Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 201-225 z 458.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę inwestycji w obrębie Kędzierzyn, gm. Kędzierzyn-Koźle - towarzyszczącej inwestycjomw zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego - nr IN.I.7840.1.63.2017.MBA

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 401 w Obórkach i Przylesiu, gm. Olsznka - nr IN.V.7820.17.2017.EA

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji polegającej na Uzbrojeniu terenu w rejonie ulic Plebiscytowa i Ozimska w zakresie rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 435 od km 5+297,80 do km 5+704,75 wraz z budową zjazdu na teren działki nr 21/18 w ramach zadania pn.: Budowa skrzyżowania ulicy Monte Casino i ulicy Plebiscytowej – DW 435 z ulicą Kośnego wraz z wykonaniem zjazdu na teren siedziby Urzędu Miasta Opole.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wysokości wskaźnika przeliczeniowego

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycjiw zakresie dróg publicznych pn.: Rozbudowa autostrady A-4 w rejonie gm. Leśnica

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji zmieniającej pozwolenie na budowę Nr 109/D/2016 z dnia 28 listopada 2016 r. dot. inwestycji pn: „Budowa gazociągu Zdzieszowice -Kędzierzyn DN1000, 19 km,” w zakresie dotyczącym budowy przyłącza energetycznego, wodociągowego, kanalizacyjnego, fragmentu drogi i przyłącza wodociągowego ppoż., w ramach inwestycji pn: „Budowa gazociągu Kędzierzyn-Koźle – granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową”.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o o zmianie zakresu wniosku w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla inwestycji polegającej na Uzbrojeniu terenu w rejonie ulic Plebiscytowa i Ozimska w zakresie rozbudowy Drogi Wojewódzkiej nr 435 od km 5+297,80 do km 5+704,75 wraz z budową zjazdu na teren działki nr 21/18 w ramach zadania pn.: Budowa skrzyżowania ulicy Monte Casino i ulicy Plebiscytowej – DW 435 z ulicą Kośnego wraz z wykonaniem zjazdu na teren siedziby Urzędu Miasta Opole.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie dróg publicznych nr IN.V.7820.1.30.2015.DB z 28 stycznia 2016 r. obejmującą budowę mostu w ciągu ulicy Niemodlińskiej nad Kanałem Ulgi w Opolu wraz z budową kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszo – rowerowego w zakresie rezygnacji z wykonania wzmocnienia filarów poprzez opłaszczowanie, do wymiarów zaprojektowanych w projekcie głównym.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Bierawa – Korzonek w km 7+500 – 10+220.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+275 do km 52+905.

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postę. dot. zmiany pozwolenia na budowe ggzociagu Zdzieszowice-Kędzierzyn DN 1000, 19 km

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki w km 10+369 i km 10+497.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi krajowej nr 42 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego na odcinku Ligota Górna – Biadacz) km 36+779,00 ÷ 38+490,00.

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z droga powiatową nr 1712 O w m. Walidrogi (w km 197+717,62 – 198+577,80).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, dla zadania pn. „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III. Zadanie 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Olesno – Nowy Wachów w km 0+045 do 4+725. Zaprojektuj i wybuduj.” Etap II od km 1+477 do km 4+725.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie lotniska Aeroklubu Opolskiego im. Lotników Powstania Warszawskiego w Polskiej Nowej Wsi – lotnisko, realizowanej na działce oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 1392/5 obręb 0099 Polska Nowa Wieś, jednostka ewidencyjna 160904_2 Komprachcice.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji po rozpoznaniu odwołania Gminy Zawadzkie w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa przez Gminę Zawadzkie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji ostatecznej Wojewody Opolskeigo z 8.05.2015 r. nr IN.V.7844.1.2015.WP dot. Budowy, przebudowy i modernizacji wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w obrębie Rataje, gmina Brzeg

Obwieszczenie o wydaniu decyzji dla budowy gazociągu Kędzierzyn-Koźle – Granica RP (Polska-Czechy) wraz z tłocznią i stacją pomiarową – budowa tłoczni gazu Kędzierzyn-Koźle, Etap-1”

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Stopnia Głębocko w km 26,700 rzeki Nysy Kłodzkiej, składającą się z jazu powłokowego, elektrowni wodnej i przepławki dla ryb. Etap I .

obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462,00 do 20+907,40

Obwiezczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego dot. zezwolenia na budowę drogi łączącej ul. Kłodnicką z Elewatorową w Kędzierzynie-Koźlu - nr IN.V.7821.2.2017.MHB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego dot. zezwolenia na realizację przebudowy drogi wojewódzkiej nr 423 w Kędzierzynie-Koźlu - nr IN.V.7821.1.2017.ATŚ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację rozbudowy układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego Opole-Wschód - nr IN.I.7820.22.2017.AM

OBWIESZCZENIE WOJEWODY OPOLSKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn „Budowa skrzyżowania ulicy Monte Casino i ulicy Plebiscytowej – DW 435 z ulicą Kośnego wraz z wykonaniem zjazdu na teren siedziby Urzędu Miasta Opole w ramach zadania pn. „Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej – opracowanie dokumentacji projektowej.”

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.