Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-02-12Wyniki naboru2019-01-29
00:00
Bonich Iwona
2019-03-01
13:54
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku w służbie cywilnej zastępcy kierownika Oddziału Obsługi Urzędu nr 41450 z 23.01.20192019-02-15Wyniki naboru2019-01-23
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-02-27
09:32
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu2019-02-11Wyniki naboru2019-01-28
00:00
Bonich Iwona
2019-02-25
14:36
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanoiwsku pracy inspektor do spraw: kancelaryjnych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Organizacji i Zarządzania Dokumentami nr ogłoszenia 40987 z 15.01.2019 r.2019-01-25Wyniki naboru2019-01-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-02-15
08:27
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanoiwsku w służbie cywilnej inspektora do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg - nr ogłoszenia 40980 z 15.01.20192019-01-25Wyniki naboru2019-01-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-02-07
09:58
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu2019-02-22Ogłoszenie o naborze2019-02-08
00:00
Bonich Iwona
2019-02-07
07:26
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju, Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 41001 z 15.01.20192019-01-25Lista kandydatów2019-01-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-02-04
12:49
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami- regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 417272019-02-12Ogłoszenie o naborze2019-01-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-25
14:58
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości-395572018-12-28Wyniki naboru2018-12-14
12:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-24
11:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -395562018-12-28Wyniki naboru2018-12-14
12:37
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-24
11:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 395492018-12-28Wyniki naboru2018-12-14
12:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-16
14:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 395522018-12-28Wyniki naboru2018-12-14
12:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-16
14:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy referenta prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr 39045 z 4.12.2018 r.2018-12-18Wyniki naboru2018-12-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-01-16
13:00
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -388162018-12-14Wyniki naboru2018-11-30
15:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-11
14:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 39118 z dnia 05.12.2018 r.2018-12-19Wyniki naboru2018-12-05
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-01-10
07:56
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 38402 2018-12-07Wyniki naboru2018-11-23
10:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-12-27
12:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju, Biura Obsługi Urzędu - nr 37890 z dnia 16.11.20182018-11-30Wyniki naboru2018-11-16
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-12-10
15:12
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s planowania i organizacji systemu obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-11-23Wyniki naboru2018-11-09
00:00
Bonich Iwona
2018-12-06
10:28
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 367032018-11-09 23:59Wyniki naboru2018-10-26
10:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-12-03
14:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości –367292018-11-09Wyniki naboru2018-10-26
11:47
Micherda Agnieszka
2018-12-03
14:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 367082018-11-09Wyniki naboru2018-10-26
10:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-12-03
14:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 367182018-11-09Wyniki naboru2018-10-26
10:32
Micherda Agnieszka
2018-12-03
14:15
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora w Oddziale d/s Cudzoziemców Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ogłoszenia 35746 z dnia 10.10.2018 r.2018-10-22Wyniki naboru2018-10-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-11-16
13:18
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora d/s obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz - ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców - nr 35747 z dnia 10.10.2018 r. .2018-10-22Wyniki naboru2018-10-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-11-16
13:17
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-10-22Lista kandydatów2018-10-10
00:00
Bonich Iwona
2018-11-08
14:06
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-09-19Wyniki naboru2018-09-05
00:00
Bonich Iwona
2018-11-07
13:59
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-10-19Wyniki naboru2018-10-08
00:00
Bonich Iwona
2018-11-07
10:54
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego – 318112018-08-21Wyniki naboru2018-08-07
08:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-11-06
07:40
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowsko inspektor do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców - nr 30751 z dnia 18 lipca 2018 r.2018-07-31Wyniki naboru2018-07-18
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-11-05
14:35
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy informatyka w Oddziale Informatyki i Rozwoju, Biura Obsługi Urzędu - nr 35509 z dnia 06.10.182018-10-19Wyniki naboru2018-10-06
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-11-05
14:20
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg - nr ogłoszenia 35274 z 3.10.2018 r.2018-10-15Wyniki naboru2018-10-03
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-10-25
07:38
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 346352018-10-08Wyniki naboru2018-09-25
11:18
Micherda Agnieszka
2018-10-23
13:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 346452018-10-08Wyniki naboru2018-09-25
10:40
Micherda Agnieszka
2018-10-23
13:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 346462018-10-08Wyniki naboru2018-09-25
10:24
Micherda Agnieszka
2018-10-23
13:15
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko administratora ds. integracji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – poza korpusem 2018-09-21Wyniki naboru2018-09-17
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-10-10
15:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-09-21Wyniki naboru2018-09-10
00:00
Bonich Iwona
2018-10-09
15:20
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy informatyka d/s obsługi serwisu teleinformatycznego w oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 33698 z 10.09.2018 r.2018-09-21Wyniki naboru2018-09-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-10-05
08:43
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora d/s obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika - nr ogłoszenia 35295 z 04.10.2018 r.2018-10-15Ogłoszenie o naborze2018-10-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-10-03
08:47
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego2018-09-14Wyniki naboru2018-08-31
00:00
Bonich Iwona
2018-10-02
14:12
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia nr 337112018-09-24Wyniki naboru2018-09-08
00:00
Micherda Agnieszka
2018-10-02
13:58
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia nr 334922018-09-20Wyniki naboru2018-09-06
00:00
Bonich Iwona
2018-10-02
13:51
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budzetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-09-14Wyniki naboru2018-09-03
00:00
Bonich Iwona
2018-09-26
11:06
Bonich Iwona
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy referenta prawnego d/s nadzoru nad uchwałami JST w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr ogłoszenia 33141 z 31.08.2018 r.2018-09-14Wyniki naboru2018-08-31
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-09-25
13:37
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogloszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz ochrony zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2018-09-03Wyniki naboru2018-08-24
00:00
Bonich Iwona
2018-09-24
10:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu2018-09-14Wyniki naboru2018-09-03
00:00
Bonich Iwona
2018-09-19
07:52
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszy inspektor do spraw: obsługi sekretariatu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - nr ogłoszenia 32245 z 17.08.2018 r..2018-08-27Wyniki naboru2018-08-17
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-09-11
13:10
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika- w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców nr 32236 z 17.08.2018 r.2018-08-27Wyniki naboru2018-08-17
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-09-11
13:08
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 309992018-08-06 23:59Wyniki naboru2018-07-23
13:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-09-11
11:36
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 31006 2018-08-06 23:59Wyniki naboru2018-07-23
13:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-09-11
11:06
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 310082018-08-06 23:59Wyniki naboru2018-07-23
12:58
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-09-11
10:50
Micherda Agnieszka
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.