Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 367182018-11-09Wyniki naboru2018-10-26
10:32
Micherda Agnieszka
2018-12-03
14:15
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora w Oddziale d/s Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ogłoszenia 35746 z dnia 10.10.2018 r.2018-10-22Wyniki naboru2018-10-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-11-16
13:18
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora d/s obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz - ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców - nr 35747 z dnia 10.10.2018 r. .2018-10-22Wyniki naboru2018-10-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-11-16
13:17
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-10-22Lista kandydatów2018-10-10
00:00
Bonich Iwona
2018-11-08
14:06
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-09-19Wyniki naboru2018-09-05
00:00
Bonich Iwona
2018-11-07
13:59
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-10-19Wyniki naboru2018-10-08
00:00
Bonich Iwona
2018-11-07
10:54
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego – 318112018-08-21Wyniki naboru2018-08-07
08:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-11-06
07:40
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowsko inspektor do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców - nr 30751 z dnia 18 lipca 2018 r.2018-07-31Wyniki naboru2018-07-18
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-11-05
14:35
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy informatyka w Oddziale Informatyki i Rozwoju, Biura Obsługi Urzędu - nr 35509 z dnia 06.10.182018-10-19Wyniki naboru2018-10-06
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-11-05
14:20
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg - nr ogłoszenia 35274 z 3.10.2018 r.2018-10-15Wyniki naboru2018-10-03
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-10-25
07:38
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 346352018-10-08Wyniki naboru2018-09-25
11:18
Micherda Agnieszka
2018-10-23
13:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 346452018-10-08Wyniki naboru2018-09-25
10:40
Micherda Agnieszka
2018-10-23
13:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 346462018-10-08Wyniki naboru2018-09-25
10:24
Micherda Agnieszka
2018-10-23
13:15
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko administratora ds. integracji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – poza korpusem 2018-09-21Wyniki naboru2018-09-17
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-10-10
15:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-09-21Wyniki naboru2018-09-10
00:00
Bonich Iwona
2018-10-09
15:20
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy informatyka d/s obsługi serwisu teleinformatycznego w oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 33698 z 10.09.2018 r.2018-09-21Wyniki naboru2018-09-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-10-05
08:43
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora d/s obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika - nr ogłoszenia 35295 z 04.10.2018 r.2018-10-15Ogłoszenie o naborze2018-10-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-10-03
08:47
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego2018-09-14Wyniki naboru2018-08-31
00:00
Bonich Iwona
2018-10-02
14:12
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia nr 337112018-09-24Wyniki naboru2018-09-08
00:00
Micherda Agnieszka
2018-10-02
13:58
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia nr 334922018-09-20Wyniki naboru2018-09-06
00:00
Bonich Iwona
2018-10-02
13:51
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budzetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-09-14Wyniki naboru2018-09-03
00:00
Bonich Iwona
2018-09-26
11:06
Bonich Iwona
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy referenta prawnego d/s nadzoru nad uchwałami JST w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr ogłoszenia 33141 z 31.08.2018 r.2018-09-14Wyniki naboru2018-08-31
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-09-25
13:37
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogloszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz ochrony zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2018-09-03Wyniki naboru2018-08-24
00:00
Bonich Iwona
2018-09-24
10:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu2018-09-14Wyniki naboru2018-09-03
00:00
Bonich Iwona
2018-09-19
07:52
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszy inspektor do spraw: obsługi sekretariatu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - nr ogłoszenia 32245 z 17.08.2018 r..2018-08-27Wyniki naboru2018-08-17
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-09-11
13:10
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika- w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców nr 32236 z 17.08.2018 r.2018-08-27Wyniki naboru2018-08-17
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-09-11
13:08
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 309992018-08-06 23:59Wyniki naboru2018-07-23
13:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-09-11
11:36
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 31006 2018-08-06 23:59Wyniki naboru2018-07-23
13:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-09-11
11:06
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 310082018-08-06 23:59Wyniki naboru2018-07-23
12:58
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-09-11
10:50
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 317142018-08-20Wyniki naboru2018-08-06
12:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-09-11
10:34
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do spraw: obsługi klienta –wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów - nr 30753 z dnia 18 lipca 2018 r. 2018-07-31Wyniki naboru2018-07-18
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-09-10
08:22
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu2018-07-13Wyniki naboru2018-07-03
00:00
Bonich Iwona
2018-09-05
14:32
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2018-08-24Wyniki naboru2018-08-06
00:00
Bonich Iwona
2018-09-05
14:19
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-08-24Wyniki naboru2018-08-06
00:00
Bonich Iwona
2018-08-31
14:01
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku referenta prawnego d/s nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr ogłoszenia 30306 z dnia 10.07.2018 r.2018-08-16Wyniki naboru2018-07-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-08-29
14:02
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego nr 31927 z dnia 09.08.2018 r.2018-08-20Wyniki naboru2018-08-09
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-08-29
14:00
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu nr 312912018-08-10Wyniki naboru2018-07-27
00:00
Bonich Iwona
2018-08-24
13:39
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budzetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu nr 312892018-08-10Wyniki naboru2018-07-27
00:00
Bonich Iwona
2018-08-24
13:35
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 306792018-07-31 23:59Wyniki naboru2018-07-17
10:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-08-23
11:34
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz ochrony zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 306312018-07-30 23:59Wyniki naboru2018-07-16
08:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-08-20
12:06
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw rozliczania dotacji w obszarze pieczy zastępczej oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 306172018-07-30 23:59Wyniki naboru2018-07-16
07:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-08-20
10:55
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku Informatyk do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu - nr 30800 z 19.07.2018 r.2018-07-31Wyniki naboru2018-07-19
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-08-14
14:50
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego - 317102018-08-20 23:59Wyniki naboru2018-08-06
10:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-08-06
13:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-07-13Wyniki naboru2018-07-03
00:00
Bonich Iwona
2018-07-26
14:04
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw: kadr i obsługi zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac nr ogłoszenia 29104 z 19.06.20182018-07-03Wyniki naboru2018-06-19
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-07-19
08:38
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy zastępcy kierownika oddziału - Oddział Obsługi Urzędu BOU - nr ogłoszenia 29743 z dnia 29.06.2018 r.2018-07-09Wyniki naboru2018-06-29
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-07-17
09:37
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 283022018-06-19 23:59Wyniki naboru2018-06-05
10:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-07-12
11:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 286662018-06-26Wyniki naboru2018-06-12
00:00
Bonich Iwona
2018-07-12
11:54
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 29198- zastępstwo2018-06-28 23:59Wyniki naboru2018-06-21
14:02
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-07-12
11:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli finansowe w Wydziale Finansów i Budżetu2018-06-18Wyniki naboru2018-06-07
07:30
Bonich Iwona
2018-07-10
13:13
Bonich Iwona
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.