Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o wolnym stanowsku pracy inspektora do spraw: finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu - Oddział Księgowości i Sprawozdawczości nr ogłoszenia 20162 z 4.01.20182018-01-15Wyniki naboru2018-01-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-02
09:17
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli finansowej nr 193992017-12-27Wyniki naboru2017-12-15
00:00
Sykut Natalia
2018-01-31
11:21
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w Oddziale Kadr i Płac Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 19426 z 15.12.2017 r.2018-01-04Wyniki naboru2017-12-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-30
14:46
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 196802018-01-05 23:59Wyniki naboru2017-12-22
08:02
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-26
09:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – nr 189592017-12-21Wyniki naboru2017-12-07
08:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-17
09:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej głównego księgowego d/s realizacji obsługi finansowej Urzędu - Biuro Obsługi Urzedu.2017-12-15Wyniki naboru2017-11-29
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-16
08:25
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: reagowania kryzysowego – dyżurny WCZK w WBiZK nr ogłoszenia 158472017-10-09Wyniki naboru2017-09-27
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-09
11:56
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy referenta prawnego d/s nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru2017-12-15Wyniki naboru2017-11-28
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-08
11:02
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw : planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu nr 192622017-12-22Wyniki naboru2017-12-12
00:00
Sykut Natalia
2018-01-05
09:33
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego - 191212017-12-18 23:59Wyniki naboru2017-12-08
08:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-02
11:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego - 191502017-12-18 23:59Wyniki naboru2017-12-08
07:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-28
15:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw przyjmowania, wydawania oraz utrat dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr 183762017-12-04Wyniki naboru2017-11-24
00:00
Sykut Natalia
2017-12-28
12:49
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika oddziału Oddział Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 18232 2017-12-08Wyniki naboru2017-11-24
08:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-21
15:14
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw: składników majątkowych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji nr ogłoszenia 18843 z dnia 02 grudnia 2017 r.2017-12-12Wyniki naboru2017-12-02
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-12-20
09:25
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiwgo do spraw: dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 181642017-12-01 23:59Wyniki naboru2017-11-17
07:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-18
13:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -181662017-12-01 23:58Wyniki naboru2017-11-17
08:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-18
13:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców (zastępstwo) nr 184382017-11-29Wyniki naboru2017-11-24
00:00
Sykut Natalia
2017-12-13
14:14
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym satnowisku pracy starszego inspektora do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac nr ogłoszenia 17602.2017-11-21Wyniki naboru2017-11-07
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-12-11
12:25
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy referenta prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru nr ogłoszenia 170992017-11-10Wyniki naboru2017-10-25
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-11-27
08:27
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: kontroli wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, zasiłku dla opiekuna oraz dodatku energetycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 158882017-10-11Wyniki naboru2017-09-27
09:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-11-22
11:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 164972017-10-27Wyniki naboru2017-10-13
08:14
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-11-22
09:23
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – ustalanie odszkodowania za nieruchomości przeznaczone na cele inwestycji liniowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 164752017-10-23Wyniki naboru2017-10-13
09:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-11-22
09:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu2017-10-31Wyniki naboru2017-10-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-11-22
09:11
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku operatora numerów alarmowych w CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2017-10-27Wyniki naboru2017-10-16
07:30
Bonich Iwona
2017-11-16
13:48
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- ogłoszenie nr: 163852017-10-20Wyniki naboru2017-10-10
08:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-11-06
13:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – ogłoszenie nr 152222017-09-26 23:59Wyniki naboru2017-09-12
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-11-02
15:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu nr 164712017-10-23Wyniki naboru2017-10-11
00:00
Sykut Natalia
2017-10-31
14:47
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy starszego inspektora do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac 2017-10-17Wyniki naboru2017-10-07
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-10-31
14:33
Koziarska Małgorzata
ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka do spraw: Serwisu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr 15733 2017-10-05Wyniki naboru2017-09-24
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-10-20
12:50
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości: nr 153682017-09-29Wyniki naboru2017-09-15
07:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-10-19
10:14
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej radcy prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru nr ogłoszenia 15305.2017-09-23Wyniki naboru2017-09-13
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-10-18
10:50
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu2017-10-02Wyniki naboru2017-09-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-10-11
13:23
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli finansowej nr 15064 2017-09-19Wyniki naboru2017-09-08
00:00
Sykut Natalia
2017-10-11
09:25
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko operatora numeru alarmowego ( spoza korpusu służby cywilnej) w CPR w Opolu)2017-10-03Wyniki naboru2017-09-21
09:19
Koziarska Małgorzata
2017-10-10
13:53
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. Opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- ogłoszenie nr: 152572017-09-27Wyniki naboru2017-09-13
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-10-09
14:49
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: kontroli wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawniony do alimentów, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 158722017-10-11Wyniki naboru2017-09-27
09:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-10-05
14:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych i składników majątkowych w Oddziale Inwestycji i Administracji w Biurze Obsługi Urzędu ale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2017-09-21Wyniki naboru2017-09-07
07:30
Koziarska Małgorzata
2017-10-05
09:10
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 143462017-08-31Wyniki naboru2017-08-21
00:00
Sykut Natalia
2017-10-02
11:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości (zstępstwo) nr 145152017-09-05Wyniki naboru2017-08-25
00:00
Sykut Natalia
2017-10-02
10:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości nr 144672017-09-04Wyniki naboru2017-08-24
00:00
Sykut Natalia
2017-09-28
08:35
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. Desygnacji RPO WO, Kontroler Krajowy w Programie INTERREG V-A Republika Czeska–Polska 2014 – 2020 nr 148132017-09-11Wyniki naboru2017-09-01
00:00
Sykut Natalia
2017-09-28
08:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami – przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 117662017-06-23Wyniki naboru2017-06-09
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-29
11:42
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 132142017-08-02Wyniki naboru2017-07-19
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-28
10:02
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu nr ogłoszenia 12731 2017-07-19Wyniki naboru2017-07-05
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-08-17
10:58
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: rozliczania dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 13202 2017-07-25Wyniki naboru2017-07-18
09:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-16
10:55
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku operatora numerów alarmowych( spoza korpusu słuzby cywilnej) w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.2017-07-31Wyniki naboru2017-07-17
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-08-10
14:25
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2017-07-27Wyniki naboru2017-07-12
15:18
Koziarska Małgorzata
2017-08-10
14:16
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 132102017-07-25Wyniki naboru2017-07-18
09:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-10
14:15
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 125952017-07-17 23:59Wyniki naboru2017-07-03
09:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-09
10:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej referenta prawnegodo spraw: nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Nadzoru i Redakcji Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego nr ogłoszenia 12723 2017-07-19Wyniki naboru2017-07-05
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-08-02
11:36
Bonich Iwona
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.