Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-06-29 07:30Wyniki naboru2018-06-18
00:00
Bonich Iwona
2018-07-10
13:05
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu - nr 28760 z dnia 12.06.2018 r.2018-06-25Wyniki naboru2018-06-12
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-07-10
12:57
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka w Biurze Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 26846 z dnia 10.05.20182018-05-22Wyniki naboru2018-05-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-07-10
12:55
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budzetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-06-18Wyniki naboru2018-06-07
07:30
Bonich Iwona
2018-07-10
12:55
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego- Wojewódzkie Centrum Zarzadzania Kryzysowego2018-06-12Wyniki naboru2018-05-29
07:30
Bonich Iwona
2018-07-09
12:51
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- 270882018-05-29Wyniki naboru2018-05-15
08:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-06-28
16:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku - operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego ( zastępstwo)2018-05-18Wyniki naboru2018-04-27
00:00
Bonich Iwona
2018-06-22
12:56
Bonich Iwona
Ogłoszenie wolnego stanowiska pracy inspektor do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg - nr 27849 z 25.05.2018 r.2018-06-08Wyniki naboru2018-05-25
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-06-19
10:34
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na walne stanowsko starszy inspektor do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac nr 26902 z 11.05.2018 r.2018-05-23Wyniki naboru2018-05-11
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-06-06
12:42
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budzetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-05-24Wyniki naboru2018-05-14
07:30
Bonich Iwona
2018-06-06
08:04
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – 25804 (na zastępstwo) 2018-05-02Wyniki naboru2018-04-19
09:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-06-04
10:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości262872018-05-07Wyniki naboru2018-04-26
00:00
Dec Małgorzata
2018-05-28
14:29
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości263172018-05-07Wyniki naboru2018-04-26
00:00
Dec Małgorzata
2018-05-28
14:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 262992018-05-07Wyniki naboru2018-04-26
00:00
Dec Małgorzata
2018-05-28
14:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie: świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, pomocy osobom uprawniony do alimentów, zasiłku dla opiekuna, jednorazowego świadczenia „Za życiem” w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – 258602018-05-07Wyniki naboru2018-04-20
08:37
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-05-23
14:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnych stanowiskach operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego ( na zastępstwo)2018-04-06Wyniki naboru2018-03-23
07:30
Bonich Iwona
2018-05-21
14:25
Koziarska Małgorzata
Ogloszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli finansowe w Wydziale Finansów i Budżetu2018-04-19Wyniki naboru2018-04-05
07:30
Bonich Iwona
2018-05-21
14:20
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora d/s kancelaryjnych w BOU -( zastępstwo za nieobecnego pracownika ) nr 26419 z 27.04.182018-05-02Wyniki naboru2018-04-27
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-05-21
09:27
Koziarska Małgorzata
ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora do spraw: obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr 25478 .2018-04-23Wyniki naboru2018-04-13
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-05-18
08:30
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz w Oddziale do Spraw Cudzoziemców WSOiC nr ogłoszenia 25499 .2018-04-23Wyniki naboru2018-04-13
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-05-18
08:27
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora d/s: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika w WSOiC nr 25493 2018-04-23Wyniki naboru2018-04-13
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-05-18
08:25
Koziarska Małgorzata
Nabór na stanowisko pracy starszego inspektora do spraw: wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - nr 25481 z 13.04.2018 r.2018-04-23Wyniki naboru2018-04-13
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-05-18
08:21
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora ds. finansowo-księgowych budzetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-04-19Wyniki naboru2018-04-05
07:20
Bonich Iwona
2018-05-18
08:08
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 25373 – na zastępstwo2018-04-25Wyniki naboru2018-04-11
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-05-16
14:42
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 249082018-04-17Wyniki naboru2018-04-03
08:34
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-05-08
13:43
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszy inspektor do spraw: kancelaryjnych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Organizacji i Zarządzania Dokumentami ( zastępstwo za nieobecnego pracownika )2018-04-17Wyniki naboru2018-04-11
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-04-26
14:05
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika kancelarii tajnej w Zespole do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych - 245552018-04-09Wyniki naboru2018-03-26
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-25
14:41
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2018-04-06Wyniki naboru2018-03-23
07:30
Bonich Iwona
2018-04-24
14:58
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 246062018-04-10Wyniki naboru2018-03-27
12:48
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-19
15:19
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw wydawania opinii o celowości inwestycji w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 245932018-04-10Wyniki naboru2018-03-27
11:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-19
15:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 246032018-04-10Wyniki naboru2018-03-27
12:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-19
15:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku - operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2018-04-06Wyniki naboru2018-03-23
07:30
Bonich Iwona
2018-04-18
14:12
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 242402018-04-03Wyniki naboru2018-03-21
10:46
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-17
13:51
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego d/s realizacji obsługi finansowej Urzędu - nr 24746 z 29.03.2018 r.2018-04-10Wyniki naboru2018-03-29
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-04-17
08:47
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w WFiB - nr ogłoszenia 23197 z dnia 1.03.2018 r.2018-03-16Wyniki naboru2018-03-06
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-04-09
14:08
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu2018-02-09Wyniki naboru2018-01-26
08:48
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-09
13:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu2018-01-10Wyniki naboru2017-12-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-09
13:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw wydawania opinii o celowości inwestycji w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 22074 2018-02-23Wyniki naboru2018-02-09
08:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-09
13:48
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu2018-03-23Wyniki naboru2018-03-09
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-06
14:05
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy kierownika oddziału w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 234482018-03-20Wyniki naboru2018-03-06
12:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-05
13:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. organizacyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu 237662018-03-22Wyniki naboru2018-03-12
00:00
Dec Małgorzata
2018-04-04
13:19
Dec Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku głównego księgowego do spraw: realizacji obsługi finansowej Urzędu - nr ogłoszenia 23091 z dnia 28.02.2018 r.2018-03-12Wyniki naboru2018-02-28
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-28
11:10
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora d/s finansowo-księgowych w WFiB - nr ogłoszenia 231952018-03-16Wyniki naboru2018-03-06
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-27
14:19
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 23322 - na zastępstwo2018-03-08Wyniki naboru2018-03-02
10:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-03-26
14:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora do spraw: obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ogłoszenia 22604 z 20.02.20182018-03-02Wyniki naboru2018-02-20
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-26
12:57
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw: wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w WSOiC - nr ogłoszenia 22737 z 21.02.2018 r.2018-03-05Wyniki naboru2018-02-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-26
12:54
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora d/s płac w Oddziale Kadr i Płac - nr ogłoszenia 22708 z dnia 21.02.20182018-03-05Wyniki naboru2018-02-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-20
10:12
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora d/s kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Nr Ogłoszenia 228312018-02-27 07:30Wyniki naboru2018-02-22
07:30
Bonich Iwona
2018-03-09
13:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw: postępowania administracyjnego w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz do spraw organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 22088 2018-02-23Wyniki naboru2018-02-09
08:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-03-09
13:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości i- 216852018-02-16Wyniki naboru2018-02-02
08:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-03-09
11:14
Dec Małgorzata
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.