Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowiska operatorów numerów alarmowych w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2016-09-09
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaoperator numerów alarmowych
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

 operatora numerów alarmowych

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Opolu, ul. Oleska 123

Liczba etatów: 3

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole

 

Miejsce wykonywania pracy:

Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Oleska 123
45-233 Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy

  1. .Odbiór zgłoszenia alarmowego od osoby zgłaszającej
  2. . Zarejestrowanie zgłoszenia alarmowego w systemie teleinformatycznym.
  3. .Uzyskanie informacji o:

  - rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,

 - miejscu zdarzenia lub zagrożenia,

 - liczbie osób poszkodowanych lub będących w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego,

 - danych osoby zgłaszającej obejmujących imię, nazwisko oraz numer telefonu, jeżeli je podała, na wypadek konieczności

    uzyskania dodatkowych informacji o zdarzeniu lub zagrożeniu,

 - innych istotnych okolicznościach zdarzenia lub zagrożenia, umożliwiających podjęcie czynności przez podmioty ratownicze,

 - potwierdzenie osobie zgłaszającej przyjęcia zgłoszenia alarmowego,

 - przekazanie zgłoszenia alarmowego za pośrednictwem systemu, teleinformatycznego właściwemu dyspozytorowi lub

    dyspozytorom podmiotów ratowniczych,

 - przekierowanie połączenia telefonicznego do dyspozytora medycznego w przypadku wymagającym zapewnienia pomocy 

    osobie znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia  zdrowotnego,

 - poinformowanie osoby zgłaszającej o przekazaniu zgłoszenia alarmowego do odpowiedniego podmiotu ratowniczego lub

   podmiotów ratowniczych zgodnie z kwalifikacją rodzaju zdarzenia lub zagrożenia,

 - odbiór potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia alarmowego przez właściwego dyspozytora.

4. Zapewnienie obsługi zgłoszeń obcojęzycznych kierowanych na numery alarmowe.

5. Zapewnienie wymiany informacji pomiędzy lekarzem koordynatorem ratownictwa medycznego, dyspozytorami Państwowej

   Straży Pożarnej i ratownictwa medycznego oraz wymianę informacji pomiędzy centrami i dyspozytorami innych podmiotów oraz

   jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania systemu powiadamiania ratunkowego na podstawie odrębnych

  przepisów.

Wymagania konieczne

- wykształcenie, co najmniej średnie.

- posługiwanie się, co najmniej jednym językiem obcym w stopniu komunikatywnym.

Wymagania dodatkowe:

- umiejętność obsługi komputera,

- odporność na stres,

- dyspozycyjność,

- znajomość ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego( Dz. U.  z 2013r., poz.1635 z późn. zm.)

 oraz  rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia  28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania

 centrów powiadamiania ratunkowego (Dz. U z 2014, poz.574).

Osoby zainteresowane pracą w CPR (po zakwalifikowaniu) zostaną skierowane na specjalistyczne szkolenie dla operatorów numerów alarmowych.

Ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia jest obligatoryjnym spełnieniem wymogów prawnych zatrudnienia na etacie operatora numeru alarmowego.

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzane będą m.in. scenki sytuacyjne z zakresu pracy operatora w języku obcym zadeklarowanym przez kandydata

Informacje dodatkowe:

- stanowisko zaliczone jest do grupy stanowisk spoza korpusu służby cywilnej, praca w systemie zmianowym 12/24 h,

- praca przez 365 dni w roku - centrum funkcjonuje również w dni wolne, niedzielę i święta,

- proponowane wynagrodzenie zasadnicze 2376 zł brutto.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- kopia dowodu osobistego,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo i niekaralności za umyślne przestępstwo skarbowe,

- oświadczeniu kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- życiorys/CV i list motywacyjny ze wskazanym językiem obcym, z którego kandydat będzie odpytywany w trakcie procesu

  rekrutacji,

- kopie innych dokumentów i oświadczeń.

Termin składania dokumentów:

                9.09.2016 r.

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 251
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem " oferta pracy "

Inne informacje:

Lista kandydatek/kandydatów zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bip.opole.uw.gov.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW ( II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydatki/kandydaci mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Dodatkowe informacje pod nr 77/421-68- 30 lub 77/45-24-302  

Wykaz osób spełniających wymagania

Lista   kandydatów

                  spełniających wymogi na stanowisko operatora numerów alarmowych

w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

                  w Wydziale Bezpieczeństwa  i Zarządzania Kryzysowego.

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 21 września  2016 r. o godz. 9:00 do sali 203, znajdującej się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14, na test wiedzy.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr tel.: (077) 4216-830, lub 4524-255

 

l.p

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

1.

Cupał Magdalena

Opole

2.

Kotulla Michael

Sławice

3.

Kozioł Kevin

Korfantów

4.

Mirecki Przemysław

Opole

5.

Puchowski Adam

Strzeleczki

6.

Walkiewicz Agnieszka

Opole

Wyniki naboru

                      Wyniki naboru na stanowisko operatora numerów alarmowych

                                  w  Centrum Powiadamiania Ratunkowego

                       w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

W  wyniku  przeprowadzonej  rekrutacji, w  dniu  21 września 2016r., Komisja  postanowiła wskazać PanaKozioła Kevina zamieszkałego w Korfantowie oraz Pana Michaela Kotullę zamieszkałego w Sławicach,  jako spełniających wymagania, do  zatrudnienia na stanowisku operatora numerów alarmowych.  

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Bonich Iwona
Wprowadził(a): Bonich Iwona
Opublikował(a): Bonich Iwona
Liczba wyświetleń: 2136

Data wytworzenia: 2016-08-26 12:37:04
Data publikacji: 2016-08-29 07:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Bonich Iwona
Data ostatniej zmiany: 2016-09-21 13:32:34

Historia zmian artykułu:
2016-09-21 13:32:34 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-09-21 13:12:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-09-13 12:18:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1
2016-09-13 12:16:30 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v2
2016-08-26 12:46:24 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Bonich Iwona, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.