Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 577942019-12-09Lista kandydatów2019-11-25
14:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-01-23
11:12
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -57677 2019-12-05Lista kandydatów2019-11-21
09:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-01-23
11:04
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: programów rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 589682020-01-10Lista kandydatów2019-12-20
12:31
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-01-23
11:03
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami –w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -578122019-12-09Lista kandydatów2019-11-25
14:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-01-23
11:01
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami –w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -577952019-12-09Lista kandydatów2019-11-25
14:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2020-01-23
10:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 58768 na stanowisko inspektor wojewódzki do spraw: sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2020-01-07Wyniki naboru2019-12-17
09:39
Branicka Katarzyna
2020-01-23
10:06
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 58874 na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2020-01-15Wyniki naboru2019-12-19
09:23
Branicka Katarzyna
2020-01-23
09:35
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 60059 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2020-02-05Ogłoszenie o naborze2020-01-23
09:02
Branicka Katarzyna
2020-01-23
09:02
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 59910 na stanowisko informatyka ds. obsługi serwisu teleinformatycznego w Biurze Obsługi Urzędu2020-01-30Ogłoszenie o naborze2020-01-20
08:48
Branicka Katarzyna
2020-01-20
08:48
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 59871 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działalności podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-01-31Ogłoszenie o naborze2020-01-20
08:39
Branicka Katarzyna
2020-01-20
08:39
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 58613 na stanowisko starszego inspektora do spraw prowadzenia prac związanych z budową Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-01-07Wyniki naboru2019-12-12
10:09
Branicka Katarzyna
2020-01-17
09:01
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 59836 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli wewnętrznej i zewnętrznej w Urzędzie w Wydziale Prawnymi Nadzoru2020-01-27Ogłoszenie o naborze2020-01-17
08:12
Branicka Katarzyna
2020-01-17
08:48
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 58373 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2019-12-16Wyniki naboru2019-12-06
09:00
Branicka Katarzyna
2020-01-15
12:47
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 59535 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji programów rządowych z zakresu pieczy zastępczej oraz programów rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia 2020-01-28Ogłoszenie o naborze2020-01-14
08:33
Branicka Katarzyna
2020-01-14
08:33
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 59453 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2020-01-24Ogłoszenie o naborze2020-01-10
07:54
Branicka Katarzyna
2020-01-10
07:54
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Operatora Numerów Alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu2019-12-20Wyniki naboru2019-12-09
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2020-01-09
15:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz przedłużania wiz w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – na zastępstwo 580882019-12-06Wyniki naboru2019-11-29
14:35
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-12-20
12:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 573372019-11-29Wyniki naboru2019-11-15
14:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-12-19
14:40
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw programów rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -573402019-11-29Wyniki naboru2019-11-15
13:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-12-19
14:39
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 57815 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2019-12-04Wyniki naboru2019-11-25
08:48
Branicka Katarzyna
2019-12-10
09:29
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 56786 na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw: konsultantów wojewódzkich w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2019-11-15Wyniki naboru2019-11-05
08:24
Branicka Katarzyna
2019-11-29
13:03
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 57792 na zastępstwo 2019-12-09Ogłoszenie o naborze2019-11-25
14:14
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-25
14:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 56297 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i nadzoru działania organów administracji geodezyjnej i kartograficznej w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2019-11-04Wyniki naboru2019-10-24
08:07
Branicka Katarzyna
2019-11-21
12:35
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 56109 na zastępstwo 2019-11-05Wyniki naboru2019-10-22
14:39
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-21
11:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 55430 z dnia 8 października 2019 r.na stanowisko: inspektor wojewódzki do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2019-10-31Wyniki naboru2019-10-08
08:28
Branicka Katarzyna
2019-11-15
12:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 55139 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2019-10-25Wyniki naboru2019-10-03
13:00
Branicka Katarzyna
2019-11-14
14:46
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Programie INTERREG V-A Republika Czeska –Polska w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 551592019-10-21Wyniki naboru2019-10-08
11:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-12
15:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na stanowisku starszy inspektor do spraw: ewidencji księgowej wydatków, pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz rozliczeń wyjazdów służbowych w Biurze Obsługi Urzędu nr. 55228.2019-10-22Wyniki naboru2019-10-07
00:00
Micherda Agnieszka
2019-11-12
15:18
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: programów rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 551622019-10-21Wyniki naboru2019-10-08
12:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-12
15:07
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 56005 na stanowisko inspektora do spraw kontroli i prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2019-10-25Wyniki naboru2019-10-18
08:44
Branicka Katarzyna
2019-11-08
11:40
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami – przekazywanie kościelnym osobom prawnym gruntów rolnych Skarbu Państwa w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -551582019-10-21Wyniki naboru2019-10-08
11:45
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-07
14:04
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno - budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -551652019-10-21Wyniki naboru2019-10-08
12:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-06
14:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Kontroler Krajowy w Programie INTERREG V-A Republika Czeska –Polska w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości – 55161- na zastępstwo 2019-10-21Wyniki naboru2019-10-08
11:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-06
14:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 551632019-10-21Wyniki naboru2019-10-08
12:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-06
14:23
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -51174 na zastępstwo2019-08-02Wyniki naboru2019-07-19
14:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-11-06
14:22
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na stanowisko kasjera w Biurze Obsługi Urzędu (na zastępstwo)2019-09-23Wyniki naboru2019-09-13
08:12
Micherda Agnieszka
2019-10-10
12:46
Bach-Starzecka Edyta
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 534962019-09-18Wyniki naboru2019-09-04
11:43
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-10-08
15:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, edukacji prawnej oraz wsparcia osób starszych w woj opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 529402019-09-06Wyniki naboru2019-08-26
08:57
Branicka Katarzyna
2019-10-07
09:35
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 52544 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia2019-08-26Wyniki naboru2019-08-14
09:07
Branicka Katarzyna
2019-10-07
09:30
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział Paszportów- 539162019-09-24Wyniki naboru2019-09-11
08:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-10-04
08:56
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze nr 53052 na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw kontroli i prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia ZASTĘPSTWO ZA NIEOBECNEGO PRACOWNIKA2019-09-13Wyniki naboru2019-08-30
08:14
Branicka Katarzyna
2019-10-01
12:50
Branicka Katarzyna
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Starszego Inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków w układzie zadaniowym nr 533952019-09-16Wyniki naboru2019-09-02
00:00
Micherda Agnieszka
2019-10-01
12:43
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw audytu wewnętrznego w Zespole Audytu Wewnętrznego - 535272019-09-18Lista kandydatów2019-09-04
11:51
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-09-23
14:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 518642019-08-16Wyniki naboru2019-08-02
11:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-09-13
09:39
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami- regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -519492019-08-16Wyniki naboru2019-08-02
10:20
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-09-13
09:36
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: Programów Rządowych w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -514062019-08-07Wyniki naboru2019-07-24
12:08
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-09-13
09:32
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 535002019-09-18Ogłoszenie o naborze2019-09-04
11:38
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-09-04
11:38
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty w Oddziale Organizacji i Zarządzania Dokumentami2019-08-09Wyniki naboru2019-07-30
00:00
Micherda Agnieszka
2019-08-30
09:05
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków w Biurze Obsługi Urzędu Ogłoszenie nr 50644 2019-07-24Wyniki naboru2019-07-10
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2019-08-29
13:03
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze nr 50790 na stanowisko inspektora do spraw planowania i realizacji budżetu Wojewody 2019-07-29Wyniki naboru2019-07-12
00:00
Bach-Starzecka Edyta
2019-08-23
11:28
Bach-Starzecka Edyta
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.