Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi klienta – wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw obsługi klienta – wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-03-31
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 9382 z dnia 20 marca 2017 r.

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor do spraw obsługi klienta – wydawanie dokumentów paszportowych w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

WYMIAR ETATU: 1

STANOWISKA: 1

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

ADRES URZĘDU:

Opole

ul. Piastowska 14

ul. Ozimska 19

45-082 Opole

 

45-056 Opole

 

 

WARUNKI PRACY

Praca w siedzibie Urzędu. Obsługa klientów zewnętrznych. Zagrożenie korupcją.

Zagrożenie naciskami grup przestępczych.

Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.

Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • Wydawanie spersonalizowanych paszportów
 • Weryfikowanie i kompletowanie spersonalizowanych paszportów otrzymanych z Centrum Personalizacji Dokumentów z wnioskami paszportowymi
 • Sprawdzanie w elektronicznej ewidencji paszportowej, czy wobec osoby, na którą spersonalizowano dokument nie zachodzą ustawowe przesłanki uzasadniające odmowę jego wydania
 • Odpowiadanie za depozyt dokumentów paszportowych przygotowanych do wydania
 • Anulowanie paszportów przedkładanych przez klientów oraz uczestniczenie w pracach komisji sporządzającej spisy paszportów
 • Przyjmowanie pisemnych oświadczeń dotyczących różnych spraw paszportowych (zgłoszenie utraty paszportu, informacja o zgonie posiadacza paszportu)
 • Udzielanie klientom informacji bezpośrednio na sali obsługi oraz telefonicznie

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: średnie
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o dokumentach paszportowych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie i ustawy o służbie cywilnej
 • otwarty stosunek do klienta, asertywność i uprzejmość
 • umiejętność współpracy
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób zwięzły i precyzyjny
 • zdolności organizacyjne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • staż pracy: 6 miesięcy w obsłudze klientów lub w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 31 marca 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:

     Opolski Urząd Wojewódzki

Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251 Piastowska 14

45-082 Opole

z dopiskiem "oferta pracy nr .... "

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).

Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto 2200 zł.

Dodatkowe informacje pod nr 77 44 11 543

Wykaz osób spełniających wymagania

Niżej wymienione osoby zapraszamy w dniu 11 maja 2017 r. o godz. 10:00 do sali im. Lecha Kaczyńskiego znajdującej się na I piętrze w budynku Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, ul. Piastowska 14 na test wiedzy i rozmowę kwalifikacyjną.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się o godzinie 13:00.
Na nabór proszę zgłosić się z dokumentem tożsamości.

1.  Banaś-Krzemińska Magdalena, Opole
2.  Bartha Katarzyna, Opole
3.  Bednarek Karolina, Opole
4.  Bertoli Jolanta, Opole
5.  Brosławska Natalia, Ciepielowice
6.  Brzoza Karolina, Polska Nowa Wieś
7.  Bułgajewska Małgorzata, Grodziec
8.  Bzowa Justyna,  Opole
9.  Dajczak Lucyna, Dąbrowa
10.  Dąbrowska Marta, Opole
11.  Dwojak Katarzyna, Wawelno
12.  Gocki Artur, Opole
13.  Godlewska Ewelina, Opole
14.  Górski Jarosław, Otmuchów
15.  Greif Grażyna, Kędzierzyn-Koźle
16.  Hucz Joanna, Opole
17.  Jakubiszyn Alicja, Nysa
18.  Jakubiszyn Joanna, Nysa
19.  Kędzior Natalia, Nowa Wieś Mała
20.  Kęska Patrycja, Opole
21.  Knieja Magdalena, Michałówek
22.  Korzanowski Łukasz, Opole
23.  Kostka Łukasz, Górki Śląskie
24.  Kotlarek Agnieszka, Strzelce Opolskie
25.  Kozieł Katarzyna, Opole
26.  Kulik Weronika, Jełowa
27.  Kurtyka Alicja, Kantorowice
28.  Lewkowicz Ewa, Strzelce Opolskie
29.  Ligowska Beata, Opole
30.  Lubczyńska Sylwia, Opole
31.  Marchut Monika, Opole
32.  Marciniak Anita, Opole
33.  Martynowicz Ewa, Prądy
34.  Martynowicz Marta, Prądy
35.  Mateja Aneta, Niewodniki
36.  Miernik Marlena, Osowiec
37.  Mikołajewicz Rafał, Kędzierzyn-Koźle
38.  Młotek Karolina, Opole
39.  Mróz Agnieszka, Brzeg
40.  Niestrój Estera, Grodków
41.  Olesiuk Alicja, Tarnów Opolski
42.  Pasierbek Paulina, Niemodlin
43.  Piotrowska Magdalena, Opole
44.  Płatek Izabela, Ozimek
45.  Skowronek Barbara, Kluczbork
46.  Szafran Agnieszka, Opole
47.  Urban Malwina, Nowe Budkowice
48.  Wasylów Bogusława, Strzelce Opolskie
49.  Wocka Joanna, Opole
50.  Wołoszyn Paulina, Brzeg
51.  Wycisk Jacek, Kędzierzyn-Koźle
52.  Zabój Ewa,  Opole
53.  Zalas Dariusz, Opole
54.  Zawiślak Katarzyna, Tarnów Opolski

Wyniki naboru

WYBRANE OSOBY:

Agnieszka Szafran   zam.  Opole

 

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Sykut Natalia
Wprowadził(a): Sykut Natalia
Opublikował(a): Sykut Natalia
Liczba wyświetleń: 3425

Data wytworzenia: 2017-03-17 15:26:44
Data publikacji: 2017-03-20 00:00:00
Ostatnio aktualizował(a): Sykut Natalia
Data ostatniej zmiany: 2017-05-12 08:18:33

Historia zmian artykułu:
2017-05-12 08:18:33 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, wyniki naboru
2017-04-28 10:01:56 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Sykut Natalia, lista kandydatów

Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.