Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 246062018-04-10Wyniki naboru2018-03-27
12:48
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-19
15:19
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw wydawania opinii o celowości inwestycji w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 245932018-04-10Wyniki naboru2018-03-27
11:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-19
15:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 246032018-04-10Wyniki naboru2018-03-27
12:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-19
15:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku - operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2018-04-06Wyniki naboru2018-03-23
07:30
Bonich Iwona
2018-04-18
14:12
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 242402018-04-03Wyniki naboru2018-03-21
10:46
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-17
13:51
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego d/s realizacji obsługi finansowej Urzędu - nr 24746 z 29.03.2018 r.2018-04-10Wyniki naboru2018-03-29
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-04-17
08:47
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w WFiB - nr ogłoszenia 23197 z dnia 1.03.2018 r.2018-03-16Wyniki naboru2018-03-06
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-04-09
14:08
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu2018-02-09Wyniki naboru2018-01-26
08:48
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-09
13:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu2018-01-10Wyniki naboru2017-12-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-09
13:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw wydawania opinii o celowości inwestycji w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 22074 2018-02-23Wyniki naboru2018-02-09
08:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-09
13:48
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu2018-03-23Wyniki naboru2018-03-09
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-06
14:05
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko zastępcy kierownika oddziału w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 234482018-03-20Wyniki naboru2018-03-06
12:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-04-05
13:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. organizacyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu 237662018-03-22Wyniki naboru2018-03-12
00:00
Dec Małgorzata
2018-04-04
13:19
Dec Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku głównego księgowego do spraw: realizacji obsługi finansowej Urzędu - nr ogłoszenia 23091 z dnia 28.02.2018 r.2018-03-12Wyniki naboru2018-02-28
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-28
11:10
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora d/s finansowo-księgowych w WFiB - nr ogłoszenia 231952018-03-16Wyniki naboru2018-03-06
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-27
14:19
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 23322 - na zastępstwo2018-03-08Wyniki naboru2018-03-02
10:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-03-26
14:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora do spraw: obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr ogłoszenia 22604 z 20.02.20182018-03-02Wyniki naboru2018-02-20
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-26
12:57
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw: wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w WSOiC - nr ogłoszenia 22737 z 21.02.2018 r.2018-03-05Wyniki naboru2018-02-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-26
12:54
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora d/s płac w Oddziale Kadr i Płac - nr ogłoszenia 22708 z dnia 21.02.20182018-03-05Wyniki naboru2018-02-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-03-20
10:12
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora d/s kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia Nr Ogłoszenia 228312018-02-27 07:30Wyniki naboru2018-02-22
07:30
Bonich Iwona
2018-03-09
13:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw: postępowania administracyjnego w zakresie zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz do spraw organizacyjnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 22088 2018-02-23Wyniki naboru2018-02-09
08:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-03-09
13:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości i- 216852018-02-16Wyniki naboru2018-02-02
08:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-03-09
11:14
Dec Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, jednorazowego świadczenia „Za życiem”, zasiłku dla opiekuna oraz dodatku energetycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 214662018-02-13Wyniki naboru2018-01-31
12:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-03-06
10:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-02-19Wyniki naboru2018-02-06
07:30
Bonich Iwona
2018-02-27
13:44
Bonich Iwona
Ogloszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli finansowe w Wydziale Finansów i Budżetu2018-02-19Wyniki naboru2018-02-06
07:30
Bonich Iwona
2018-02-27
13:42
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do spraw: obsługi klienta –wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - nr ogłoszenia 21378 z dnia 27.01.2018 r.2018-02-06Wyniki naboru2018-01-27
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-27
07:40
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO d/s realizacji obsługi finansowej Urzędu - nr 21850 z dnia 7.02.2018 r.2018-02-19Wyniki naboru2018-02-07
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-27
07:36
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu - 217082018-02-16Wyniki naboru2018-02-05
08:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-02-23
14:23
Dec Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko informatyka w CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2018-02-06Wyniki naboru2018-01-26
07:30
Bonich Iwona
2018-02-15
07:36
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora d/s płac w Oddziale Kadr i Płac BOU - nr ogłoszenia 20403 z dnia 10.01.2018 r.2018-01-24Wyniki naboru2018-01-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-12
07:37
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw: kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu - nr ogłoszenia 20594 z dnia 12.01.20182018-01-26Wyniki naboru2018-01-12
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-09
08:37
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej głównego księgowego do spraw: realizacji obsługi finansowej Urzędu. - Biuro Obsługi Urzędu.2018-01-29Wyniki naboru2018-01-17
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-06
08:59
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora d/s nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości ( ZASTĘPSTWO) nr ogłoszenia 19876 z dnia 29.12.2017 r.2018-01-05Wyniki naboru2017-12-29
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-05
12:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy informatyka d/s obsługi serwisu telefinformatycznego - nr ogłoszenia 20356 z 9.01.2018 r.2018-01-23Wyniki naboru2018-01-09
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-02
14:08
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowsku pracy inspektora do spraw: finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu - Oddział Księgowości i Sprawozdawczości nr ogłoszenia 20162 z 4.01.20182018-01-15Wyniki naboru2018-01-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-02
09:17
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli finansowej nr 193992017-12-27Wyniki naboru2017-12-15
00:00
Sykut Natalia
2018-01-31
11:21
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w Oddziale Kadr i Płac Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 19426 z 15.12.2017 r.2018-01-04Wyniki naboru2017-12-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-30
14:46
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 196802018-01-05 23:59Wyniki naboru2017-12-22
08:02
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-26
09:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – nr 189592017-12-21Wyniki naboru2017-12-07
08:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-17
09:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko w służbie cywilnej głównego księgowego d/s realizacji obsługi finansowej Urzędu - Biuro Obsługi Urzedu.2017-12-15Wyniki naboru2017-11-29
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-16
08:25
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: reagowania kryzysowego – dyżurny WCZK w WBiZK nr ogłoszenia 158472017-10-09Wyniki naboru2017-09-27
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-09
11:56
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy referenta prawnego d/s nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru2017-12-15Wyniki naboru2017-11-28
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-08
11:02
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw : planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu nr 192622017-12-22Wyniki naboru2017-12-12
00:00
Sykut Natalia
2018-01-05
09:33
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego - 191212017-12-18 23:59Wyniki naboru2017-12-08
08:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-02
11:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego - 191502017-12-18 23:59Wyniki naboru2017-12-08
07:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-28
15:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw przyjmowania, wydawania oraz utrat dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców nr 183762017-12-04Wyniki naboru2017-11-24
00:00
Sykut Natalia
2017-12-28
12:49
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko kierownika oddziału Oddział Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 18232 2017-12-08Wyniki naboru2017-11-24
08:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-21
15:14
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw: składników majątkowych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji nr ogłoszenia 18843 z dnia 02 grudnia 2017 r.2017-12-12Wyniki naboru2017-12-02
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-12-20
09:25
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiwgo do spraw: dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 181642017-12-01 23:59Wyniki naboru2017-11-17
07:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-18
13:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -181662017-12-01 23:58Wyniki naboru2017-11-17
08:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-18
13:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.