Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw wdrażania programów rządowych i europejskich 2015-02-19Wyniki naboru2015-02-06
00:00
Sykut Natalia
2015-09-14
11:02
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej oraz kontroli ośrodków pomocy społecznej w zakresie świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i pomocy osobom uprawnionym do alimentów w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (ogłoszenie nr: 167238)2015-03-10Wyniki naboru2015-02-24
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:01
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym wyższym stanowisku w służbie cywilnej: dyrektora Biura Cyfryzacji i Rozwoju2015-03-16 23:59Wyniki naboru2015-03-04
00:00
Wojewoda Maria
2015-09-14
11:17
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-03-25Wyniki naboru2015-03-11
00:00
Bonich Iwona
2015-09-14
11:17
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-03-25Wyniki naboru2015-03-11
00:00
Bonich Iwona
2015-09-14
11:17
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (Ogłoszenie nr: 168244)2015-04-07 23:59Wyniki naboru2015-03-24
10:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:01
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw analizy kontrolnej w Oddziale Kontroli i Skarg Wydziału Nadzoru i Kontroli2015-04-10Wyniki naboru2015-03-30
07:30
Koziarska Małgorzata
2015-09-14
11:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-04-10Wyniki naboru2015-03-30
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:16
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora ewidencji księgowej dochodów i zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych( zastępstwo )2015-04-30Wyniki naboru2015-04-18
07:30
Koziarska Małgorzata
2015-09-14
11:40
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości 2015-05-01 23:59Wyniki naboru2015-04-17
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw statystyki medycznej i kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia (nr 169000)2015-05-11 23:59Wyniki naboru2015-04-27
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
11:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli oraz prowadzenia rejestru podmiotów leczniczych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -nr:1696312015-06-01 23:59Wyniki naboru2015-05-18
07:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
10:58
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr:1696272015-06-01 23:59Wyniki naboru2015-05-18
07:41
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-09-14
10:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy starszego inspektora do spraw szkoleń w Biurze Organizacji i Kadr2015-07-21 23:59Wyniki naboru2015-07-16
00:00
Koziarska Małgorzata
2015-09-14
11:14
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym na stanowisku operatora numerów w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-07-24Wyniki naboru2015-07-13
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:15
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym na stanowisku operatora numerów w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-07-24Wyniki naboru2015-07-13
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:15
Bonich Iwona
Ogłoszenie na stanowisko informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego2015-07-24Wyniki naboru2015-07-13
07:30
Bonich Iwona
2015-09-14
11:14
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2015-08-28Wyniki naboru2015-08-17
07:30
Kierońska-Ignaciuk Magdalena
2015-09-14
11:13
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 1726112015-09-14Wyniki naboru2015-09-01
07:30
Sykut Natalia
2015-10-14
11:29
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 1727492015-09-18Wyniki naboru2015-09-04
07:00
Sykut Natalia
2015-10-21
08:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko pracy starszego inspektora do spraw naliczania wynagrodzeń i budżetu zadaniowego - Oddział Płac i Rozliczeń Finansowych w Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych 2015-09-22 23:58Wyniki naboru2015-09-09
07:00
Koziarska Małgorzata
2015-10-14
11:29
Koziarska Małgorzata
Nabór na wolne stanowisko pracy radcy prawnego w Biurze Organizacji i Kadr2015-09-25Wyniki naboru2015-09-08
07:20
Bonich Iwona
2015-11-25
14:12
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:12
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko informatyka CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego2015-09-25Wyniki naboru2015-09-14
07:00
Bonich Iwona
2015-10-07
14:13
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw planowania i programowania obronnego w Wydziale Bepieczeństwa i zarządzania Kryzysowego2015-10-23Wyniki naboru2015-10-12
07:00
Bonich Iwona
2015-11-19
10:00
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości ogłoszenie nr: 1742552015-11-02 23:59Wyniki naboru2015-10-19
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-11-24
14:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- nr ogłoszenia: 1742452015-11-02 23:59Wyniki naboru2015-10-19
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2015-11-23
11:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu 2016-02-11Wyniki naboru2016-01-28
07:30
Bonich Iwona
2016-02-23
12:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora ds. reagowania kryzysowego - dyżurnego2016-02-12Wyniki naboru2016-02-01
07:30
Bonich Iwona
2016-04-07
11:29
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji 2016-04-22Wyniki naboru2016-04-13
00:00
Sykut Natalia
2016-04-29
12:41
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-04-27Wyniki naboru2016-04-13
07:00
Bonich Iwona
2016-05-11
08:29
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów, Budżetu i Certyfikacji 2016-04-29Wyniki naboru2016-04-18
00:00
Sykut Natalia
2016-05-12
13:21
Sykut Natalia
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w •Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Księgowości i Budżetu 2016-05-02 23:59Wyniki naboru2016-04-18
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-05-19
08:09
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2016-05-04 23:59Wyniki naboru2016-04-18
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-06-06
08:35
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw prowadzenia postępowań administracyjnych w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 2016-05-06 23:59Wyniki naboru2016-04-22
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-05-25
10:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej oraz przedsiębiorców wykonujących prace geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej 2016-05-12Wyniki naboru2016-04-29
00:00
Sykut Natalia
2016-05-25
10:51
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości 2016-05-12Wyniki naboru2016-04-29
00:00
Sykut Natalia
2016-07-07
08:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 1804732016-05-12 23:59Wyniki naboru2016-04-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-07-07
08:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 1804852016-05-13 23:59Wyniki naboru2016-04-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-06-30
08:15
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 1804772016-05-16Wyniki naboru2016-05-02
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-07-07
10:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-05-23Wyniki naboru2016-05-09
15:00
Bonich Iwona
2016-06-06
14:40
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora w •Biurze Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych- Oddział Administracyjny nr ogłoszenia 1810332016-05-30 23:59Wyniki naboru2016-05-17
07:30
Koziarska Małgorzata
2016-06-28
09:30
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku archiwisty w Biurze Organizacji i Kadr2016-06-15Wyniki naboru2016-06-09
07:30
Bonich Iwona
2016-06-30
13:44
Bonich Iwona
Nabór na wolne stanowisko operatora numerów alarmowych w CPR w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2016-06-28Wyniki naboru2016-06-14
07:30
Bonich Iwona
2016-07-20
15:08
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli nad realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, usamodzielnień pełnoletnich wychowanków i adopcji, w tym kontroli nad działalnością placówek opiekuńczo – wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2016-06-29Wyniki naboru2016-06-15
09:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-07-19
08:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami - regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- ogłoszenie nr 16942016-08-03 23:59Wyniki naboru2016-07-20
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw gospodarki nieruchomościami - przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – ogłoszenie nr: 16882016-08-03 23:59Wyniki naboru2016-07-20
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw: nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 1721 2016-08-04 23:59Wyniki naboru2016-07-21
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:42
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 17302016-08-04 23:59Wyniki naboru2016-07-21
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-08-03
13:49
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - ogłoszenie nr: 24052016-08-25 23:59Wyniki naboru2016-08-11
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2016-10-25
11:45
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.