Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych( zastępstwo )2015-04-30Wyniki naboru2015-04-18
07:30
Koziarska Małgorzata
2015-09-14
11:40
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (nr 169000)2015-05-11 23:59Wyniki naboru2015-04-27
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-06-19
13:03
Proniewicz Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 1726112015-09-14Wyniki naboru2015-09-01
07:30
Sykut Natalia
2015-10-14
11:29
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 1727492015-09-18Wyniki naboru2015-09-04
07:00
Sykut Natalia
2015-10-21
08:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Biurze Organizacji i Kadr2015-09-25Wyniki naboru2015-09-08
07:20
Bonich Iwona
2015-11-25
14:12
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko pracy starszego inspektora do spraw naliczania wynagrodzeń i budżetu zadaniowego - Oddział Płac i Rozliczeń Finansowych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych 2015-09-22 23:58Wyniki naboru2015-09-09
07:00
Koziarska Małgorzata
2015-10-14
11:29
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:12
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko informatyka CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:13
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania i programowania obronnego w Wydziale Bepieczeństwa i zarządzania Kryzysowego2015-10-23Wyniki naboru2015-10-12
07:00
Bonich Iwona
2015-11-19
10:00
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości ogłoszenie nr: 1742552015-11-02 23:59Wyniki naboru2015-10-19
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-11-24
14:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr ogłoszenia: 1742452015-11-02 23:59Wyniki naboru2015-10-19
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-11-23
11:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu 2016-02-11Wyniki naboru2016-01-28
07:30
Bonich Iwona
2016-02-23
12:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora ds. reagowania kryzysowego - dyżurnego2016-02-12Wyniki naboru2016-02-01
07:30
Bonich Iwona
2016-04-07
11:29
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji 2016-04-22Wyniki naboru2016-04-13
00:00
Sykut Natalia
2016-04-29
12:41
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-04-27Wyniki naboru2016-04-13
07:00
Bonich Iwona
2016-05-11
08:29
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w •Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Księgowości i Budżetu 2016-05-02 23:59Wyniki naboru2016-04-18
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-05-19
08:09
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji 2016-04-29Wyniki naboru2016-04-18
00:00
Sykut Natalia
2016-05-12
13:21
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2016-05-04 23:59Wyniki naboru2016-04-18
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-06-06
08:35
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 2016-05-06 23:59Wyniki naboru2016-04-22
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-05-25
10:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 2016-05-12Wyniki naboru2016-04-29
00:00
Sykut Natalia
2016-05-25
10:51
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości 2016-05-12Wyniki naboru2016-04-29
00:00
Sykut Natalia
2016-07-07
08:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 1804732016-05-12 23:59Wyniki naboru2016-04-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-07-07
08:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 1804772016-05-16Wyniki naboru2016-05-02
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-07-07
10:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 1804852016-05-13 23:59Wyniki naboru2016-04-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-06-30
08:15
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-05-23Wyniki naboru2016-05-09
15:00
Bonich Iwona
2016-06-06
14:40
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w •Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Administracyjny nr ogłoszenia 1810332016-05-30 23:59Wyniki naboru2016-05-17
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-06-28
09:30
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku archiwisty w Biurze Organizacji i Kadr2016-06-15Wyniki naboru2016-06-09
07:30
Bonich Iwona
2016-06-30
13:44
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-06-28Wyniki naboru2016-06-14
07:30
Bonich Iwona
2016-07-20
15:08
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2016-06-29Wyniki naboru2016-06-15
09:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-07-19
08:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami - regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- ogłoszenie nr 16942016-08-03 23:59Wyniki naboru2016-07-20
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 16882016-08-03 23:59Wyniki naboru2016-07-20
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw: nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 1721 2016-08-04 23:59Wyniki naboru2016-07-21
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:42
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 17302016-08-04 23:59Wyniki naboru2016-07-21
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-08-03
13:49
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 24052016-08-25 23:59Wyniki naboru2016-08-11
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:45
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: rozliczania dotacji oraz nadzoru i administrowania systemami informatycznymi z obszarów zabezpieczenia społecznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 26792016-09-02 23:59Wyniki naboru2016-08-22
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-09-27
10:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-09-09Wyniki naboru2016-08-29
07:00
Bonich Iwona
2016-09-21
13:32
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy kierownika Oddziału Administracyjnego w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych nr 31272016-09-13Wyniki naboru2016-09-03
06:00
Sykut Natalia
2016-09-28
10:34
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora w służbie cywilnej (w celu zastępowanie nieobecnego pracownika) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg2016-09-18Wyniki naboru2016-09-13
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-09-30
08:33
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej zastępcy głównego księgowego w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.2016-09-23 23:59Wyniki naboru2016-09-13
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-10-24
15:16
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora d/s obsługi kasowej w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych2016-10-14Wyniki naboru2016-10-04
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-10-31
12:58
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s organizacji w Biurze Organizacji i Kadr2016-10-17Wyniki naboru2016-10-06
00:00
Bonich Iwona
2016-10-28
11:07
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora ds. finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji (zastępstwo)2016-10-19Wyniki naboru2016-10-07
00:00
Sykut Natalia
2016-11-10
11:29
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie ( zastępstwo za nieobecnego pracownika ) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg. 2016-10-24Wyniki naboru2016-10-14
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-11-04
12:17
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 46252016-11-02 23:59Wyniki naboru2016-10-19
08:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-20
13:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s ewidencji księgowej sprzętu ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2016-11-14Wyniki naboru2016-10-31
07:00
Bonich Iwona
2017-01-10
11:00
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- ogłoszenie nr 49582016-11-14Wyniki naboru2016-10-31
08:39
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-02-01
12:46
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i świadczenia wychowawczego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr 53912016-11-28Wyniki naboru2016-11-14
09:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-01-05
10:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr 53802016-11-28Wyniki naboru2016-11-14
09:40
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-01-05
10:12
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu2016-12-05Wyniki naboru2016-11-22
00:00
Sykut Natalia
2016-12-13
11:57
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora d/s zamówień publicznych i nieruchomości w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2016-12-12Wyniki naboru2016-12-01
07:30
Koziarska Małgorzata
2017-01-09
10:29
Koziarska Małgorzata
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.