Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami i mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 426962019-02-27Wyniki naboru2019-02-13
11:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-04-03
13:36
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na starszego inspektora do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - na zastępstwo – 426922019-02-27Wyniki naboru2019-02-13
11:09
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-04-03
13:25
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 43036 - na zastępstwo2019-02-26Wyniki naboru2019-02-19
09:46
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-26
12:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 430372019-03-05Wyniki naboru2019-02-19
10:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-26
12:29
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 430382019-03-05Wyniki naboru2019-02-19
10:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-26
12:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie naboru na stanowisko w służbie cywilnej Starszy inspektor do spraw: kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac nr ogłoszenia 43218 z dnia 21 lutego 2019 r.2019-03-06Wyniki naboru2019-02-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-03-27
10:13
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie wolnego stanowiska pracy w służbie cywilnej Inspektora wojewódzkiego do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac - nr 43233 z dnia 21 lutego 2019 r.2019-03-06Wyniki naboru2019-02-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-03-28
15:09
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektor wojewódzki do spraw: zamówień publicznych i składników majątkowych Biuro Obsługi Urzędu Oddział Inwestycji i Administracji nr ogłoszenia 44023 z 07.03.2019 2019-03-26Wyniki naboru2019-03-07
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-04-09
12:29
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw: administrowania nieruchomościami Biuro Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji - nr 45014 z 23.03.192019-04-05Wyniki naboru2019-03-23
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-04-18
11:50
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -448452019-04-05Ogłoszenie o naborze2019-03-22
11:23
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-22
11:23
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 448532019-04-05Wyniki naboru2019-03-22
11:29
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-05-10
15:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami- regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -448512019-04-05Wyniki naboru2019-03-22
11:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-05-10
15:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 448542019-04-09Wyniki naboru2019-03-26
13:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-05-23
08:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej - zastępstwo za nieobecnego pracownika nr 45599 z dnia 04 kwietnia 2019 r.2019-04-15Wyniki naboru2019-04-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-04-30
09:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na Kierownika Oddziału Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 45608 2019-04-15Wyniki naboru2019-04-04
12:33
Micherda Agnieszka
2019-04-30
14:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 45819 z dnia 08 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej Inspektora wojewódzkiego do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac 2019-04-19Wyniki naboru2019-04-08
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-05-09
14:32
Bonich Iwona
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko, w służbie cywilnej Starszego inspektora do spraw: kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac - nr 45817 z 08.04.20192019-04-19Wyniki naboru2019-04-08
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-05-09
14:29
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2019-04-25Wyniki naboru2019-04-11
00:00
Bonich Iwona
2019-06-11
12:59
Bonich Iwona
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków w Biurze Obsługi Urzędu nr 466042019-05-10Wyniki naboru2019-04-25
00:00
Micherda Agnieszka
2019-05-20
11:04
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- 465542019-05-09Wyniki naboru2019-04-25
10:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-05
11:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -465512019-05-14Lista kandydatów2019-04-30
11:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-06-03
14:41
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na starszego inspektora do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - na zastępstwo – 465452019-05-14Wyniki naboru2019-04-30
11:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-06-03
14:38
Micherda Agnieszka
Nabór na stanowisko inspektora do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców – zastępstwo za nieobecnego pracownika 47513.2019-05-22Wyniki naboru2019-05-15
00:00
Micherda Agnieszka
2019-08-06
09:04
Micherda Agnieszka
Nabór na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków (na zastępstwo) 475122019-05-22Wyniki naboru2019-05-15
00:00
Micherda Agnieszka
2019-08-06
09:05
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej -zastępstwo za nieobecnego pracownika - 481562019-06-10Wyniki naboru2019-05-27
10:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-06-28
14:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr 481552019-06-10Wyniki naboru2019-05-27
11:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-06-28
14:23
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze starszy inspektor ds wydawania Dziennika Urzędowego Województwa Opolskiego w Wydziale Prawnym i Nadzoru nr 482282019-06-11Wyniki naboru2019-05-28
00:00
Rączka Katarzyna
2019-06-27
10:57
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: Budżetu zadaniowego w Biurze Obsługi Urzędu - 483712019-06-12Wyniki naboru2019-05-29
09:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-04
08:40
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków -483642019-06-12Wyniki naboru2019-05-29
09:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-04
08:42
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości nr 489682019-06-24Wyniki naboru2019-06-10
00:00
Micherda Agnieszka
2019-07-10
14:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości nr 489702019-06-24Wyniki naboru2019-06-10
00:00
Micherda Agnieszka
2019-08-05
11:04
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości (na zastępstwo) 490732019-06-24Wyniki naboru2019-06-11
00:00
Micherda Agnieszka
2019-07-10
14:52
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki w Biurze Obsługi Urzędu- stanowisko poza korpusem służby cywilnej 2019-07-11Wyniki naboru2019-06-27
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-24
15:08
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 501622019-07-15Wyniki naboru2019-07-01
11:41
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-07
15:09
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw konsultantów wojewódzkich w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- 499782019-07-15Wyniki naboru2019-07-01
11:45
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-31
14:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -50153- na zastępstwo2019-07-15Wyniki naboru2019-07-01
11:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-30
13:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -501592019-07-15Wyniki naboru2019-07-01
12:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-30
13:19
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków w Biurze Obsługi Urzędu Ogłoszenie nr 50644 2019-07-24Wyniki naboru2019-07-10
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2019-08-29
13:03
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 506032019-07-22Wyniki naboru2019-07-08
12:41
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-31
14:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -zastępstwo za nieobecnego pracownika - 506042019-07-22Wyniki naboru2019-07-08
12:49
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-16
12:52
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 506012019-07-23Wyniki naboru2019-07-09
11:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-21
12:46
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 505892019-07-23Wyniki naboru2019-07-09
11:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-21
12:51
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie w Wydziale Prawnymi Nadzoru nr 506562019-07-30Wyniki naboru2019-07-10
09:16
Branicka Katarzyna
2019-08-14
09:49
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 50790 na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody 2019-07-29Wyniki naboru2019-07-12
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2019-08-23
11:28
Bach-Starzecka Edyta
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków w układzie zadaniowym w Biurze Obsługi Urzędu nr 511512019-07-29Wyniki naboru2019-07-18
08:14
Branicka Katarzyna
2019-08-23
11:26
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -51174 na zastępstwo2019-08-02Lista kandydatów2019-07-19
14:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-22
14:52
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Programów Rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -514062019-08-07Wyniki naboru2019-07-24
12:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-09-13
09:32
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty w Oddziale Organizacji i Zarządzania Dokumentami2019-08-09Wyniki naboru2019-07-30
00:00
Micherda Agnieszka
2019-08-30
09:05
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami- regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -519492019-08-16Wyniki naboru2019-08-02
10:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-09-13
09:36
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 518642019-08-16Wyniki naboru2019-08-02
11:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-09-13
09:39
Micherda Agnieszka
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.