Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w Oddziale Kadr i Płac Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 19426 z 15.12.2017 r.2018-01-04Lista kandydatów2017-12-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-10
10:24
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli finansowej nr 193992017-12-27Ogłoszenie o naborze2017-12-15
00:00
Sykut Natalia
2017-12-15
07:56
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 196802018-01-05 23:59Ogłoszenie o naborze2017-12-22
08:02
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-22
08:02
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora d/s nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości ( ZASTĘPSTWO) nr ogłoszenia 19876 z dnia 29.12.2017 r.2018-01-05Ogłoszenie o naborze2017-12-29
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-12-22
12:09
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko sekretarza w Wojewódzkim Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opolu2018-01-10Ogłoszenie o naborze2017-12-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-04
11:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowsku pracy inspektora do spraw: finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu - Oddział Księgowości i Sprawozdawczości nr ogłoszenia 20162 z 4.01.20182018-01-15Ogłoszenie o naborze2018-01-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-03
13:44
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy informatyka d/s obsługi serwisu telefinformatycznego - nr ogłoszenia 20356 z 9.01.2018 r.2018-01-23Ogłoszenie o naborze2018-01-09
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-08
10:59
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora d/s płac w Oddziale Kadr i Płac BOU - nr ogłoszenia 20403 z dnia 10.01.2018 r.2018-01-24Ogłoszenie o naborze2018-01-10
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-09
10:34
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw: kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu - nr ogłoszenia 20594 z dnia 12.01.20182018-01-26Ogłoszenie o naborze2018-01-12
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-11
13:55
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej głównego księgowego do spraw: realizacji obsługi finansowej Urzędu. - Biuro Obsługi Urzędu.2018-01-29Ogłoszenie o naborze2018-01-17
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-01-16
10:59
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 1727492015-09-18Wyniki naboru2015-09-04
07:00
Sykut Natalia
2015-10-21
08:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko inspektora do spraw: składników majątkowych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji nr ogłoszenia 18843 z dnia 02 grudnia 2017 r.2017-12-12Wyniki naboru2017-12-02
00:00
Koziarska Małgorzata
2017-12-20
09:25
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Biurze Organizacji i Kadr2015-09-25Wyniki naboru2015-09-08
07:20
Bonich Iwona
2015-11-25
14:12
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości 2015-05-01 23:59Wyniki naboru2015-04-17
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych( zastępstwo )2015-04-30Wyniki naboru2015-04-18
07:30
Koziarska Małgorzata
2015-09-14
11:40
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: postępowania administracyjnego w związku ze stosowaniem przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Oddział Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego – nr 189592017-12-21Wyniki naboru2017-12-07
08:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-17
09:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko pracy starszego inspektora do spraw naliczania wynagrodzeń i budżetu zadaniowego - Oddział Płac i Rozliczeń Finansowych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych 2015-09-22 23:58Wyniki naboru2015-09-09
07:00
Koziarska Małgorzata
2015-10-14
11:29
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego - 191502017-12-18 23:59Wyniki naboru2017-12-08
07:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-12-28
15:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw finansowo – rachunkowych w Zespole Audytu Wewnętrznego - 191212017-12-18 23:59Wyniki naboru2017-12-08
08:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-01-02
11:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (nr 169000)2015-05-11 23:59Wyniki naboru2015-04-27
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw : planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu nr 192622017-12-22Wyniki naboru2017-12-12
00:00
Sykut Natalia
2018-01-05
09:33
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:12
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko informatyka CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:13
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu oraz wydaleń z terytorium RP w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-11
08:28
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemcom w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-11
08:13
Sykut Natalia
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi klienta – wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców2017-03-31Wyniki naboru2017-03-20
00:00
Sykut Natalia
2017-05-12
08:18
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora d/s obsługi kasowej w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych2016-10-14Wyniki naboru2016-10-04
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-10-31
12:58
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 2015-01-02 23:59Wyniki naboru2014-12-18
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej - ogłoszenie nr 94432017-04-04Wyniki naboru2017-03-21
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-04-24
13:19
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s organizacji w Biurze Organizacji i Kadr2016-10-17Wyniki naboru2016-10-06
00:00
Bonich Iwona
2016-10-28
11:07
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-05-23Wyniki naboru2016-05-09
15:00
Bonich Iwona
2016-06-06
14:40
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora ds. finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji (zastępstwo)2016-10-19Wyniki naboru2016-10-07
00:00
Sykut Natalia
2016-11-10
11:29
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2015-01-07Wyniki naboru2014-12-23
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:04
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie ( zastępstwo za nieobecnego pracownika ) w Wydziale Nadzoru i Kontroli - Oddział Kontroli i Skarg. 2016-10-24Wyniki naboru2016-10-14
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-11-04
12:17
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w •Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Administracyjny nr ogłoszenia 1810332016-05-30 23:59Wyniki naboru2016-05-17
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-06-28
09:30
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 46252016-11-02 23:59Wyniki naboru2016-10-19
08:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-20
13:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko starszego inspektora do spraw ochrony przeciwpowodziowej -WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 2017-04-19Wyniki naboru2017-04-05
00:00
Bonich Iwona
2017-05-11
11:17
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów leczniczych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -nr:1696312015-06-01 23:59Wyniki naboru2015-05-18
07:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
10:58
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr:1696272015-06-01 23:59Wyniki naboru2015-05-18
07:41
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
10:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego d/s zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu2017-04-20Wyniki naboru2017-04-06
07:00
Koziarska Małgorzata
2017-04-24
14:02
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektor d/s ewidencji księgowej sprzętu ochrony ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2016-11-14Wyniki naboru2016-10-31
07:00
Bonich Iwona
2017-01-10
11:00
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- ogłoszenie nr 49582016-11-14Wyniki naboru2016-10-31
08:39
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2017-02-01
12:46
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw oceny potrzeb zdrowotnych i ratownictwa medycznego w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2015-01-16 23:59Wyniki naboru2015-01-06
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:04
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2015-01-17 23:59Wyniki naboru2015-01-07
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:05
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - nr 143462017-08-31Wyniki naboru2017-08-21
00:00
Sykut Natalia
2017-10-02
11:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości nr 144672017-09-04Wyniki naboru2017-08-24
00:00
Sykut Natalia
2017-09-28
08:35
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw Grobownictwa Wojennego oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców .2015-06-05Wyniki naboru2015-05-21
00:00
Bonich Iwona
2015-09-14
11:15
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw ratownictwa medycznego i dostępu do świadczeń zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2015-01-19 22:56Wyniki naboru2015-01-09
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:05
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 2015-06-05Wyniki naboru2015-05-21
00:00
Bonich Iwona
2015-09-14
11:16
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości (zstępstwo) nr 145152017-09-05Wyniki naboru2017-08-25
00:00
Sykut Natalia
2017-10-02
10:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.