Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 43036 - na zastępstwo2019-02-26Wyniki naboru2019-02-19
09:46
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-26
12:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 430382019-03-05Wyniki naboru2019-02-19
10:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-26
12:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki w Biurze Obsługi Urzędu- stanowisko poza korpusem służby cywilnej 2019-07-11Lista kandydatów2019-06-27
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-18
08:20
Branicka Katarzyna
Nabór na Kierownika Oddziału Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 45608 2019-04-15Wyniki naboru2019-04-04
12:33
Micherda Agnieszka
2019-04-30
14:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków (na zastępstwo) 475122019-05-22Wyniki naboru2019-05-15
00:00
Micherda Agnieszka
2019-06-17
13:30
Micherda Agnieszka
Nabór na stanowisko inspektora do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców – zastępstwo za nieobecnego pracownika 47513.2019-05-22Wyniki naboru2019-05-15
00:00
Micherda Agnieszka
2019-06-17
13:24
Micherda Agnieszka
Nabór na stanowisko pracy starszego inspektora do spraw: wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - nr 25481 z 13.04.2018 r.2018-04-23Wyniki naboru2018-04-13
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-05-18
08:21
Koziarska Małgorzata
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków w Biurze Obsługi Urzędu nr 466042019-05-10Wyniki naboru2019-04-25
00:00
Micherda Agnieszka
2019-05-20
11:04
Bonich Iwona
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości nr 489702019-06-24Ogłoszenie o naborze2019-06-10
00:00
Micherda Agnieszka
2019-06-07
10:53
Micherda Agnieszka
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości (na zastępstwo) 490732019-06-24Wyniki naboru2019-06-11
00:00
Micherda Agnieszka
2019-07-10
14:52
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zastępstwo)2017-05-04Wyniki naboru2017-04-19
07:30
Bonich Iwona
2017-05-17
11:40
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko informatyka CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:13
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko informatyka w CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2018-02-06Wyniki naboru2018-01-26
07:30
Bonich Iwona
2018-02-15
07:36
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw: składników majątkowych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji nr ogłoszenia 18843 z dnia 02 grudnia 2017 r.2017-12-12Wyniki naboru2017-12-02
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-12-20
09:25
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania i programowania obronnego w Wydziale Bepieczeństwa i zarządzania Kryzysowego2015-10-23Wyniki naboru2015-10-12
07:00
Bonich Iwona
2015-11-19
10:00
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-06-28Wyniki naboru2016-06-14
07:30
Bonich Iwona
2016-07-20
15:08
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:12
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-05-23Wyniki naboru2016-05-09
15:00
Bonich Iwona
2016-06-06
14:40
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2017-07-27Wyniki naboru2017-07-12
15:18
Koziarska Małgorzata
2017-08-10
14:16
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych i składników majątkowych w Oddziale Inwestycji i Administracji w Biurze Obsługi Urzędu ale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2017-09-21Wyniki naboru2017-09-07
07:30
Koziarska Małgorzata
2017-10-05
09:10
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy inspektora d/s kancelaryjnych w BOU -( zastępstwo za nieobecnego pracownika ) nr 26419 z 27.04.182018-05-02Wyniki naboru2018-04-27
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-05-21
09:27
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Biurze Organizacji i Kadr2015-09-25Wyniki naboru2015-09-08
07:20
Bonich Iwona
2015-11-25
14:12
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko pracy starszego inspektora do spraw naliczania wynagrodzeń i budżetu zadaniowego - Oddział Płac i Rozliczeń Finansowych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych 2015-09-22 23:58Wyniki naboru2015-09-09
07:00
Koziarska Małgorzata
2015-10-14
11:29
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej - inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2017-05-19Wyniki naboru2017-05-09
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-06-02
12:25
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2017-04-20Wyniki naboru2017-04-06
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-04-24
14:02
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 116952017-06-19Wyniki naboru2017-06-06
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-06-26
13:31
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko starszego inspektora do spraw ochrony przeciwpowodziowej -WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2017-04-19Wyniki naboru2017-04-05
00:00
Bonich Iwona
2017-05-11
11:17
Bonich Iwona
Ogloszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania, analiz i sprawozdawczości w zakresie świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz ochrony zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2018-09-03Wyniki naboru2018-08-24
00:00
Bonich Iwona
2018-09-24
10:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogloszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli finansowe w Wydziale Finansów i Budżetu2018-02-19Wyniki naboru2018-02-06
07:30
Bonich Iwona
2018-02-27
13:42
Bonich Iwona
Ogloszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. kontroli finansowe w Wydziale Finansów i Budżetu2018-04-19Wyniki naboru2018-04-05
07:30
Bonich Iwona
2018-05-21
14:20
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu 2016-02-11Wyniki naboru2016-01-28
07:30
Bonich Iwona
2016-02-23
12:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu2019-02-11Wyniki naboru2019-01-28
00:00
Bonich Iwona
2019-02-25
14:36
Bonich Iwona
Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju, Biura Obsługi Urzędu - nr 37890 z dnia 16.11.20182018-11-30Wyniki naboru2018-11-16
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-12-10
15:12
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka w Biurze Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 26846 z dnia 10.05.20182018-05-22Wyniki naboru2018-05-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-07-10
12:55
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy referenta prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr 39045 z 4.12.2018 r.2018-12-18Wyniki naboru2018-12-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-01-16
13:00
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie naboru na stanowisko w służbie cywilnej Starszy inspektor do spraw: kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac nr ogłoszenia 43218 z dnia 21 lutego 2019 r.2019-03-06Wyniki naboru2019-02-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-03-27
10:13
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy referenta prawnego d/s nadzoru nad uchwałami JST w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr ogłoszenia 33141 z 31.08.2018 r.2018-09-14Wyniki naboru2018-08-31
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-09-25
13:37
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 39118 z dnia 05.12.2018 r.2018-12-19Wyniki naboru2018-12-05
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-01-10
07:56
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko, w służbie cywilnej Starszego inspektora do spraw: kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac - nr 45817 z 08.04.20192019-04-19Wyniki naboru2019-04-08
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-05-09
14:29
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w służbie cywilnej (w celu zastępowanie nieobecnego pracownika) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg2016-09-18Wyniki naboru2016-09-13
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-09-30
08:33
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-10-19Wyniki naboru2018-10-08
00:00
Bonich Iwona
2018-11-07
10:54
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-09-09Wyniki naboru2016-08-29
07:00
Bonich Iwona
2016-09-21
13:32
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu - nr 28760 z dnia 12.06.2018 r.2018-06-25Wyniki naboru2018-06-12
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-07-10
12:57
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko administratora ds. integracji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – poza korpusem 2018-09-21Wyniki naboru2018-09-17
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-10-10
15:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego księgowego d/s realizacji obsługi finansowej Urzędu - nr 24746 z 29.03.2018 r.2018-04-10Wyniki naboru2018-03-29
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-04-17
08:47
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-02-14Wyniki naboru2019-01-31
00:00
Bonich Iwona
2019-03-04
09:08
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu2017-10-02Wyniki naboru2017-09-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-10-11
13:23
Koziarska Małgorzata
ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka do spraw: Serwisu Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego nr 15733 2017-10-05Wyniki naboru2017-09-24
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-10-20
12:50
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do spraw: obsługi klienta –wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów - nr 30753 z dnia 18 lipca 2018 r. 2018-07-31Wyniki naboru2018-07-18
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-09-10
08:22
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor do spraw: obsługi klienta –wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - nr ogłoszenia 21378 z dnia 27.01.2018 r.2018-02-06Wyniki naboru2018-01-27
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-02-27
07:40
Koziarska Małgorzata
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.