AM

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji o pozwolenie na budowę, obejmujące przejście przez teren zamknięty PKP w obrębie działek kolejowych nr 222 i 586/8 pod torami linii kolejowej nr 137 relacji Katowice-Legnica rurociągiem tłoczonym kanalizacji sanitarnej stanowiącym element uzbrojenia dla obsługi wsi Sarnowice, gm. Otmuchów, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerem 586/8, obręb 0001 Otmuchów, jedn. ewidencyjna 160706_4 Otmuchów - miasto oraz 222, obręb 0024 Sarnowice, jedn. ewidencyjna 160706_5 Otmuchów - obszar wiejski

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą powiatową nr 1712 O w m. Walidrogi (w km 197+717,62 – 198+577,80)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Stopnia Kopice w km 32,370 rzeki Nysy Kłodzkiej, składającego się z jazu powłokowego, elektrowni wodnej i przepławki dla ryb w ramach zadania „Rewitalizacja ekosystemu doliny rzeki Nysy Kłodzkiej na odcinku pomiędzy jazami w Więcmierzycach i w Michałowie poprzez budowę stopni w przekrojach Kopice i Głębocko” na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 374 i 166/2 obręb 0056 Kopice, jednostka ewidencyjna 160103_5 Grodków – obszar wiejski oraz nr 86 i 105 obręb 0009 Krasna Góra, jednostka ewidencyjna 160907_5 Niemodlin – obszar wiejski.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrówka, Zakrzów oraz sieci wodociągowej Gogolin – Zakrzów w Gminie Gogolin, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr: 422, 423/2, 425/1, 425/2, 427/1 km 1, obręb ewidencyjny 0009 Zakrzów, jednostka ewidencyjna 160501-5.0009 Gogolin, 121/17, 121/16, 121/6, 121/4, 121/12 km 2, obręb ewidencyjny 0009 Zakrzów, jednostka ewidencyjna 160501-5.0009 Gogolin, 57/1, 43, 94/1 km 1, obręb ewidencyjny 0002 Dąbrówka, jednostka ewidencyjna 160501-5.0009 Gogolin.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 406 w m. Wierzbie” na odcinku od km 17+380,00 do km 18+480,00 (l=1100 m).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn.: Budowa drogi łączącej ul. Kłodnicką z ul. Elewatorową w Kędzierzynie – Koźlu obejmującego przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 423 od km 48+187,37 ÷ 48+314,28.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 414 w km 50+200 – 52+730 – Aleja Lipowa.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie od km 8+716,93 ÷ 11+141,00.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych nr IN.V.7820.1.30.2015.DB z 28 stycznia 2016 r. obejmująca budowę mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi w Opolu wraz z budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo-rowerowego w zakresie rezygnacji z wykonania wzmocnienia filarów poprzez opłaszczowanie.

OBWIESZCZENIE o zmianie dec. pn „Budowa gazociągu Zdzieszowice-Kędzierzyn DN1000, 19 km,

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nabytą przez Skarb Państwa nieruchomość pod rozbudowę drogi krajowej nr 39 w Lubszy, przy ul. Brzeskiej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji lokalizacyjnej „Budowa systemowej Stacji Redukcyjno-Pomiarowej w Przyworach (1 i 2)”

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową” – Gazociąg DN 1000 Kędzierzyn-Koźle – Granica RP, kanalizacja kablowa, zespół zaporowo-upustowy (ZZU) Roszowice, województwo opolskie (znak sprawy IN.I.7840.1.68.2017.SBW)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IN.V.7820.1.32.2015.DB z 29.02.2015 roku obejmującej budowę obwodnicy m. Czarnowąsy na odcinku od km 1+ 083,20 ÷ 5+200,00.

Obwieszczenie Wojewody o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa - Korzonek w km 7+500 - 10+220.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji budowy systemowej stacji redukcyjno-pomiarowej w Przyworach, gm. Tarnów Opolski - nr IN.I.747.8.2017.MBA

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, dla przedsięwzięcia pn.: „Gazociąg Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową” – Gazociąg DN 1000 Kędzierzyn-Koźle – Granica RP, kanalizacja kablowa, zespół zaporowo -upustowy (ZZU) Roszowice, województwo opolskie.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę inwestycji w obrębie Kędzierzyn, gm. Kędzierzyn-Koźle - towarzyszczącej inwestycjomw zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego - nr IN.I.7840.1.63.2017.MBA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 401 w Obórkach i Przylesiu, gm. Olsznka - nr IN.V.7820.17.2017.EA

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na Uzbrojeniu terenu w rejonie ulic Plebiscytowa i Ozimska w zakresie rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 435 od km 5+297,80 do km 5+704,75 wraz z budową zjazdu na teren działki nr 21/18 w ramach zadania pn.: Budowa skrzyżowania ulicy Monte Casino i ulicy Plebiscytowej – DW 435 z ulicą Kośnego wraz z wykonaniem zjazdu na teren siedziby Urzędu Miasta Opole.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.