Obwieszczenia Wojewody - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Wyświetlono rezultaty 201-225 z 414.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy” obejmującej budowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od km 5+200,00 do km 5+214,55 (L= 14,55 m) i nadano jej rygor natychmiastowej wykonalności

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji zmieniającej ZRID dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowejw Dobrzeniu Wlk.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej pn.: „Przebudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Opawy w km 64+900 ÷ 68+440 w m. Bliszczyce, gm. Branice, pow. Głubczycki, woj. opolskie” (znak sprawy IN.I.7840.6.2.2018.SBW).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950 – 43+420.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej nr IG.V-DB-7111-4-11/10 z dnia 09.06.2010 r., obejmującej rozbudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 46 Kłodzko – Nysa – Opole – Częstochowa - Szczekociny (ul. Szlak Chrobrego, ul. Ujejskiego) w Nysie w km 52+687 do km 53+100 z drogą powiatową 2175O (ul. Mostowa) oraz drogą gminną nr 106856O (ul. Kościuszki).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ciągu pieszego wzdłuż ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Głogowskiej do ul. Tysiąclecia z dostosowaniem do funkcji ciągu pieszo-rowerowego w ramach rozbudowy ul. Ozimskiej” (znak sprawy IN.I.7820.66.2017.SBW)

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie w km 43+420 – 45+800” pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Biestrzykowice – Jastrzębie w km 43+420 – 45+800.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00.”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Opola nr 5/17 z 12 maja 2017 r. o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej polegającej na budowie centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole – Zachodnie wraz z rozbudową ul. Wojska Polskiego oraz rozbudową skrzyżowania ulic: Niemodlińskiej - Ks. Bolesława Domańskiego – Walerego Wróblewskiego oraz likwidacją, przebudową i budową sieci uzbrojenia terenu z przyłączem.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowej polegającej na budowie zabezpieczenia przeciwpowodziowego z zastawką na potoku Lineta od ul. Głubczyckiej do ul. Chrobrego w K-Koźlu

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa autostrady A-4 w rejonie gm. Leśnica. Poprawa odwodnienia autostrady A-4 w rejonie gminy Leśnica.

Obwieszczenie o uchyleniu decyzji Starosty Kędzierzyńsko-Kozielskiego dot.zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dot. ul. Łokietka w K-Koźlu

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn.: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krzywa Góra – Pokój w km 27+300 do km 28+550.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza – Prudnik w km 52+748,00 do km 54+601,00.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Poprawa dostępności do węzłów autostrady A4 Gogolin i Olszowa. Etap III. Zadanie 11. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kielcza – granica województwa w km 38+285 do km 41+744” w zakresie dotyczącym rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 901 – ul. Opolska z drogą gminną nr 105664O – ul. Stare Osiedle oraz Nr 105672O – ul. Topolowa (na odcinku od km 38+533,00 do km 38+647,50).

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej obejmującej rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 461 od km 1+895,00 ÷ 4+924,00 polegającą na budowie ścieżki pieszo – rowerowej, obiektów inżynierskich i odwodnienia w m. Brynica w ramach zadania pn: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Łubniany i nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinek 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki w km 10+369 i km 10+497.

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała Dobroszewice

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę obejmujące przebudowę „Małej Elektrowni Wodnej Brzeg ul. Kępa Młyńska” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków nr 75/2 i 38/3 obręb 1102 Centrum, jednostka ewidencyjna 160101_1 Brzeg.

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy” obejmującej budowę drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku od km 5+200,00 do km 5+214,55 (L= 14,55 m).

OBWIESZCZENIE w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia Wojewody Opolskiego w sprawie ustalenia liczby radnych w wyborach w 2018 r. do Sejmiku Województwa Opolskiego, rad powiatów i rad gmin w województwie opolskim

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dot. zezwolenia dot. drogi woj. 414 Lubrza-Prudnik

Obwieszczenie o zmianie decyzji nr IN.I.7820.1.29.2016.AM. o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej dot. rozbudowy drogi woj. nr 457 w m. Dobrzeń Wielki

OBWIESZCZNIE o wszczeciu postępowania w spraweie pozwolenia na budowę zabezpieczenia przeciwpowodziowego z zastawką na potoku Lineta w Kędzierzynie -Koźlu

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 461 od km 1+895,00 ÷ 4+924,00 wraz z budową ścieżki pieszo – rowerowej, obiektów inżynierskich i odwodnienia w ramach zadania pn: Budowa ścieżek pieszo – rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 461 w gminie Łubniany oraz nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.