Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. przyjmowania, wydawania oraz utrat dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-06-08Wyniki naboru2017-05-29
00:00
Sykut Natalia
2017-07-27
11:58
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej audytora wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego - ogłoszenie nr: 12686 2017-07-10 23:59Wyniki naboru2017-07-05
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-07-13
14:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 118132017-06-23 23:59Wyniki naboru2017-06-09
23:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-07-12
13:35
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury drogowej i wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań j.s.t związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz bezpieczeństwa i nadzoru w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 117882017-06-23 23:59Wyniki naboru2017-06-09
08:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-07-12
13:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 114202017-06-14 23:59Wyniki naboru2017-05-31
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-06-30
14:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy KASJERA URZĘDU ( spoza korpusu s łużby cywilnej) w Biurze Obsługi Urzędu2017-06-05 23:56Wyniki naboru2017-05-25
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-06-27
15:25
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 116952017-06-19Wyniki naboru2017-06-06
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-06-26
13:31
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznegow Oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 110402017-06-08 23:59Wyniki naboru2017-05-18
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-06-26
08:16
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-06-09Wyniki naboru2017-05-30
00:00
Sykut Natalia
2017-06-22
13:21
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-06-08Wyniki naboru2017-05-29
00:00
Sykut Natalia
2017-06-22
08:08
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 10143 2017-04-27 23:59Wyniki naboru2017-04-13
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-06-20
09:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej - inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2017-05-19Wyniki naboru2017-05-09
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-06-02
12:25
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 101752017-04-28 23:59Wyniki naboru2017-04-14
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-05-31
12:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 10185 2017-04-28Wyniki naboru2017-04-14
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-05-30
14:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnych stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.2017-02-03Wyniki naboru2017-01-20
07:30
Bonich Iwona
2017-05-19
07:48
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zastępstwo)2017-05-04Wyniki naboru2017-04-19
07:30
Bonich Iwona
2017-05-17
11:40
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu (zastępstwo)2017-05-05Wyniki naboru2017-04-21
00:00
Sykut Natalia
2017-05-15
13:11
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej starszego specjalisty d/s informatyki w Biurze Obsługi Urzędu - Oddz. Informatyki i Rozwoju nr ogłoszenia 104002017-05-05Wyniki naboru2017-04-21
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-05-15
08:43
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi klienta – wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-12
08:18
Sykut Natalia
Nabór na wolne stanowisko starszego inspektora do spraw ochrony przeciwpowodziowej -WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2017-04-19Wyniki naboru2017-04-05
00:00
Bonich Iwona
2017-05-11
11:17
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu oraz wydaleń z terytorium RP w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-11
08:28
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-11
08:13
Sykut Natalia
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2017-04-20Wyniki naboru2017-04-06
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-04-24
14:02
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora (zastępstwo za nieobecnego pracownika) d/s ewidencji księgowej dochodów, ZFŚS, PKZP i rozliczeń wyjazdów służbowych w O/Księgowości w BOU.2017-03-29Wyniki naboru2017-03-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-04-24
13:22
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - ogłoszenie nr 94432017-04-04Wyniki naboru2017-03-21
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-04-24
13:19
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych i składników majątkowych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddz. Inwestycji i Administracji2017-03-09 23:59Wyniki naboru2017-02-27
06:00
Koziarska Małgorzata
2017-03-17
08:37
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- ogłoszenie nr 74822017-02-07Wyniki naboru2017-01-24
08:04
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-03-14
14:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2017-02-16Wyniki naboru2017-02-03
00:00
Sykut Natalia
2017-02-22
12:16
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu 2017-02-14Wyniki naboru2017-02-02
00:00
Sykut Natalia
2017-02-22
12:14
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.2017-02-03Wyniki naboru2017-01-20
07:30
Bonich Iwona
2017-02-20
13:37
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora d/s skarg i wniosków w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Kontroli i Skarg 2017-01-30 23:59Wyniki naboru2017-01-16
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-02-10
12:12
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości2016-12-16Wyniki naboru2016-12-05
00:00
Sykut Natalia
2017-02-01
12:49
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- ogłoszenie nr 49582016-11-14Wyniki naboru2016-10-31
08:39
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-02-01
12:46
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu 2017-01-20Wyniki naboru2017-01-11
00:00
Sykut Natalia
2017-01-23
15:11
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora do spraw realizacji dochodów budżetu państwa w Wydziale Finansów i Budżetu 2017-01-16Wyniki naboru2017-01-10
00:00
Sykut Natalia
2017-01-23
14:23
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s ewidencji księgowej sprzętu ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2016-11-14Wyniki naboru2016-10-31
07:00
Bonich Iwona
2017-01-10
11:00
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora d/s zamówień publicznych i nieruchomości w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2016-12-12Wyniki naboru2016-12-01
07:30
Koziarska Małgorzata
2017-01-09
10:29
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr 53912016-11-28Wyniki naboru2016-11-14
09:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-01-05
10:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr 53802016-11-28Wyniki naboru2016-11-14
09:40
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-01-05
10:12
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu2016-12-05Wyniki naboru2016-11-22
00:00
Sykut Natalia
2016-12-13
11:57
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora ds. finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji (zastępstwo)2016-10-19Wyniki naboru2016-10-07
00:00
Sykut Natalia
2016-11-10
11:29
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie ( zastępstwo za nieobecnego pracownika ) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg. 2016-10-24Wyniki naboru2016-10-14
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-11-04
12:17
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora d/s obsługi kasowej w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych2016-10-14Wyniki naboru2016-10-04
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-10-31
12:58
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s organizacji w Biurze Organizacji i Kadr2016-10-17Wyniki naboru2016-10-06
00:00
Bonich Iwona
2016-10-28
11:07
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami - regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- ogłoszenie nr 16942016-08-03 23:59Wyniki naboru2016-07-20
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 24052016-08-25 23:59Wyniki naboru2016-08-11
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:45
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 16882016-08-03 23:59Wyniki naboru2016-07-20
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw: nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 1721 2016-08-04 23:59Wyniki naboru2016-07-21
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:42
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej zastępcy głównego księgowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.2016-09-23 23:59Wyniki naboru2016-09-13
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-10-24
15:16
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 46252016-11-02 23:59Wyniki naboru2016-10-19
08:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-20
13:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.