Oddział Kadr i Płac - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

Nazwa Oddziału

Oddział Kadr i Płac
Imię i nazwisko KierownikaKatarzyna Rączka
Telefon774524665

Do zadań Oddziału Kadr i Płac należy w szczególności:

 1. Opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu Pracy Urzędu i innych wewnętrznych aktów prawa w zakresie wykonywanych zadań;
 2. organizowanie naborów na wolne stanowiska pracy, w tym na stanowiska kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich;
 3. prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz osób pełniących funkcje organów rządowej administracji zespolonej w województwie oraz ich zastępców;
 4. kontrola przestrzegania porządku i dyscypliny pracy; w tym przygotowywanie dokumentów w sprawach karania pracowników (z wyjątkiem kar udzielanych przez komisje dyscyplinarne);
 5. koordynacja zadań dotyczących zawierania umów na świadczenie usług medycznych w zakresie wykonywania badań profilaktycznych przez pracowników urzędu;
 6. współpraca ze związkami zawodowymi w sprawach wynikających z przepisów Kodeksu pracy;
 7. sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń, w tym sprawozdań do Szefa Służby Cywilnej w zakresie zadań wynikających z ustawy o służbie cywilnej;
 8. sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 9. rozpatrywanie skarg wynikających ze stosunku pracy oraz spraw o roszczenie;
 10. prowadzenie postępowania reklamacyjnego w stosunku do dyrektorów wydziałów;
 11. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem etatami i funduszem wynagrodzeń;
 12. opracowywanie i wdrażanie rozwiązań w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w tym opracowywanie programu zarządzania zasobami ludzkimi;
 13. koordynowanie i monitorowanie procesu przeprowadzania ocen oraz opracowywania indywidualnych programów rozwoju zawodowego członków korpusu służby cywilnej;
 14. koordynowanie prac  związanych z opisywaniem i wartościowaniem stanowisk pracy w tym weryfikowanie opisów stanowisk pracy pod względem poprawności ich sporządzenia i obsługa organizacyjna prac Wewnętrznego Zespołu Wartościującego;
 15. obsługa administracyjna Komisji Dyscyplinarnej i Zespołu Antymobbingowego;
 16. organizacja i obsługa staży organizowanych w urzędzie;
 17. prowadzenie spraw dotyczących działalności socjalnej w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz obsługa administracyjna Komisji Pomocy Socjalnej;
 18. naliczanie i wypłata wynagrodzeń, zasiłków oraz innych należności ze stosunku pracy dla pracowników Urzędu oraz należności z tytułu umów zleceń, o dzieło, za udział w komisjach powoływanych przez Wojewodę
 19. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązków płatnika w zakresie: ubezpieczeń społecznych, ubezpieczenia zdrowotnego, naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych;
 20. sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, w tym RP-7; rocznych informacji do ZUS o uzyskanych przychodach pracowników będących emerytami i rencistami;
 21. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania.

Wytworzył(a): Proniewicz Iwona
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona
Opublikował(a): Proniewicz Iwona
Liczba wyświetleń: 2882

Data wytworzenia: 2016-11-03 10:05:24
Data publikacji: 2016-11-03 10:06:50
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2016-11-10 12:22:11

Historia zmian artykułu:
2016-11-10 12:22:11 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, formatowanie tekstu
2016-11-10 12:21:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja artykułu
2016-11-03 11:36:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, sortowanie

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.