Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-02-11
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaOpolskiego Kuratora Oświaty w Opolu
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

         Wojewoda Opolski

                                              ogłasza konkurs na stanowisko

                                         Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie, stopień nauczyciela mianowanego lub nauczyciela dyplomowanego oraz  co najmniej siedmioletni staż pracy w charakterze nauczyciela.
 2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1. Uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z pisemną koncepcją realizacji zadań nadzoru pedagogicznego, a  także organizacji działania Kuratorium Oświaty w Opolu,
  2. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o stażu pracy pedagogicznej,
  3. akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
  4. dyplom ukończenia studiów wyższych magisterskich i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe,
  5. aktualne zaświadczenie lekarskie wydane przez specjalistę medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
  6. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168  j.t.),
  7. pisemne oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 j.t. ze zm.), w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko kuratora oświaty.
  8. pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowania karne ani dyscyplinarne.
 3. Do ofert mogą być dołączone opinie lub rekomendacje z miejsc pracy z ostatnich 7 lat.
 4. W przypadku składania kopii dokumentów lub ich odpisów konieczne jest poświadczenie ich zgodności z oryginałem przez uprawnione organy lub instytucje.
 5. Oferty należy składać w sekretariacie Wojewody Opolskiego lub przesłać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem ”KONKURS NA KURATORA OŚWIATY” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres :

          Wojewoda Opolski  45-082 Opole, ul. Piastowska 14.

 

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana  przez Wojewodę Opolskiego.

O terminowości złożenia ofert przesłanych pocztą decydować będzie data stempla pocztowego. Oferty złożone po terminie lub niekompletne zostaną odrzucone.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Wyniki naboru

WYNIKI KONKURSU

 

W wyniku zakończonego konkursu na stanowisko Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu Komisja Konkursowa wskazała Pana Michała Sieka na kandydata na stanowisko Opolskiego Kuratora Oświaty w Opolu.

 

                                                       Opole, dnia 23 lutego 2016 r.

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 2179

Data wytworzenia: 2016-01-28 07:38:19
Data publikacji: 2016-01-28 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2016-02-23 12:59:04

Historia zmian artykułu:
2016-02-23 12:59:04 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v2
2016-01-28 07:40:25 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.