Oddział Księgowości Urzędu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

Nazwa oddziałuOddział Księgowości Urzędu
Imię i nazwisko KierownikaWioletta Miłuch
Telefon774524256

Do zadań Oddziału Księgowości Urzędu należy w szczególności:

1) sporządzanie projektu budżetu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej;

2) opracowywanie rocznego planu finansowego w zakresie dochodów i wydatków budżetowych
w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej;

3) sporządzanie wieloletniego planu finansowego  w zakresie wydatków w układzie zadaniowym;

4) dokonywanie zmian w planie finansowym wydatków Urzędu w układzie klasyfikacji budżetowej
i zadaniowej;

5) prowadzenie ewidencji planu finansowego wydatków oraz planu finansowego niewygasających wydatków Urzędu i pozostałych działów budżetu Wojewody;

6) prowadzenie bieżącej analizy realizacji wydatków i zaangażowania środków budżetowych obciążających plan finansowy Urzędu;

7) sporządzanie naliczeń odpisów na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz dokonywanie ich korekt;

8) prowadzenie pełnej obsługi księgowo – finansowej dochodów oraz wydatków budżetowych Urzędu;

9) prowadzenie technicznej obsługi księgowo – finansowej działów budżetu Wojewody, których dysponentami z upoważnienia Wojewody są dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu;

10) sporządzanie comiesięcznych zapotrzebowań na środki z Funduszu Skarbu Państwa

11) sporządzanie miesięcznych informacji o stanie wykorzystanych środków, otrzymanych z Funduszu Skarbu Państwa;

12) prowadzenie technicznej obsługi księgowo-finansowej w zakresie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków i zobowiązań Funduszu Skarbu Państwa;

13) analizowanie terminowości wpłat należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych Urzędu oraz podejmowanie czynności egzekucyjnych w tym zakresie;

14) odprowadzanie dochodów budżetowych Urzędu na centralny rachunek dochodów budżetu państwa;

15) prowadzenie ewidencji księgowej zaangażowania środków budżetowych;

16) prowadzenie ewidencji wydatków strukturalnych Urzędu;

17) prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej wydatków dla projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej i z budżetu środków europejskich;

18) prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych,  oraz wartości niematerialnych i prawnych;

19) prowadzenie ewidencji księgowej „sum depozytowych” i „sum na zlecenie” Urzędu;

20) prowadzenie ewidencji księgowej i sporządzanie miesięcznych informacji z realizacji planu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

21) wystawianie not księgowych, faktur VAT z tytułu należności wynikających z zawartych umów najmu i użyczenia;

22) prowadzenie ewidencji w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług, oraz sporządzanie miesięcznych deklaracji VAT-7 ;

23) wystawianie poleceń przelewów do właściwych banków i terminowe regulowanie zobowiązań na podstawie faktur, rachunków, list płatniczych i innych dokumentów księgowych;

24) dokonywanie analizy kont księgowych oraz wystawianie upomnień, wezwań do zapłaty i podejmowanie odpowiednich czynności w celu egzekwowania należności;

25) sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Urzędu;

26) sporządzanie sprawozdań z operacji finansowych w zakresie należności i zobowiązań Urzędu;

27) sporządzanie sprawozdań budżetowych z realizacji wydatków strukturalnych;

28) sporządzanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych w zakresie realizacji sum na zlecenie i Funduszu Skarbu Państwa;

29) sporządzanie rocznych sprawozdań o stanie i ruchu środków trwałych oraz o działalności inwestycyjnej;

30) sporządzanie dla kierownictwa Urzędu okresowych informacji z realizacji dochodów i wydatków budżetowych Urzędu i innych działów budżetu Wojewody;

31) rozliczanie kosztów podróży służbowych krajowych i zagranicznych pracowników Urzędu;

32) sporządzanie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR harmonogramów rocznych dochodów i wydatków dla Urzędu i pozostałych działów, których dysponentami z upoważnienia Wojewody są dyrektorzy poszczególnych wydziałów Urzędu oraz dokonywanie jego aktualizacji;

33) wprowadzanie do Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR planów finansowych, sprawozdań budżetowych oraz bilansu Urzędu;

34) składanie w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa TREZOR miesięcznych zapotrzebowań na środki finansowe na wydatki Urzędu i pozostałych działów Wojewody i dokonywanie ich codziennej aktualizacji;

35) comiesięczne sporządzanie prognoz wydatków budżetowych na kolejne dwa miesiące w ujęciu dziennym;

36) wprowadzanie do informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR wniosków
o decyzje zmieniających plan wydatków Urzędu i pozostałych działów;

37) sporządzanie comiesięcznej informacji do Ministerstwa Finansów w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego;

38) prowadzenie rejestru umów zwieranych w Urzędzie;

39) prowadzenie gospodarki kasowej Urzędu;

40) ewidencja przyjętych i wydanych depozytów;

41) prowadzenie obsługi księgowo-kasowej Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;

42) obsługa i rozliczanie wydanych dla kierownictwa Urzędu kart płatniczych;

     43) sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych z działalności Urzędu.

 

Wytworzył(a): Kowal Lidia
Wprowadził(a): Kowal Lidia
Opublikował(a): Kowal Lidia
Liczba wyświetleń: 2477

Data wytworzenia: 2016-11-02 11:13:37
Data publikacji: 2016-11-02 11:13:40
Ostatnio aktualizował(a): Proniewicz Iwona
Data ostatniej zmiany: 2016-11-02 12:02:20

Historia zmian artykułu:
2016-11-02 12:02:20 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.2
2016-11-02 12:01:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v1.

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.