Ogłoszenia o naborach - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Zapisz
TytułTermin przyjmowania zgłoszeńEtapData publikacjiOstatnie zmiany
Nabór na stanowisko starszego inspektora do spraw ewidencji księgowej wydatków w Biurze Obsługi Urzędu nr 466042019-05-10Wyniki naboru2019-04-25
00:00
Micherda Agnieszka
2019-05-20
11:04
Bonich Iwona
Nabór na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków 475122019-05-22Ogłoszenie o naborze2019-05-15
00:00
Micherda Agnieszka
2019-05-14
15:13
Micherda Agnieszka
Nabór na stanowisko inspektora do spraw: obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - Oddział do Spraw Cudzoziemców – zastępstwo za nieobecnego pracownika 47513.2019-05-22Ogłoszenie o naborze2019-05-15
00:00
Micherda Agnieszka
2019-05-14
14:58
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 448532019-04-05Wyniki naboru2019-03-22
11:29
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-05-10
15:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami- regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -448512019-04-05Wyniki naboru2019-03-22
11:33
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-05-10
15:11
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze nr 45819 z dnia 08 kwietnia 2019 r. na wolne stanowisko pracy w służbie cywilnej Inspektora wojewódzkiego do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac 2019-04-19Wyniki naboru2019-04-08
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-05-09
14:32
Bonich Iwona
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko, w służbie cywilnej Starszego inspektora do spraw: kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac - nr 45817 z 08.04.20192019-04-19Wyniki naboru2019-04-08
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-05-09
14:29
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 448542019-04-09Lista kandydatów2019-03-26
13:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-05-07
07:47
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Nabór na Kierownika Oddziału Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia nr 45608 2019-04-15Wyniki naboru2019-04-04
12:33
Micherda Agnieszka
2019-04-30
14:50
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na starszego inspektora do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - na zastępstwo – 465452019-05-14Ogłoszenie o naborze2019-04-30
11:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-04-30
11:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: administracji architektoniczno- budowlanej I instancji w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -465512019-05-14Ogłoszenie o naborze2019-04-30
11:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-04-30
11:21
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko w służbie cywilnej inspektora wojewódzkiego do spraw: realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - Oddział Nadzoru i Kontroli Pomocy Społecznej - zastępstwo za nieobecnego pracownika nr 45599 z dnia 04 kwietnia 2019 r.2019-04-15Wyniki naboru2019-04-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-04-30
09:44
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: sprawowania nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa z zakresu pomocy społecznej, wydawania zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej i placówek zapewniających całodobową opiekę oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych w woj. opolskim w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia- 465542019-05-09Ogłoszenie o naborze2019-04-25
10:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-04-25
10:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektora do spraw: administrowania nieruchomościami Biuro Obsługi Urzędu - Oddział Inwestycji i Administracji - nr 45014 z 23.03.192019-04-05Wyniki naboru2019-03-23
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-04-18
11:50
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2019-04-25Ogłoszenie o naborze2019-04-11
00:00
Bonich Iwona
2019-04-11
07:44
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy inspektor wojewódzki do spraw: zamówień publicznych i składników majątkowych Biuro Obsługi Urzędu Oddział Inwestycji i Administracji nr ogłoszenia 44023 z 07.03.2019 2019-03-26Wyniki naboru2019-03-07
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-04-09
12:29
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami i mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 426962019-02-27Wyniki naboru2019-02-13
11:06
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-04-03
13:36
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na starszego inspektora do spraw: zagospodarowania przestrzennego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - na zastępstwo – 426922019-02-27Wyniki naboru2019-02-13
11:09
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-04-03
13:25
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie wolnego stanowiska pracy w służbie cywilnej Inspektora wojewódzkiego do spraw: zarządzania zasobami ludzkimi i kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac - nr 43233 z dnia 21 lutego 2019 r.2019-03-06Wyniki naboru2019-02-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-03-28
15:09
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie naboru na stanowisko w służbie cywilnej Starszy inspektor do spraw: kadr w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Kadr i Płac nr ogłoszenia 43218 z dnia 21 lutego 2019 r.2019-03-06Wyniki naboru2019-02-21
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-03-27
10:13
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, programów polityki zdrowotnej i oceny potrzeb zdrowotnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 430372019-03-05Wyniki naboru2019-02-19
10:13
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-26
12:29
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw realizacji zadań z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej oraz realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 430382019-03-05Wyniki naboru2019-02-19
10:26
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-26
12:27
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia – nr 43036 - na zastępstwo2019-02-26Wyniki naboru2019-02-19
09:46
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-26
12:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -448452019-04-05Ogłoszenie o naborze2019-03-22
11:23
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-22
11:23
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - ogłoszenie nr 42825 z 14.02.20192019-02-28Wyniki naboru2019-02-14
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-03-13
11:57
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi obywateli państw Unii Europejskiej i legalizacji pobytu stałego cudzoziemców w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców– na zastępstwo-430412019-02-25Wyniki naboru2019-02-19
11:32
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-13
11:37
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz weryfikowania braków formalnych wniosków w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców- na zastępstwo - 430552019-02-25Wyniki naboru2019-02-19
11:41
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-03-13
11:34
Micherda Agnieszka
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora ds. planowania i realizacji budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu2019-02-22Wyniki naboru2019-02-08
00:00
Bonich Iwona
2019-03-04
15:03
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-02-14Wyniki naboru2019-01-31
00:00
Bonich Iwona
2019-03-04
09:08
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko operatora numerów alarmowych (CPR) w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2019-02-12Wyniki naboru2019-01-29
00:00
Bonich Iwona
2019-03-01
13:54
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanowisku w służbie cywilnej zastępcy kierownika Oddziału Obsługi Urzędu nr 41450 z 23.01.20192019-02-15Wyniki naboru2019-01-23
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-02-27
09:32
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Opolu2019-02-11Wyniki naboru2019-01-28
00:00
Bonich Iwona
2019-02-25
14:36
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanoiwsku pracy inspektor do spraw: kancelaryjnych w Biurze Obsługi Urzędu - Oddział Organizacji i Zarządzania Dokumentami nr ogłoszenia 40987 z 15.01.2019 r.2019-01-25Wyniki naboru2019-01-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-02-15
08:27
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o wolnym stanoiwsku w służbie cywilnej inspektora do spraw: organizacyjnych w Wydziale Prawnym i Nadzoru - Oddział Organizacji ,Kontroli i Skarg - nr ogłoszenia 40980 z 15.01.20192019-01-25Wyniki naboru2019-01-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-02-07
09:58
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s kontroli finansowej w Wydziale Finansów i Budżetu2019-02-22Ogłoszenie o naborze2019-02-08
00:00
Bonich Iwona
2019-02-07
07:26
Bonich Iwona
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w służbie cywilnej informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju, Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 41001 z 15.01.20192019-01-25Lista kandydatów2019-01-15
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-02-04
12:49
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw: gospodarki nieruchomościami- regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 417272019-02-12Ogłoszenie o naborze2019-01-29
00:00
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-25
14:58
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami – przekazywanie mienia (nieruchomości) Skarbu Państwa na rzecz właściwych terytorialnie gmin (komunalizacja) w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości-395572018-12-28Wyniki naboru2018-12-14
12:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-24
11:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości -395562018-12-28Wyniki naboru2018-12-14
12:37
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-24
11:55
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 395492018-12-28Wyniki naboru2018-12-14
12:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-16
14:59
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 395522018-12-28Wyniki naboru2018-12-14
12:53
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-16
14:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie naboru na stanowisko pracy referenta prawnego w Wydziale Prawnym i Nadzoru - nr 39045 z 4.12.2018 r.2018-12-18Wyniki naboru2018-12-04
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-01-16
13:00
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw zdrowia publicznego i oceny wniosków inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia -388162018-12-14Wyniki naboru2018-11-30
15:24
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2019-01-11
14:56
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko w służbie cywilnej starszego inspektora wojewódzkiego do spraw: zamówień publicznych oraz inwestycji i remontów w Oddziale Inwestycji i Administracji Biura Obsługi Urzędu - nr ogłoszenia 39118 z dnia 05.12.2018 r.2018-12-19Wyniki naboru2018-12-05
00:00
Koziarska Małgorzata
2019-01-10
07:56
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw organizacyjnych oraz postępowań administracyjnych w zakresie osób niepełnosprawnych w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - 38402 2018-12-07Wyniki naboru2018-11-23
10:10
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-12-27
12:28
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie naboru na stanowisko informatyka do spraw: obsługi serwisu teleinformatycznego w Oddziale Informatyki i Rozwoju, Biura Obsługi Urzędu - nr 37890 z dnia 16.11.20182018-11-30Wyniki naboru2018-11-16
00:00
Koziarska Małgorzata
2018-12-10
15:12
Koziarska Małgorzata
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego d/s planowania i organizacji systemu obrony cywilnej w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego2018-11-23Wyniki naboru2018-11-09
00:00
Bonich Iwona
2018-12-06
10:28
Bonich Iwona
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 367032018-11-09 23:59Wyniki naboru2018-10-26
10:25
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-12-03
14:18
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw gospodarki nieruchomościami i mienia zabużańskiego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości –367292018-11-09Wyniki naboru2018-10-26
11:47
Micherda Agnieszka
2018-12-03
14:17
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Ogłoszenie o naborze na stanowisko starszego inspektora do spraw infrastruktury wodnej w rolnictwie, infrastruktury drogowej oraz wykorzystania dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w szczególności w działalności rolniczej w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości- 367082018-11-09Wyniki naboru2018-10-26
10:57
Hojczyk-Walasik Aleksandra
2018-12-03
14:16
Hojczyk-Walasik Aleksandra
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.