Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 16497 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw: nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości - 16497
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-10-27
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie nr: 16497

Data ukazania się ogłoszenia: 13 października 2017 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

 • Dyrektor Generalny
 • poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
 • inspektor
 • do spraw: nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego
 • Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

WYMIAR ETATU: 1

 • Liczba stanowisk pracy: 1

ADRES URZĘDU

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

 • Opole

WARUNKI PRACY

 

1. Stres związany z przyjmowaniem klientów;

2. Stres związany z prowadzeniem działalności kontrolnej w innych urzędach;

3. Stres związany z występowaniem przed Sądem;

4. Krajowe wyjazdy służbowe

5. Zagrożenia korupcją.

6. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

7. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

Prowadzenie postępowań odwoławczych łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkładanie ich do akceptacji;

Rozpatrywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz uczestniczenie w rozprawach, jako pełnomocnik Wojewody Opolskiego;

Rozpatrywanie, załatwianie skarg i wniosków z zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej;

Przeprowadzanie kontroli starostów jako organ administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego;

Sprawdzanie na bieżąco terminowości wydanych przez starostów, jako organów administracji architektoniczno-budowlanej stopnia powiatowego decyzji na podstawie elektronicznego rejestru wniosków i decyzji;

Prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ruchu budowlanego;

Prowadzenie postępowań nadzwyczajnych łącznie z przygotowaniem projektów decyzji i innych pism dotyczących zakresu działania administracji architektoniczno-budowlanej i przedkładane ich do akceptacji.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 

Wykształcenie: średnie

znajomość ustawy: Prawo budowlane;

znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;

umiejętność czytania dokumentacji projektowej

umiejętność stosowania prawa w praktyce, analitycznego myślenia, pracy w zespole, rozwiązywania

problemów , działania w sytuacjach stresowych;

znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

znajomość ustawy o służbie cywilnej;

obsługa komputera

komunikatywność.

Posiadanie obywatelstwa polskiego

Korzystanie z pełni praw publicznych

Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

WYMAGANIA DODATKOWE

Wykształcenie: wyższe budownictwo, prawo

doświadczenie zawodowe: 3 miesiące W obszarze administracji publicznej lub w budownictwie

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

Życiorys/CV i list motywacyjny

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia

Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 27 października 2017 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Miejsce składania dokumentów:

Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego

pok. 251

Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro). Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową,

pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z

dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w

pozostałym jest dobrowolne.

Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-519.

Wykaz osób spełniających wymagania

 

 

Wykaz osób spełniających wymagania na stanowisko inspektora do spraw nadzoru nad organami administracji architektoniczno-budowlanej stopnia podstawowego
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

- ogłoszenie nr 16497 z dnia 13 października 2017 r.

 

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 21 listopada 2017 r. o godz. 9:00 do pokoju 401 znajdującego się na IV piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na rozmowę kwalifikacyjną.

 

Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

 

l.p.

Nazwisko i imię

Miejsce zamieszkania

 1.  

Gnacy-Witt Monika

Łagiewniki Małe

 1.  

Jęglet Karolina

Opole

 1.  

Jucha Łukasz

Dobrzeń Wielki

 1.  

Kaliciak Anna

Łubniany

 1.  

Kuznik Sylwia

Kosorowice  

 1.  

Sielecka Kaja

Opole

 1.  

Litera Małgorzata

Gliwice

 1.  

Wędzonka Olga

Tomaszów

 

 

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 16497 z dnia 13 października 2017 r.

 

Nazwa stanowiska:

inspektor

Wyniki naboru:

nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Wybrane osoby:

Karolina Jęglet  zam. Opole

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 1045

Data wytworzenia: 2017-10-13 08:13:46
Data publikacji: 2017-10-13 08:14:16
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-11-22 09:23:54

Historia zmian artykułu:
2017-11-22 09:23:54 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.4
2017-11-16 11:38:53 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.2

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.