Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Nabór na inspetora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości2014-12-22Wyniki naboru2014-12-07
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:04
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego (zastępstwo)2017-05-04Wyniki naboru2017-04-19
07:30
Bonich Iwona
2017-05-17
11:40
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko informatyka CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:13
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2015-08-28Wyniki naboru2015-08-17
07:30
Kierońska-Ignaciuk Magdalena
2015-09-14
11:13
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania i programowania obronnego w Wydziale Bepieczeństwa i zarządzania Kryzysowego2015-10-23Wyniki naboru2015-10-12
07:00
Bonich Iwona
2015-11-19
10:00
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-06-28Wyniki naboru2016-06-14
07:30
Bonich Iwona
2016-07-20
15:08
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:12
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-05-23Wyniki naboru2016-05-09
15:00
Bonich Iwona
2016-06-06
14:40
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2017-07-27Wyniki naboru2017-07-12
15:18
Koziarska Małgorzata
2017-08-10
14:16
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Biurze Organizacji i Kadr2015-09-25Wyniki naboru2015-09-08
07:20
Bonich Iwona
2015-11-25
14:12
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko pracy starszego inspektora do spraw naliczania wynagrodzeń i budżetu zadaniowego - Oddział Płac i Rozliczeń Finansowych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych 2015-09-22 23:58Wyniki naboru2015-09-09
07:00
Koziarska Małgorzata
2015-10-14
11:29
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej - inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2017-05-19Wyniki naboru2017-05-09
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-06-02
12:25
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2017-04-20Wyniki naboru2017-04-06
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-04-24
14:02
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 116952017-06-19Wyniki naboru2017-06-06
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-06-26
13:31
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko starszego inspektora do spraw ochrony przeciwpowodziowej -WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2017-04-19Wyniki naboru2017-04-05
00:00
Bonich Iwona
2017-05-11
11:17
Bonich Iwona
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu 2016-02-11Wyniki naboru2016-01-28
07:30
Bonich Iwona
2016-02-23
12:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie na stanowisko informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-07-24Wyniki naboru2015-07-13
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:14
Bonich Iwona
Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora do spraw obsługi obywateli polskich i cudzoziemców w zakresie nabycia i zrzeczenia obywatelstwa polskiego w Oddziale d/s Cudzoziemców i Obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2015-03-11Wyniki naboru2015-02-25
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:18
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w służbie cywilnej (w celu zastępowanie nieobecnego pracownika) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg2016-09-18Wyniki naboru2016-09-13
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-09-30
08:33
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-09-09Wyniki naboru2016-08-29
07:00
Bonich Iwona
2016-09-21
13:32
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu 2017-02-14Wyniki naboru2017-02-02
00:00
Sykut Natalia
2017-02-22
12:14
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu oraz wydaleń z terytorium RP w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-11
08:28
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi klienta – wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-12
08:18
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2017-02-16Wyniki naboru2017-02-03
00:00
Sykut Natalia
2017-02-22
12:16
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-11
08:13
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami – przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 117662017-06-23Lista kandydatów2017-06-09
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-21
13:06
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych i składników majątkowych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddz. Inwestycji i Administracji2017-03-09 23:59Wyniki naboru2017-02-27
06:00
Koziarska Małgorzata
2017-03-17
08:37
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 132142017-08-02Lista kandydatów2017-07-19
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-21
12:23
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 132102017-07-25Wyniki naboru2017-07-18
09:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-10
14:15
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-06-08Wyniki naboru2017-05-29
00:00
Sykut Natalia
2017-06-22
08:08
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 114202017-06-14 23:59Wyniki naboru2017-05-31
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-06-30
14:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 125952017-07-17 23:59Wyniki naboru2017-07-03
09:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-09
10:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 143462017-08-31Ogłoszenie o naborze2017-08-21
00:00
Sykut Natalia
2017-08-18
12:38
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury drogowej i wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań j.s.t związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej oraz bezpieczeństwa i nadzoru w zakresie zarządzania ruchem na drogach publicznych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 117882017-06-23 23:59Wyniki naboru2017-06-09
08:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-07-12
13:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 118132017-06-23 23:59Wyniki naboru2017-06-09
23:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-07-12
13:35
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: rozliczania dotacji przekazywanej jednostkom samorządu terytorialnego na zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej oraz zadań wynikających z Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem” w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 13202 2017-07-25Wyniki naboru2017-07-18
09:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-08-16
10:55
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-06-09Wyniki naboru2017-05-30
00:00
Sykut Natalia
2017-06-22
13:21
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora ds. przyjmowania, wydawania oraz utrat dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-06-08Wyniki naboru2017-05-29
00:00
Sykut Natalia
2017-07-27
11:58
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów2015-03-11Wyniki naboru2015-02-25
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:18
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej starszego specjalisty d/s informatyki w Biurze Obsługi Urzędu - Oddz. Informatyki i Rozwoju nr ogłoszenia 104002017-05-05Wyniki naboru2017-04-21
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-05-15
08:43
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznegow Oddziale Informatyki i Rozwoju Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 110402017-06-08 23:59Wyniki naboru2017-05-18
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-06-26
08:16
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnych stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.2017-02-03Wyniki naboru2017-01-20
07:30
Bonich Iwona
2017-05-19
07:48
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym na stanowisku operatora numerów w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-07-24Wyniki naboru2015-07-13
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:15
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym na stanowisku inspektora do spraw obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Oddziale d/s Cudzoziemców i Obywatelstwa w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2015-03-11Wyniki naboru2015-02-25
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:18
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym na stanowisku operatora numerów w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-07-24Wyniki naboru2015-07-13
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:15
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-03-25Wyniki naboru2015-03-11
00:00
Bonich Iwona
2015-09-14
11:17
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -ogłoszenie nr: 1711572015-07-24 23:59Wyniki naboru2015-07-10
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
10:54
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku archiwisty w Biurze Organizacji i Kadr2016-06-15Wyniki naboru2016-06-09
07:30
Bonich Iwona
2016-06-30
13:44
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 1754952015-12-10 23:59Wyniki naboru2015-11-26
08:09
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-06-03
11:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw Grobownictwa Wojennego oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców .2015-06-05Wyniki naboru2015-05-21
00:00
Bonich Iwona
2015-09-14
11:15
Bonich Iwona
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.