Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 506012019-07-23Lista kandydatów2019-07-09
11:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-08
15:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 505892019-07-23Lista kandydatów2019-07-09
11:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-08
15:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 50790 na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody 2019-07-29Lista kandydatów2019-07-12
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2019-08-16
13:26
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju, Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 41001 z 15.01.20192019-01-25Lista kandydatów2019-01-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-02-04
12:49
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -465512019-05-14Lista kandydatów2019-04-30
11:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-06-03
14:41
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2018-10-22Lista kandydatów2018-10-10
00:00
Bonich Iwona
2018-11-08
14:06
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków w układzie zadaniowym w Biurze Obsługi Urzędu nr 511512019-07-29Ogłoszenie o naborze2019-07-18
08:14
Branicka Katarzyna
2019-07-18
08:14
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -51174 na zastępstwo2019-08-02Ogłoszenie o naborze2019-07-19
14:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-19
14:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Programów Rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -514062019-08-07Ogłoszenie o naborze2019-07-24
12:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-24
12:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty w Oddziale Organizacji i Zarządzania Dokumentami2019-08-09Ogłoszenie o naborze2019-07-30
00:00
Micherda Agnieszka
2019-08-08
14:33
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami- regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -519492019-08-16Ogłoszenie o naborze2019-08-02
10:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-02
10:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 518642019-08-16Ogłoszenie o naborze2019-08-02
11:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-02
11:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 52544 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2019-08-26Ogłoszenie o naborze2019-08-14
09:07
Branicka Katarzyna
2019-08-14
09:07
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Programie INTERREG V-A Republika Czeska –Polska w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 526912019-08-30Ogłoszenie o naborze2019-08-16
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-14
15:58
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Programie INTERREG V-A Republika Czeska –Polska w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 526892019-08-30Ogłoszenie o naborze2019-08-16
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-14
16:02
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami- regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 417272019-02-12Ogłoszenie o naborze2019-01-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-25
14:58
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora d/s obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców - zastępstwo za nieobecnego pracownika - nr ogłoszenia 35295 z 04.10.2018 r.2018-10-15Ogłoszenie o naborze2018-10-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-10-03
08:47
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu2019-02-22Ogłoszenie o naborze2019-02-08
00:00
Bonich Iwona
2019-02-07
07:26
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -448452019-04-05Ogłoszenie o naborze2019-03-22
11:23
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-22
11:23
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. finansowo-księgowych budzetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu nr 312892018-08-10Wyniki naboru2018-07-27
00:00
Bonich Iwona
2018-08-24
13:35
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu nr 312912018-08-10Wyniki naboru2018-07-27
00:00
Bonich Iwona
2018-08-24
13:39
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw: składników majątkowych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji nr ogłoszenia 18843 z dnia 02 grudnia 2017 r.2017-12-12Wyniki naboru2017-12-02
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-12-20
09:25
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -388162018-12-14Wyniki naboru2018-11-30
15:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-11
14:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy referenta prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr 39045 z 4.12.2018 r.2018-12-18Wyniki naboru2018-12-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-01-16
13:00
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 39118 z dnia 05.12.2018 r.2018-12-19Wyniki naboru2018-12-05
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-01-10
07:56
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarki w Biurze Obsługi Urzędu- stanowisko poza korpusem służby cywilnej 2019-07-11Wyniki naboru2019-06-27
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-24
15:08
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 448542019-04-09Wyniki naboru2019-03-26
13:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-05-23
08:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – nr 189592017-12-21Wyniki naboru2017-12-07
08:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-17
09:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-08-24Wyniki naboru2018-08-06
00:00
Bonich Iwona
2018-08-31
14:01
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego - 191502017-12-18 23:59Wyniki naboru2017-12-08
07:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-28
15:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego - 191212017-12-18 23:59Wyniki naboru2017-12-08
08:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-02
11:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (nr 169000)2015-05-11 23:59Wyniki naboru2015-04-27
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-06-19
13:03
Proniewicz Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw : planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu nr 192622017-12-22Wyniki naboru2017-12-12
00:00
Sykut Natalia
2018-01-05
09:33
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2018-08-24Wyniki naboru2018-08-06
00:00
Bonich Iwona
2018-09-05
14:19
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu oraz wydaleń z terytorium RP w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-11
08:28
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego - 317102018-08-20 23:59Wyniki naboru2018-08-06
10:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-08-06
13:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw organizacyjnych i obsługi sekretariatu w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 501622019-07-15Wyniki naboru2019-07-01
11:41
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-08-07
15:09
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-11
08:13
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku - operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego ( zastępstwo)2018-05-18Wyniki naboru2018-04-27
00:00
Bonich Iwona
2018-06-22
12:56
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 317142018-08-20Wyniki naboru2018-08-06
12:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-09-11
10:34
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi klienta – wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-12
08:18
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości263172018-05-07Wyniki naboru2018-04-26
00:00
Dec Małgorzata
2018-05-28
14:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego – 318112018-08-21Wyniki naboru2018-08-07
08:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-11-06
07:40
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw konsultantów wojewódzkich w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- 499782019-07-15Wyniki naboru2019-07-01
11:45
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-31
14:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw środowiska, ochrony przyrody, gospodarki wodnej, oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 262992018-05-07Wyniki naboru2018-04-26
00:00
Dec Małgorzata
2018-05-28
14:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -50153- na zastępstwo2019-07-15Wyniki naboru2019-07-01
11:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-30
13:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora d/s obsługi kasowej w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych2016-10-14Wyniki naboru2016-10-04
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-10-31
12:58
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości262872018-05-07Wyniki naboru2018-04-26
00:00
Dec Małgorzata
2018-05-28
14:29
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej - zastępstwo za nieobecnego pracownika nr 45599 z dnia 04 kwietnia 2019 r.2019-04-15Wyniki naboru2019-04-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-04-30
09:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -501592019-07-15Wyniki naboru2019-07-01
12:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-07-30
13:19
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.