Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego - OUW

Opolski Urząd Wojewódzki
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Nazwa oddziału

Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego

Imię i nazwisko KierownikaAdrian Brzoza                    (pok. 501)
Imię i nazwisko Z-cy KierownikaMagdalena Koźbiał        (pok. 501)
Imię i nazwisko Z-cy KierownikaKatarzyna Andruszko   (pok. 501)
Telefon77/4524345

Kontakt  w sprawach dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego 500+:

      infolinia – 774524353

mail:  

 

Zadania oddziału (krótki opis najważniejszych zadań)

1) pełnienie funkcji instytucji właściwej w związku z udziałem Rzeczpospolitej Polskiej w koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w przypadku przemieszczania się osób w granicach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii;

2) prowadzenie spraw o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczenia wychowawczego w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;

3) prowadzenie spraw o ustalenie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w sprawach świadczeń rodzinnych, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych;

4) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w rozumieniu ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, w związku z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

5) prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia rodzinnego, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych w związku z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

6) weryfikacja danych beneficjentów w systemach zewnętrznych (PESEL, EKSMOoN, AC RP, MF, ZUS, CEIDG, KRS, NFZ) - w kontekście wniosku, druku unijnego;

7) prowadzenie spraw  o ustalanie i dochodzenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

8) wydawanie decyzji o zastosowaniu przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

9) wydawanie decyzji o odmowie przyznania prawa do świadczenia;

10) zmiana lub uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej jeżeli wystąpiły okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych;

11) wydawanie decyzji  w sprawach zwrotu o nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego;

12) rejestrowanie spłaty zadłużenia;

13) monitorowanie realizacji świadczenia wychowawczego i świadczeń rodzinnych przez organy właściwe;

14) wymiana danych w zakresie świadczeń w ramach systemu Elektronicznej Wymiany Informacji w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego za pośrednictwem punktu kontaktowego;

15) współpraca z gminami oraz instytucjami krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii w zakresie realizowanych zadań;

16) sporządzanie zbiorczego sprawozdania rzeczowo-finansowego  z wykonania zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego i przekazywanie je ministrowi właściwemu do spraw rodziny, w tym:

a) roczne i kwartalne sprawozdania z zakresu świadczeń rodzinnych,

b) roczne i kwartalne sprawozdania z zakresu świadczenia wychowawczego,

c) wczytanie sprawozdania do aplikacji CAS,

d) generowanie zbioru centralnego z obszaru świadczeń rodzinnych,

e) generowanie zbioru centralnego z obszaru świadczenia wychowawczego,

f) wczytanie zbioru centralnego do aplikacji CAS;

17) prowadzenie postępowań egzekucyjnych w zakresie wynikającym z obowiązków wierzyciela, w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego, w tym:

a) wystawianie upomnienia w związku z zadłużeniem,

b) wystawianie tytułu wykonawczego;

18) występowanie o udzielenie informacji oraz udzielanie odpowiedzi na zapytania właściwych instytucji zagranicznych na formularzach z serii E 400, E 001, SED i innych,  w sprawach świadczenia wychowawczego oraz świadczeń rodzinnych;

19) informowanie właściwej instytucji zagranicznej o podjętej decyzji w sprawie zastosowania przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

20) wydawanie zaświadczeń w sprawach podjętych decyzji  dotyczących świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego.

 

 

Wytworzył(a): Próchniak Mirosław
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław
Opublikował(a): Próchniak Mirosław
Liczba wyświetleń: 8322

Data wytworzenia: 2018-01-17 14:35:01
Data publikacji: 2018-01-17 14:35:08
Ostatnio aktualizował(a): Próchniak Mirosław
Data ostatniej zmiany: 2018-09-19 11:42:14

Historia zmian artykułu:
2018-09-19 11:42:14 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.9
2018-09-19 11:41:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.8
2018-09-19 11:34:18 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.8
2018-07-16 12:46:00 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.7
2018-05-23 10:42:52 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.5
2018-01-17 15:16:12 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v4
2018-01-17 14:50:35 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v3
2018-01-17 14:48:16 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v2
2018-01-17 14:46:36 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Próchniak Mirosław, v.1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.