Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: kontroli wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawniony do alimentów, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 15872 - OUW

Biuletyn
informacji publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego
Menu pomocnicze
Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora wojewódzkiego do spraw: kontroli wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawniony do alimentów, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych. w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia - nr 15872
EtapWyniki naboru
Termin składania ofert2017-10-11
MiejscowośćOpole
Województwo ofertyOpolskie
Poziom stanowiskainspektor wojewódzki
Nazwa Jednostki Administracji PublicznejOpolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Ogłoszenie naboru

Ogłoszenie o naborze nr 15872

Data ukazania się ogłoszenia: z dnia 27 września 2017 r.

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

 

inspektor wojewódzki

do spraw: kontroli wykonania zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawniony do alimentów, jednorazowego świadczenia „Za życiem” oraz realizacji zadań z zakresu wsparcia osób starszych.

w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
 

Miejsce wykonywania pracy:

Opole

 

WARUNKI PRACY

1. Stres związany z prowadzeniem działalności kontrolne i permanentną obsługą klientów zewnętrznych
2. Zagrożenie korupcją
3. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
4. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety
i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

ZAKRES ZADAŃ

 • Przeprowadzanie kontroli organów właściwych w zakresie wykonania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przyznawania świadczeń na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • Przeprowadzanie kontroli organów właściwych w zakresie wykonania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przyznawania pomocy osobom uprawnionym do alimentów i działań, podejmowanych wobec dłużników alimentacyjnych na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów;
 • Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz osób starszych, w tym: a)organizacja spotkań związanych ze sprawami osób starszych, sporządzanie wniosków z tych spotkań i przedkładanie ich Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, b)udział w przedsięwzięciach, uroczystościach i wydarzeniach związanych z działaniami na rzecz wsparcia osób starszych;
 • Współpraca z Departamentem Polityki Senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie wykonywanych zadań;
 • Opracowywanie „bazy informacyjnej” dla seniorów na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie działalności na rzecz osób starszych, w tym m. in.: świadczeń z pomocy społecznej, szeroko rozumianej profilaktyki zdrowia, bezpieczeństwa, edukacji, kultury oraz aktywności społecznej z uwzględnieniem „dobrych praktyk”;
 • Opracowywanie i przedkładanie przełożonym do akceptacji sporządzonej dokumentacji kontrolnej, zawiadomień o istotnych uchybieniach w działalności kontrolowanej jednostki do organów założycielskich oraz organów zlecających realizację zadania, a także sporządzanie okresowych analiz, sprawozdań i informacji w zakresie realizowanych zadań;
 • Przeprowadzanie kontroli organów właściwych w zakresie wykonania zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w przedmiocie przyznawania jednorazowego świadczenia na podstawie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • Realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom niepublicznym zadania wynikające z programów rządowych i programów wojewody opolskiego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • Wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: 1 rok w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub jednostkach organizacyjnych realizujących zadania z zakresu świadczeń rodzinnych / pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Umiejętność obsługi programów pakietu Microsoft Office;
 • Znajomość przepisów ustawy o świadczeniach rodzinnych;
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy państwa osobom uprawnionym do alimentów;
 • Znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej;
 • Znajomość przepisów ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
 • Znajomość przepisów ustawy o osobach starszych;
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość przepisów ustawa o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość przepisów ustawy o kontroli w administracji rządowej;
 • Umiejętność interpretacji przepisów prawa;
 • Umiejętność analitycznego i logicznego myślenia;
 • Umiejętność precyzyjnego wyrażania myśli;
 • Umiejętność prawidłowego formułowania wniosków i zaleceń pokontrolnych;
 • Umiejętność komunikacji interpersonalnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Kreatywność;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

WYMAGANIA DODATKOWE

 • doświadczenie zawodowe: 6 miesięcy w kontroli

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 11 października 2017 r.
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  ul. Piastowska 14
  45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Lista kandydatów/kandydatek zakwalifikowanych do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostanie opublikowana na stronie www.bipouw.e-wojewoda.pl w zakładce: oferty pracy - ogłoszenia o naborze i na tablicy ogłoszeń w gmachu OUW (II piętro).
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy tez jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Niewykorzystane oferty kandydaci/kandydatki mogą odebrać w Oddziale Kadr i Płac Urzędu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone komisyjnie po upływie minimum 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celach rekrutacyjnych jest Wojewoda Opolski z siedzibą w Opolu, ul. Piastowska 14. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych w zakresie wymaganym Kodeksem Pracy jest obligatoryjne, a w pozostałym jest dobrowolne.
Dodatkowe informacje pod nr 77 45-24-329.

Wyniki naboru

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 15872 z dnia 27 września 2017 r.

 

Nazwa stanowiska:

inspektor wojewódzki

 

Wyniki naboru:

anulowano nabór

Pliki do pobrania

Wytworzył(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Opublikował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Liczba wyświetleń: 856

Data wytworzenia: 2017-09-27 09:21:42
Data publikacji: 2017-09-27 09:21:47
Ostatnio aktualizował(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra
Data ostatniej zmiany: 2017-10-05 14:33:01

Historia zmian artykułu:
2017-10-05 14:33:01 [Modyfikowano],
Wprowadził(a): Hojczyk-Walasik Aleksandra, v.3
Projekt pn. Upowszechnienie e-usług świadczonych przez administrację publiczną w województwie opolskim jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007–2013
na podstawie porozumienia nr RPOP.02.02.00-16-013/13-00.
© Opolski Urząd Wojewódzki
Zamknij ten komunikat Nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Na naszych stronach używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. w celach reklamowych i statystycznych. Mogą też stosować je współpracujące z nami podmioty, takie jak firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W każdej przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce Cookies.