Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze nr 56786 na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw: konsultantów wojewódzkich w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2019-11-15Wyniki naboru2019-11-05
08:24
Branicka Katarzyna
2019-11-29
13:03
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw programów rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -573402019-11-29Wyniki naboru2019-11-15
13:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-12-19
14:39
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 573372019-11-29Wyniki naboru2019-11-15
14:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-12-19
14:40
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -57677 2019-12-05Lista kandydatów2019-11-21
09:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-01-23
11:04
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 57815 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2019-12-04Wyniki naboru2019-11-25
08:48
Branicka Katarzyna
2019-12-10
09:29
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 57792 na zastępstwo 2019-12-09Ogłoszenie o naborze2019-11-25
14:14
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-25
14:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 577942019-12-09Wyniki naboru2019-11-25
14:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-01-30
13:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami –w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -577952019-12-09Wyniki naboru2019-11-25
14:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-03-03
14:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami –w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -578122019-12-09Wyniki naboru2019-11-25
14:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-03-03
14:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – na zastępstwo 580882019-12-06Wyniki naboru2019-11-29
14:35
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-12-20
12:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 58373 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2019-12-16Wyniki naboru2019-12-06
09:00
Branicka Katarzyna
2020-01-15
12:47
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu2019-12-20Wyniki naboru2019-12-09
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-01-09
15:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 58613 na stanowisko starszego inspektora do spraw prowadzenia prac związanych z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-01-07Wyniki naboru2019-12-12
10:09
Branicka Katarzyna
2020-01-17
09:01
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 58768 na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw: sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2020-01-07Wyniki naboru2019-12-17
09:39
Branicka Katarzyna
2020-01-23
10:06
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 58874 na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2020-01-15Wyniki naboru2019-12-19
09:23
Branicka Katarzyna
2020-01-23
09:35
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: programów rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 589682020-01-10Wyniki naboru2019-12-20
12:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-03-03
14:51
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 59453 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-01-24Wyniki naboru2020-01-10
07:54
Branicka Katarzyna
2020-02-06
10:51
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 59535 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji programów rządowych z zakresu pieczy zastępczej oraz programów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2020-01-28Wyniki naboru2020-01-14
08:33
Branicka Katarzyna
2020-02-17
12:15
Bach-Starzecka Edyta
Ogłoszenie o naborze nr 59836 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie w Wydziale Prawnymi Nadzoru2020-01-27Wyniki naboru2020-01-17
08:12
Branicka Katarzyna
2020-02-12
12:51
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 59871 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działalności podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-01-31Wyniki naboru2020-01-20
08:39
Branicka Katarzyna
2020-02-17
15:03
Bach-Starzecka Edyta
Ogłoszenie o naborze nr 59910 na stanowisko informatyka ds. obsługi serwisu teleinformatycznego w Biurze Obsługi Urzędu2020-01-30Wyniki naboru2020-01-20
08:48
Branicka Katarzyna
2020-02-17
15:01
Bach-Starzecka Edyta
Ogłoszenie o naborze nr 60059 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2020-02-05Wyniki naboru2020-01-23
09:02
Branicka Katarzyna
2020-03-05
14:24
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 60561 na stanowisko starszego inspektora do spraw postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-02-10Wyniki naboru2020-02-05
11:34
Branicka Katarzyna
2020-03-03
14:10
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - na zastępstwo2020-02-26Wyniki naboru2020-02-11
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-03-20
15:01
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: programów rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 620762020-03-20Ogłoszenie o naborze2020-03-09
13:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-03-09
13:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 621002020-03-20Ogłoszenie o naborze2020-03-09
13:48
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-03-09
13:48
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami –w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -620782020-03-20Ogłoszenie o naborze2020-03-09
14:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-03-09
14:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 620792020-03-20Ogłoszenie o naborze2020-03-09
14:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-03-09
14:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -620842020-03-20Ogłoszenie o naborze2020-03-09
14:30
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-03-09
14:30
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 621882020-03-20Ogłoszenie o naborze2020-03-09
14:45
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-03-09
14:45
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko eksperta w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-04-10Wyniki naboru2020-03-13
00:00
Branicka Katarzyna
2020-05-21
13:58
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 62471 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działalności podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-04-10Wyniki naboru2020-03-13
10:00
Branicka Katarzyna
2020-05-18
15:16
Branicka Katarzyna
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw płac nr. 62604 BOU2020-04-05Wyniki naboru2020-03-21
00:00
Micherda Agnieszka
2020-04-22
14:46
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze nr 63135 na stanowisko referenta prawnego do spraw nadzoru nad uchwałami jednostek samorządu terytorialnego w Wydziale Prawnymi Nadzoru – ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-05-18Ogłoszenie o naborze2020-05-07
10:18
Branicka Katarzyna
2020-05-07
10:18
Branicka Katarzyna
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.