Oddział Organizacji i Zarządzania Dokumentami - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze

 

Nazwa oddziałuOddział Organizacji i Zarządzania Dokumentami
Imię i nazwisko KierownikaAnna Marczak-Puc
Telefon774524207

 

Do zadań Oddziału Organizacji i Zarządzania Dokumentami należy m. in.:

1) opracowywanie projektów Statutu i Regulaminu organizacyjnego Urzędu;

2) analizowanie organizacji Urzędu oraz urzędów obsługujących organy rządowej administracji zespolonej w województwie, a w szczególności w zakresie nadawania statutów tym urzędom oraz zatwierdzania przez Wojewodę regulaminów organizacyjnych tych urzędów;

3) współpraca z Delegaturą Wojewódzką Krajowego Biura Wyborczego w zakresie zadań Wojewody dotyczących prowadzenia wyborów prezydenckich, parlamentarnych i samorządowych oraz referendów;

4) przekazywanie do realizacji właściwym wydziałom zadań wynikających z niepublikowanych aktów prawnych;

5) organizacja szkoleń dla pracowników i kadry kierowniczej Urzędu;

6) przygotowywanie rocznego planu szkoleń jego realizacja i sporządzanie sprawozdań z realizacji planu szkoleń;

7) planowanie, bieżące analizowanie i rozliczanie środków przeznaczonych na szkolenia;

8) organizowanie służby przygotowawczej dla nowozatrudnionych pracowników służby cywilnej;

9) organizowanie w Urzędzie praktyk studenckich i uczniowskich;

10) prowadzenie spraw podziału administracyjnego województwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych;

11) przedkładanie właściwemu ministrowi dokumentacji związków międzygminnych, związków powiatów, związków powiatowo-gminnych wraz z opinią Wojewody, celem rejestracji związku, rejestracji zmiany statutu związku lub wykreślenia związku z rejestru;

12) prowadzenie wykazu jednostek samorządu terytorialnego w województwie oraz osób pełniących funkcje prezydentów, burmistrzów, wójtów, starostów i Marszałka Województwa;

13) nadzór nad realizacją w Urzędzie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej;

14) prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, zwanej „ustawą lustracyjną”;

15) obsługa korespondencji wpływającej do biura oraz ekspediowanej na zewnątrz;

16) prowadzenie spraw związanych z wyjazdami służbowymi Dyrektora Generalnego Urzędu, dyrektora biura;

17) przyjmowanie podań, wniosków i innych dokumentów składanych przez klientów w formie elektronicznej lub via ePUAP;

18) prowadzenie rejestru tłumaczy polskiego języka migowego (PJM), systemu języka migowego (SJM) i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN);

19) powadzenie spraw z zakresu działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa;

20) prowadzenie spraw archiwalnych Urzędu, w tym:

a) przyjmowanie dokumentacji wytwarzanej w Urzędzie, jej ewidencjonowanie i przechowywanie,

b) udostępnianie dokumentacji oraz prowadzenie kwerend w aktach znajdujących się w Archiwum,

c) przekazywanie materiałów archiwalnych do Archiwum Państwowego,

d) brakowanie dokumentacji, której okres przechowywania upłynął,

e) współpraca z właściwymi Archiwami Państwowymi,

f) porządkowanie przechowywanej dokumentacji, przyjętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,

g) przeprowadzanie skontrum dokumentacji,

h) sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności Archiwum Zakładowego i stanu dokumentacji w Archiwum Zakładowym;

21) prowadzenie spraw z zakresu archiwum przedsiębiorstw zlikwidowanych, dla których Wojewoda
był organem założycielskim, w tym:

a) zabezpieczanie dokumentacji zlikwidowanych przedsiębiorstw,

b) przeprowadzanie kwerend w dokumentacji, w szczególności realizacja wniosków z zakresu spraw osobowo-płacowych,

c) brakowanie dokumentacji, niearchiwalnej, której okres przechowywania upłynął,

d) przeprowadzanie skontrum dokumentacji;

22) przyjmowanie oraz rozdział korespondencji i przesyłek;

23) przyjmowanie oraz wypożyczanie pism i informatycznych nośników danych ze składów chronologicznych;

24) zarządzanie systemem Elektronicznego Zarządzania Dokumentami w Urzędzie,

w szczególności: aktualizacja, rozwój, testowanie, utrzymanie oraz integrowanie systemu.

 

 

Wytworzył(a): Kowal Lidia
Wprowadził(a): Kowal Lidia
Opublikował(a): Kowal Lidia
Liczba wyświetleń: 3050

Data wytworzenia: 2016-11-02 10:26:09
Data publikacji: 2016-11-02 10:26:51
Ostatnio aktualizował(a): Wiesiołek Joanna
Data ostatniej zmiany: 2019-01-16 09:05:22

Historia zmian artykułu:
2019-01-16 09:05:22 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2019-01-16 09:04:37 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, aktualizacja artykułu
2019-01-14 09:41:58 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Wiesiołek Joanna, edycja artykułu
2016-11-02 11:53:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, aktualizacja arktykułu
2016-11-02 11:27:15 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Proniewicz Iwona, v.1
2016-11-02 10:38:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowal Lidia, v3
2016-11-02 10:37:50 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Kowal Lidia, v2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.