Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty w Oddziale Organizacji i Zarządzania Dokumentami - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko archiwisty w Oddziale Organizacji i Zarządzania Dokumentami
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2019-08-09
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskaarchiwista
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko: 
archiwisty w Oddziale Organizacji i Zarządzania Dokumentami.

Liczba etatów:  1  

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

Adres urzędu:

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: 

- przyjmowanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej, w tym dokumentacji elektronicznej od poszczególnych wydziałów,

- opracowywanie przyjętej dokumentacji, prowadzenie jej ewidencji oraz przechowywanie i zabezpieczanie,

- udostępnianie i wypożyczanie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz prowadzenie kwerend w aktach znajdujących się w Archiwum,

- porządkowanie przechowywanej dokumentacji, przyjętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym oraz prowadzenie jej ewidencji,

- przeprowadzanie skontrum dokumentacji,

- inicjowanie brakowania akt, dla których upłynął okres przechowywania oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,

- przygotowanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego Archiwum Państwowego,

- udzielanie instruktażu pracownikom Urzędu w zakresie archiwizacji akt oraz archiwizacji dokumentów elektronicznych.

 

Wymagania na stanowisku pracy:

wykształcenie średnie

- znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń do ustawy,

- znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie,

- umiejętność obsługi komputera.

 

Wymagania dodatkowe:

- znajomość aplikacji Access,

- udokumentowane przeszkolenie z zakresu archiwistyki. 

 

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

  1. Życiorys/CV i list motywacyjny
  2. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  4. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  5. Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Miejsce składania dokumentów

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego; pok. 251

Piastowska 14 , 45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy: ogłoszenie na stanowisko ....”

 

Termin składania dokumentów: 9.08.2019

Dane osobowe - klauzula informacyjna

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Administrator danych i kontakt do niego: Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Wojewoda Opolski, którego siedzibą jest Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 

Kontakt do inspektora ochrony danych: W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres mail : iod@.opole.uw.gov.pl, lub listownie na adres: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.

 

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy.

Informacje o odbiorcach danych: Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim.

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego  samego stanowiska).

Uprawnienia:

prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych; żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 Kodeksu pracy  w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane.

 

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje tel. 77 4524 207

 

Wykaz osób spełniających wymagania

Termin naboru na stanowisko archiwisty w Wydziale Biura Obsługi Urzędu

– ogłoszenie z dnia 9 sierpnia 2019 r.

 

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 r. o godz. 9:00
w pokoju 203 znajdującym się na II piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Opolu, ul. Piastowska 14.

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-215.

Wyniki naboru

Wybrano kandydatkę: Alicja Walewska, Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Micherda Agnieszka
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka
Opublikował(a): Micherda Agnieszka
Liczba wyświetleń: 846

Data wytworzenia: 2019-07-29 15:17:51
Data publikacji: 2019-07-30 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Micherda Agnieszka
Data ostatniej zmiany: 2019-08-30 09:05:23

Historia zmian artykułu:
2019-08-30 09:05:23 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-08-21 12:58:47 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v2
2019-08-21 12:58:09 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1
2019-08-08 14:33:31 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Micherda Agnieszka, v1

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.