Ogłoszenie na stanowisko informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie na stanowisko informatyka w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2015-07-24
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainformatyk
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

 • Ogłoszenie nr: 171138
 • Data ukazania się ogłoszenia: 13 lipca 2015 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • informatyk
 • w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Centrum Powiadamiania Ratunkowego.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

Wymiar etatu: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul.Piastowska 14
45-082 Opole

Miejsce wykonywania pracy:

 • Opole
 • Opolski Urząd Wojewódzki
  ul.Oleska 123
  45-233 Opole

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • aktualizowanie bazy danych w systemie teleinformatycznym Systemu Powiadamiania Ratunkowego (SPR)
 • zarządzanie dostępem użytkowników do systemu powiadamiania ratunkowego w celu nadania uprawnienia użytkownikom, przygotowania karty do logowania, sprawdzenia daty ważności wgranych na karty certyfikatów upoważniających do logowania się do systemu, aktualizacji w systemie listy użytkowników
 • monitorowanie parametrów pracy urządzeń technicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, UPS-u, agregatu prądotwórczego, urządzeń klimatyzacyjnych w serwerowni, systemu monitoringu, urządzeń radiowych w CPR
 • przygotowywanie kopii nagrań dla potrzeb podmiotów zewnętrznych, obsługiwanie rejestratora rozmów w CPR
 • wykonywanie obsługi teleinformatycznych stanowiska lekarza koordynatora ratownictwa medycznego
 • współpracowanie z Centrum Technicznym Systemu Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

1.Wyjazdy krajowe.
2.Nietypowe godziny pracy (dyżury).
3.Reprezentowanie urzędu na zewnątrz.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

 • wykształcenie: średnie informatyczne lub telekomunikacyjne.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego
 • pozostałe wymagania niezbędne:
  • znajomość ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego,
  • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
  • znajomość o ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
  • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
  • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych, lub wyrażenie zgody na poddanie się sprawdzającej
  • umiejętność pracy w zespole
  • dyspozycyjność,
  • komunikatywność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • szybkie podejmowanie decyzji
  • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

wymagania dodatkowe

 • 0,5 roku doświadczenie w pracy w administracji publicznej, w obszarze systemu powiadamiania ratunkowego.
 • przeszkolenia z sieci teleinformatycznej, łączności radiowej
 • umiejętność szybkiego uczenia się,
 • samoorganizacja pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • kopia dokumentu potwierdzającego pracę na stanowisku administratora lub programisty lub serwisanta informatycznego.

Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin składania dokumentów:

24-07-2015

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy oraz nr ogłoszenia "

Inne informacje:

Lista kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładkach: praca w Urzędzie-wykaz kandydatów spełniających wymagania oraz na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Niewykorzystane oferty kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2700.- złotych brutto.
Dodatkowe informacje: (077) 4216-830 lub (077) 4524-255

Wykaz osób spełniających wymagania

                                                                    Lista

           kandydatów spełniających wymogi na stanowisko informatyka

                              w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

                  w Wydziale Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego.

                             Nr Ogłoszenia 171138 z dnia 13 lipca 2015r.

 Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 19 sierpnia  2015 r. o godz. 9:00 do sali Osmańczyka, znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na pisemny test wiedzy.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: 77 42-16-830 lub 832.

l.p.

nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Fobke Tomasz

Opole

2.

Kłodziński Mariusz

Opole

Wyniki naboru

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzeniu naboru na stanowisko, informatyka w Centrum Powiadamiania Ratunkowego, nie wybrała kandydata, gdyż nie spełniał wszystkich wymogów zawartych w ogłoszeniu (nie wykazał się niezbędną wiedzą na stanowisko informatyka).    

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 1698

Data wytworzenia: 2015-07-09 08:00:54
Data publikacji: 2015-07-13 07:30:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2015-09-14 11:14:41

Historia zmian artykułu:
2015-09-14 11:14:41 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-08-19 10:53:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-08-11 08:17:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-08-11 08:15:02 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2015-08-10 12:27:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.