Ogłoszenie o naborze na stanowisko administratora ds. integracji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – poza korpusem - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko administratora ds. integracji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – poza korpusem
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2018-09-21
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaadministrator
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie naboru z dnia 17 września 2018 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

 poszukuje kandydata na stanowisko:


administrator ds. integracji

 

Zatrudnienie na czas realizacji projektu pn. „Razem dla integracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji tj. do 31.12.2018 r.

 

Liczba etatów:  2

Miejsce pracy:

Opolski Urząd Wojewódzki

ul. Piastowska 14
45-082 Opole

Zadania realizowane na stanowisku pracy:

- Kompleksowa obsługa Punktu Informacyjno-Doradczego pod względem organizacyjnym oraz merytorycznym tj. poprzez udzielenie informacji dot. możliwości wsparcia w ramach realizowanego projektu;

- Weryfikacja grupy docelowej projektu. Rejestracja uczestników projektu na szkolenia, porady indywidualne realizowane w ramach projektu;

- Udzielanie informacji na bieżąco cudzoziemcom związanych z ich adaptacją w środowisku lokalnym, a w przypadku tematów wymagających konsultacji specjalistycznych, przekierowanie pytań do właściwych instytucji i monitowanie udzielenia odpowiedzi. Udzielanie odpowiedzi w języku zrozumiałym dla klientów;

- Wyjazdy poza miejsce funkcjonowania Punktu celem dotarcia z ofertą do jak największej ilości osób z grupy docelowej;

- Obsługa portalu społecznościowego poprzez umieszczanie bieżących informacji, zdjęć, filmików z działania Punktu;

- Pomoc cudzoziemcom w kontaktach z instytucjami i w rozwiązywaniu problemów związanych z funkcjonowaniem w Polsce, pomoc w realizowaniu spraw urzędowych i prawnych (np. pomoc w dostępie do placówek służby zdrowia, udzielanie informacji na temat możliwości skorzystania z usług medycznych, wsparcie w zakresie dostępu do rynku pracy, udzielanie informacji na temat  możliwości zarobkowych, pomoc w zapisaniu dzieci do placówek oświatowych);

- Opracowywanie i prowadzenie bazy danych uczestników projektów. Weryfikacja bazy danych z Uniwersytetem Opolskim – partnerem projektu;

- Tworzenie dokumentacji wymaganej do prawidłowej realizacji projektu i jej archiwizacja, zgodnie z wytycznymi FAMI. Monitorowanie realizacji wskaźników projektowych;

- Ewidencjonowanie czasu pracy zgodnie z wytycznymi FAMI;

- Przestrzeganie procedur związanych z ochroną danych osobowych uczestników projektu.


Wymagania na stanowisku pracy:

  1. Wykształcenie: średnie
  2. Inne kompetencje, wiedza lub umiejętności:

- komunikatywność,

- łatwość w nawiązywaniu kontaktów, inicjatywa,

- zaangażowanie,

- cierpliwość,

- znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych,

- znajomość ustawy o cudzoziemcach.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  1. Życiorys/CV i list motywacyjny
  2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  5. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  6. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce składania dokumentów

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14, 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie na stanowisko administrator ds. integracji”

termin składania dokumentów:  21 września 2018 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

- Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

- Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

- Kontakt do inspektora ochrony danych: Iwona Baran-Proniewicz - tel. 77 4 524 393 ; mail : iod@.opole.uw.gov.pl

- Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej

- Informacje o odbiorcach danych: Nie będą przekazywane

- Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy  (z uwzględnieniem 3 miesięcy)

Uprawnienia:

- prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej

- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

- Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy oraz art. 26 i nast. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO

- Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 77 4524 606

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko administratora ds. integracji

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 3 października 2018 r. o godz. 8:00 w pokoju 221 znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje 77 45-24-215.

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na administratora ds. integracji w ramach projektu pn. „Razem dla integracji” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji
i Integracji w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wybrane osoby:

1. Sylwia KUZNIK zam. Kosorowice;

2.Joanna ZACZYK zam. Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 849

Data wytworzenia: 2018-09-17 14:34:08
Data publikacji: 2018-09-17 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2018-10-10 15:03:27

Historia zmian artykułu:
2018-10-10 15:03:27 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2018-10-01 14:56:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2018-10-01 14:55:51 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.