Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-02-14
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 8007 z dnia 02 lutego 2017 r.
WYMIAR ETATU: 1
STANOWISKA: 1
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
inspektor do spraw finansowo-księgowych budżetu Wojewody w Wydziale Finansów i Budżetu
Praca na czas zastępstwa nieobecnego pracownika.


MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:
Opole
ADRES URZĘDU:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
WARUNKI PRACY
Praca w siedzibie Urzędu.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
ZAKRES ZADAŃ
• Przygotowywanie dyspozycji o uruchomieniu środków finansowych dla dysponentów budżetu Wojewody, dotacji dla samorządów na zadania wykonywane przez gminy, powiaty i województwo, pozostałych jednostek sektora finansów publicznych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz stowarzyszeń w ramach przydzielonych działów gospodarki narodowej na każdy rok budżetowy
• Weryfikowanie sprawozdawczości budżetowej o stanie należności i zobowiązań, o dotacjach i wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, z realizacji budżetu środków europejskich przedkładaną przez jednostki podległe Wojewodzie oraz jednostki samorządu terytorialnego
• Obsługa Informatycznego Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR
• Opracowywanie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Wojewody w ramach przydzielonych działów gospodarki narodowej na każdy rok budżetowy
• Sporządzanie miesięcznych zapotrzebowań na środki w ramach obsługiwanych działów gospodarki narodowej
• Wprowadzanie do Systemu finansowo – księgowego planu finansowego wydatków budżetu Wojewody oraz jego zmian, w układzie klasyfikacji budżetowej i zadaniowej wydatków w ramach przydzielonych działów oraz zaangażowania środków dotacyjnych
• Weryfikowanie bilansów przedkładanych przez jednostki podległe Wojewodzie, uczestniczenie w sporządzaniu zbiorczego sprawozdania finansowego tj. rocznego bilansu, rachunku zysków i strat jednostek, zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych podległych Wojewodzie
• Sporządzanie informacji analityczno-statystycznych dotyczących planu i wykonania wydatków budżetu Wojewody w zakresie przydzielonych działów gospodarki narodowej, niezbędnych do bieżących analiz w ciągu roku budżetowego
WYMAGANIA NIEZBĘDNE
• Wykształcenie: średnie
• znajomość przepisów ustawowych i wykonawczych w zakresie finansów publicznych znajomość zasad rachunkowości budżetowej
• znajomość ustawy o jednostkach samorządu terytorialnego znajomość zasad sporządzania sprawozdawczości  budżetowej
• znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa
• znajomość Kodeksu postępowania  administracyjnego
• znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
• znajomość ustawy o służbie cywilnej
• umiejętność obsługi komputera (środowiska MS Office) Posiadanie obywatelstwa polskiego
• Korzystanie z pełni praw publicznych
• Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo   skarbowe
WYMAGANIA DODATKOWE
• Wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne uzupełnione podyplomowymi studiami o kierunku ekonomicznym
• doświadczenie zawodowe: 1 rok na stanowiskach księgowych w sferze finansów publicznych umiejętność komunikacji pisemnej
• umiejętność pracy w zespole
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE
• Życiorys/CV i list motywacyjny
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie  wykształcenia
• Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
• Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
• Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
• Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie  wykształcenia
• Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Dokumenty należy złożyć do: 14 lutego 2017  r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Opolski Urząd Wojewódzki
Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
Piastowska 14
45-082 Opole
z dopiskiem "oferta pracy nr .... "
INNE INFORMACJE:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie,   w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej  6%.
Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
 Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2200 zł.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-283
 

Wykaz osób spełniających wymagania

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 22 lutego 2017 r. o godz. 9:00 do sali im.E.Osmańczyka znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

  1.  

Bonk Katarzyna

Lubliniec

  1.  

Kurtyka Alicja

Kantorowice

  1.  

Łanowska Wioletta

Opole

  1.  

Piotrowska Magdalena

Opole

  1.  

Zięba Ilona

Głubczyce

Wyniki naboru

WYBRANE OSOBY:

Wioletta Łanowska zamieszkała w Opolu

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 1017

Data wytworzenia: 2017-02-01 13:27:44
Data publikacji: 2017-02-02 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Sykut Natalia
Data ostatniej zmiany: 2017-02-22 12:14:56

Historia zmian artykułu:
2017-02-22 12:14:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wyniki
2017-02-17 09:59:07 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, lista kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.